Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 24. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Programma “ Erasmus+”: gandrīz 3,9 miljardi eiro 2022. gadā mobilitātei un sadarbībai izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

Šodien pēc 2022. gada darba programmas pieņemšanas Komisija izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2022. gada programmu “Erasmus+”. Ar lielāku budžetu nākamajam gadam, kas būs gandrīz 3,9 miljardi eiro, programma “Erasmus+” turpinās piedāvāt iespējas studijām ārzemēs, praksei, māceklībai un darbinieku apmaiņai, kā arī atbalstīs pārrobežu sadarbības projektus dažādās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Papildus vispārējam uzaicinājumam gada darba programmā ir iekļautas arī citas darbības, kas tiks sāktas atsevišķi, piemēram, iniciatīva “Eiropas universitātes”.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Jauno 2022. gada “Erasmus+” uzaicinājumu izsludināšanai ir īpaša rezonanse. 2022. gadā tiks atzīmēta ne tikai programmas 35. gadadiena, bet arī jaunatnei veltītais gads. “Erasmus” jau daudzus gadus ir bijusi neaizmirstama pieredze, un 2022. gads būs vēl īpašāks. Ar šo jauno “Erasmus” gadu mēs vēlamies radīt vēl iekļaujošāku un tālejošāku pieredzi, lai pēc daudziem sarežģītiem mēnešiem jaunieši varētu mācīties un ceļot.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela:

Nākamajā gadā programma “Erasmus+” atzīmēs 35. gadadienu, un šajā laikā tā ir veiksmīgi sniegusi cilvēkiem iespējas studēt, mācīties un iegūt mācību pieredzi ārzemēs. Visi dalībnieki ir vienisprātis, ka tā ir neaizmirstama pieredze, kas iezīmē personīgo un profesionālo ceļu un atstāj paliekošas atmiņas par to, ko nozīmē dzīvot Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai vēl vairāk cilvēku varētu piedalīties programmā “Erasmus+” un pilnībā izmantot tās piedāvātās iespējas. 2022. gadā mēs atzīmēsim arī Eiropas Jaunatnes gadu, un "Erasmus+" būs tā galvenais elements.

Programma aizvien atbalstīs jauniešus un veicinās viņu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, īpašu pienesumu dodot 2021. gada septembrī runā par stāvokli Savienībā izziņotā Eiropas Jaunatnes gada 2022 mērķu sasniegšanā. 2022. gadā tiks arī stiprinātas galvenās darbības, proti, mobilitāte un sadarbība.

Šodien publicētajos uzaicinājumos ir šādi galvenie jauninājumi.

  • Uz nākotni vērsti projekti. Jauni liela mēroga projekti atbalstīs kvalitatīvu un iekļaujošu digitālo izglītību un izglītības un apmācības sistēmu pielāgošanu zaļās pārkārtošanās procesam. Šiem vērienīgajiem projektiem tiks piešķirts lielāks budžets, un tie ilgs vismaz trīs gadus. To mērķis ir iesaistīt dažādas publiskas un privātas organizācijas. Vispārējais mērķis ir sasniegt inovatīvus rezultātus, kas var ietekmēt izglītību Eiropas mērogā.
  • Plašāka apmaiņa ar trešām valstīm. Izmantojot ES ārējo instrumentu finansējumu, trešām valstīm būs iespēja piedalīties mērķtiecīgos projektos un apmaiņās, jo īpaši profesionālās izglītības un apmācības un sporta jomā.
  • Iekļaujošāka iniciatīva DiscoverEU. Iniciatīva DiscoverEU piedāvā 18 gadus veciem jauniešiem iespēju ceļot pa Eiropu. Bezmaksas ceļošanas kartes tiek piešķirtas divās pieteikumu kārtās, kuras rīko katru gadu. Lai palīdzētu vēl lielākam skaitam jauniešu ar ierobežotām iespējām piedalīties iniciatīvā DiscoverEU, no 2022. gada īpašas kārtas būs paredzētas organizācijām. Tās saņems mērķtiecīgāku atbalstu un finansējumu.
  • ES tuvināšana skolām. Mācīšanās par Eiropas Savienības mērķiem un darbību ir svarīga aktīva pilsoniskuma un kopējo brīvības, iecietības un nediskriminēšanas vērtību veicināšanā. Žana Monē vārdā nosauktās darbības, kas veicina izglītošanos par ES, ar dažādiem pasākumiem, tostarp mācību apmeklējumiem, tiks izvērstas vispārizglītojošās un arodskolās visu vecumu skolēnu vidū.
  • Vienkāršāka sadarbības projektu finansēšana. Programmā “Erasmus+” ir paredzēta iespēja projektu saņēmējiem sadarbības partnerībās pieteikties uz vienreizēju maksājumu savu projektu īstenošanai. Tas ievērojami samazina administratīvo slogu, kas rodas, piesakoties projektam, pārvaldot projektu un veicot ziņošanas pienākumus.

Jebkura publiska vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, var pieteikties finansējumam ar Erasmus+” valstu aģentūru (aģentūras atrodas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs) un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras palīdzību.

Sīkāka informācija par konkrētajām darbībām un ar tām saistītajiem pieteikumu iesniegšanas termiņiem ir pieejama dokumentos, kas publicēti īpaši izveidotajā tīmekļvietnē.

Konteksts

Kopējais budžets, kas programmai “Erasmus+” pieejams no 2021. līdz 2027. gadam, ir 26,2 miljardi eiro, ko papildina aptuveni 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem instrumentiem. “Erasmus+” mobilitātes un sadarbības projekti atbalsta zaļo un digitālo pārkārtošanos, vienlaikus veicinot aktīvu pilsoniskumu un lielāku līdzdalību demokrātiskajā dzīvē. Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī programma ir arī veicinājusi izglītības un apmācības sistēmu noturību. Iekļaušana joprojām ir viens no programmas pamatprincipiem, un tas ļauj lielākam skaitam cilvēku mācīties un piedalīties starptautiskos projektos, kā arī sasniegt arvien vairāk cilvēku, kuriem ir mazāk iespēju.

Sīkāka informācija

Faktu lapa par jauno programmu “Erasmus+” (2021-2027)

2022. gada darba programma “Erasmus+” – Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā – īstenošanai

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2022. gada programmai “Erasmus+”

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas 2022. gadam

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 24. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā