Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 25. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Safety Gate: šogad starp bīstamām nepārtikas precēm visbiežāk minēti mehāniskie transportlīdzekļi un rotaļlietas

Auto

Šodien Eiropas Komisija publicēja gada ziņojumu par Safety Gate, kas ir ES ātrās brīdināšanas sistēma bīstamu nepārtikas preču jomā. Ziņojums aptver 2021. gadā paziņotos brīdinājumus un valstu iestāžu veiktās darbības, reaģējot uz tiem. Šā gada ziņojumā paziņoto preču saraksta pirmajā vietā atrodas automobiļi (tas vērojams pirmoreiz), nākamajā vietā ir rotaļlietas. Arī Covid-19 pandēmijas kontekstā individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, sejas maskas, joprojām veido būtisku daļu no paziņotajām precēm.

Ņemot vērā patēriņa jomā novērojamo pārorientēšanos uz tiešsaistes iepirkšanās platformām, ir izstrādāti arī jauni instrumenti, lai labāk aizsargātu patērētājus, kuri iepērkas tiešsaistē, un lai no tirgus izņemtu bīstamās preces. Saskaņā ar šiem mērķiem Komisija šodien arī ievieš jaunu e-uzraudzības rīku, ko sauc par “tīmekļa pārmeklētāju” un kas palīdzēs valstu iestādēm atklāt tiešsaistē piedāvātus nedrošus produktus, par kuriem ziņots Safety Gate.

Par tieslietām un patērētājiem atbildīgais komisārs Didjē Reinderss sacīja: 

Safety Gate vēlreiz ir apliecinājusi, ka tā ir būtisks rīks, lai pasargātu patērētājus no bīstamām precēm. Esmu arī gandarīts, ka sistēma nepārtraukti tiek modernizēta un pilnveidota. Ir ļoti svarīgi, lai Safety Gate tiktu pielāgota jaunajai patēriņa videi. Tādējādi mēs varam nodrošināt, ka Safety Gate joprojām var būt iedarbīgs vienotā tirgus instruments, kas aizsargā patērētājus jebkādos apstākļos. Šī sistēma arī ir palīdzējusi nodrošināt, ka cīņā pret pandēmiju izmantotais aprīkojums atbilst visaugstākajiem standartiem.

Ziņojuma galvenie konstatējumi

2021. gadā, izmantojot šo sistēmu, valstu iestādes, kas piedalās drošības tīklā, apmainījās ar 2142 brīdinājumiem. Pirmo reizi lielākais brīdinājumu skaits tika paziņots kategorijā “Mehāniskie transportlīdzekļi”, kam sekoja “Rotaļlietas” un “Elektroierīces un aprīkojums”. Attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem veiktās darbības galvenokārt bija saistītas ar atsaukšanu pēc tam, kad tika konstatētas tehniskas problēmas, savukārt attiecībā uz rotaļlietām galvenā uzmanība tika pievērsta bīstamu ķīmisko vielu, kā arī podziņelementu klātbūtnei. Turklāt problēmas, par kurām visbiežāk ziņots attiecībā uz elektroierīcēm un aprīkojumu, ir saistītas ar aktīvo daļu iedarbību un pārkaršanas problēmām.

Turpinoties pandēmijai, uzraudzības pasākumi ietvēra virkni preču, kas saistītas ar Covid-19. Tika saņemti daudzi brīdinājumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, it īpaši aizsargmaskām. Visbiežāk tika ziņots par šādiem pieciem riskiem, proti, miesas bojājumu, ķīmisko vielu, aizdegšanās, aizrīšanās un elektriskā šoka risku. Kopumā Safety Gate tika izplatīti 4965 paziņojumi par turpmākiem pasākumiem, kas liecina, ka dalībvalstis cieši uzrauga brīdinājumus un bieži vien šādos turpmākos pasākumos ietver savās valstīs veiktos papildu pasākumus.

Ziņojums liecina, ka 2021. gadā 30 valstīs, kas piedalās ātrās brīdināšanas sistēmas tīklā (ES27, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā), tā vispārējā izmantošana kļuva plašāka, tādējādi pasargājot patērētājus no bīstamām precēm.

Turpmākie pasākumi

Šodien Komisija nāk klajā ar jaunu e-uzraudzības rīku, ko sauc par “tīmekļa pārmeklētāju”. Šis rīks palīdzēs valstu iestādēm atklāt bīstamu preču tiešsaistes piedāvājumus, par kurām ziņots Safety Gate. Šis rīks identificēs un automātiski izveidos visu šādu piedāvājumu sarakstu, kas ļaus tiesībaizsardzības iestādēm atklāt pakalpojumu sniedzēju un pieprasīt šo piedāvājumu faktisku atsaukšanu. Tādējādi tas palīdzēs saskaņot pašreizējo sadrumstaloto pieeju un risināt problēmas, kas saistītas ar bīstamu preču pārdošanas tiešsaistē pārraudzību.

Komisija 2021. gada 30. jūnijā iesniedza arī priekšlikumu jaunai Ražojumu vispārējā drošuma regulai, ar ko aizstāj pašreizējo Produktu vispārējās drošības direktīvu. Regulas mērķis ir modernizēt vispārīgo satvaru nepārtikas patēriņa preču drošuma jomā, lai saglabātu tā nozīmi, kuru tas pilda kā patērētāju drošības tīkls, un risinātu ar produktu drošumu saistītās problēmas, ko rada jauni ar tehnoloģijām saistīti produkti un pieaugusī tiešsaistes pārdošana.

Starptautiskā līmenī, ņemot vērā ES un ASV ciešās tirdzniecības attiecības un līdzības starp abiem tirgiem, Eiropas Komisija sāk neformālu dialogu par patērētāju aizsardzību ar Amerikas Savienoto Valstu Patēriņa preču drošuma komisiju, lai vēl vairāk stiprinātu sadarbību. Šā dialoga gaitā uzmanība tiks pievērsta e-komercijas izaugsmei, plašākai jaunu tehnoloģiju ieviešanai, ražošanas un mazumtirdzniecības globalizācijai un neaizsargāto patērētāju grupu īpašajām vajadzībām. Tas seko pirmajam neoficiālajam dialogam par patērētāju aizsardzību, ko martā rīkoja komisārs Reinderss un Amerikas Savienoto Valstu Federālās tirdzniecības komisijas priekšsēdētāja Lina Khan.

Konteksts

Kopš 2003. gada Safety Gate ļauj ES/EEZ valstīm, Eiropas Komisijai un Apvienotajai Karalistei (Ziemeļīrijai) ātri apmainīties ar informāciju par bīstamām nepārtikas precēm, kas apdraud patērētāju veselību un drošumu. Ir iespējams veikt atbilstošus turpmākos pasākumus un izņemt šādas preces no tirdzniecības.

Komisija pārvalda Safety Gate publisko tīmekļa vietni, kurai ir moderna un lietotājdraudzīga saskarne, kas atvieglo paziņošanas procesu. Lapas tiek tulkotas visās ES valodās (kopš 2022. gada – arī īru valodā), islandiešu un norvēģu valodā. Ja uzņēmumiem radušās bažas par savu tirgū laisto preču drošumu, tie var arī izmantot Business Gateway, lai ātri un efektīvi brīdinātu valsts iestādes.

Vēl viens pasākums patērētāju aizsardzības jomā ir Produktu drošuma solījums, kurā izklāstītas konkrētas brīvprātīgas darbības, ko veic tirdzniecības vietas, lai no savām platformām izņemtu nedrošu preču piedāvājumus. Līdz šim vienpadsmit tiešsaistes tirdzniecības vietas jau ir parakstījušas šo vienošanos, lai sadarbotos ar dalībvalstīm nolūkā izņemt bīstamas preces no savām tīmekļa vietnēm. Tās ir: bol.comeMAGWish.comAliExpressAmazoneBayRakuten FranceAllegroCdiscountEtsy un Joom. Ir pieejams arī jaunākais Produktu drošuma solījuma progresa ziņojums.

Plašāka informācija

Safety Gate – 2021. gada rezultāti

Faktu lapa – Safety Gate konstatējumi 2021. gadā

Safety Gate – brīdinājumi

Safety Gate – abonēt, lai saņemtu iknedēļas ziņojumus

Apņemšanās sekmēt preču drošumu

Starptautiskā sadarbība produktu drošuma jomā, divpusēja sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 25. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā