Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 3. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Programma “Erasmus+”: jauns finansējums Eiropas universitāšu aliansēm veicina sadarbību augstākās izglītības jomā

Jaunatne

Šodien Komisija paziņoja 2023. gada “Erasmus+” uzaicinājuma rezultātus iniciatīvai “Eiropas universitātes”, kas sniedz atbalstu augstākās izglītības iestāžu aliansēm. Šīs Eiropas universitāšu alianses apvieno jaunu eiropiešu paaudzi, kurai ir iespēja studēt un strādāt dažādās Eiropas valstīs, dažādās valodās un pāri robežām, kā arī dažādās nozarēs un akadēmiskajās disciplīnās. Pateicoties šīm aliansēm, studenti var iegūt grādu, kombinējot studijas vairākās Eiropas valstīs. Tas veicina Eiropas augstākās izglītības iestāžu starptautisko konkurētspēju. 

Ar šodienas rezultātiem, pievienojot septiņas jaunas Eiropas universitāšu alianses, kopumā 50 aliansēs tagad ir iesaistītas vairāk nekā 430 augstākās izglītības iestādes 35 valstīs. Tās ietver visas ES dalībvalstis un Islandi, Norvēģiju, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Serbiju un Turciju.

Šo iestāžu studenti var izmantot tāda unikāla transnacionāla un inovatīva izglītības piedāvājuma priekšrocības, kas viņiem ļauj iegūt nākotnē būtiskas prasmes un kompetences. Turklāt, sadarbojoties ar gandrīz 1700 asociētajiem partneriem no NVO, uzņēmumu un vietējo un reģionālo pašvaldību vidus, 50 Eiropas universitāšu alianses nodrošina plaša mēroga inovāciju Eiropas reģionos.

Kopējais budžets šim uzaicinājumam ir rekordliels: 402,2 miljoni EUR no programmas “Erasmus+”[1]. Četru gadu periodam katrai aliansei tiek piešķirts budžets līdz 14,4 miljonu eiro apmērā.

2023. gada uzaicinājums paver iespēju augstākās izglītības iestādēm no Rietumbalkānu valstīm, kas nav programmas “Erasmus+” asociētās valstis, piedalīties uzaicinājumā kā pilntiesīgiem partneriem. Līdz ar to šai iniciatīvai pievienojās Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas un Melnkalnes, kā arī Ziemeļmaķedonijas un Serbijas augstākās izglītības iestādes.

Tāpat kā pagājušajā gadā alianses var iesaistīt augstākās izglītības iestādes no Boloņas procesa valstīm kā asociētās partneres. 2023. gada uzaicinājuma ietvaros aliansēm ir pievienojušās arī aptuveni 30 Ukrainas augstākās izglītības iestādes.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Iztēlojieties studijas Eiropas universitātes starptautiskajā augstskolā, kur studenti var izvēlēties, ko, kur un kad studēt jebkurā alianses partneriestādē. Izglītojamie un pasniedzēji gluži dabiski iegūst veselu jaunu kompetenču kopumu, jo viņi gūst labumu no inovatīvas un problēmu risināšanā balstītas pedagoģijas un no integrētas mobilitātes. Eiropas universitātes būtiski maina augstāko izglītību un popularizē Eiropas vērtības un identitāti. Tās var palīdzēt mums pavērt ceļu kopīgam Eiropas akadēmiskajam grādam, kas augstskolu absolventu vidū stiprina spēcīgu piederības sajūtu Eiropai. Sirsnīgi apsveicu visas sekmīgās augstākās izglītības iestādes.

Turpmākā rīcība

2023. gada rudenī Komisija izsludinās nākamo “Erasmus+” uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai līdz 2024. gada vidum sasniegtu Eiropas universitāšu stratēģijas mērķi paplašināties līdz 60 Eiropas universitāšu aliansēm, kurās iesaistījušās vairāk nekā 500 augstskolas.

Konteksts

Iniciatīva “Eiropas universitātes” atbalsta starptautiskas alianses starp vidēji deviņām augstākās izglītības iestādēm, kas var būt dažādas (piemēram, horizontālās universitātes un pētniecības universitātes, lietišķo zinātņu universitātes, tehnoloģiju institūti, mākslas skolas un augstākās profesionālās izglītības un apmācības iestādes). Šīs iestādes veido ilgtermiņa strukturālu, ilgtspējīgu un sistēmisku pārrobežu sadarbību izglītības, pētniecības un inovācijas jomā. Tās piedāvā uz studentu orientētas mācību programmas, kas tiek mācītas starp universitātēm, ļaujot studentiem, skolotājiem un pētniekiem no visām Eiropas daļām ērti piedalīties mobilitātē.

Komisija ar iniciatīvu “Eiropas universitātes” iepazīstināja Eiropas Savienības vadītājus pirms Gēteborgas sociālā samita 2017. gada novembrī kā daļu no vispārēja mērķa līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu. 2022. gadā izsludinātajā Eiropas universitāšu stratēģijā ir izvirzīts mērķis līdz 2024. gada vidum atbalstīt 60 Eiropas universitātes, kurās iesaistītas vairāk nekā 500 augstākās izglītības iestāžu. Tālab saskaņā ar programmu “Erasmus+” pašreizējā plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam ir paredzēts rekordliels finansējums 1,1 miljarda EUR apmērā. Eiropas universitāšu pētnieciskajiem pasākumiem atbalstu var lūgt no Eiropas izcilības iniciatīvas (pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”).

2023. gada programmas “Erasmus+” uzaicinājumam “Eiropas universitātes” bija divi galvenie darbības virzieni. Uzaicinājums piedāvāja sniegt ilgtspējīgu finansējumu jau esošām veiksmīgām augstāko izglītības iestāžu aliansēm to ilgtermiņa redzējuma īstenošanai. Veiksmīgās jau esošās alianses ir paplašinājušās, iekļaujot aptuveni 50 jaunas augstākās izglītības iestādes. No otras puses, uzaicinājums atbalstīja arī jaunu Eiropas universitāšu izveidi Eiropā, savā starpā sasaistot dažādas augstākās izglītības iestādes kopīgu stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Plašāka informācija

“Eiropas universitātes” 2023. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus “Erasmus+”: rezultāti

Iniciatīva “Eiropas universitātes”

Faktu lapa

 

[1] Tostarp 3,2 miljoni EUR no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA III), lai turpinātu atbalstīt Rietumbalkānu valstu, kas nav programmas “Erasmus+” asociētās valstis, augstākās izglītības iestāžu dalību kā pilntiesīgiem partneriem.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 3. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā