Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 11. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Solidaritāte ar Ukrainu: ES veic jaunus pasākumus, lai pagaidu aizsardzības saņēmējiem nodrošinātu noteiktību un piekļuvi nodarbinātībai

European and Ukrainian flags on the Berlaymont building in support of Ukraine

Komisija paziņoja par virkni pasākumu, kuru mērķis ir turpināt atbalstīt tos, kuri bēg no neprovocētās Krievijas agresijas.

Šodien ieviestais jaunais darba meklēšanas tiešsaistes rīks palīdzēs sekmīgi atrast darbu Eiropas Savienībā cilvēkiem, kuri bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā. Pēc reģistrēšanās ES talantu fonda izmēģinājuma iniciatīvā, tie, uz ko attiecas pagaidu aizsardzība, var augšupielādēt savus CV, lai viņu profili būtu pieejami vairāk nekā 4000 darba devējiem, valsts nodarbinātības dienestiem un privātām nodarbinātības aģentūrām. Nodrošināt ātru un efektīvu integrāciju darba tirgū ir svarīgi gan uzņēmējām kopienām, gan tiem, kas bēg no kara, lai viņi varētu atsākt dzīvi.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits

ES talantu fonda izmēģinājuma projekts apliecina mūsu nepārtraukto solidaritāti ar Ukrainu. Ne tikai vārdos, bet arī darbos. Tā ir traģēdija, ka miljoniem cilvēku ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Mūsu kolektīvais pienākums ir sniegt pēc iespējas lielāku atbalstu, lai palīdzētu viņiem izveidot dzīvi ES. Kvalitatīvas darba vietas atrašana nozīmē finansiālu neatkarību, un tā virza uz labāku sociālo integrāciju.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone

Sākot no pirmās kara nedēļas, ES ir piešķīrusi tūlītēju aizsardzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Pateicoties ES pagaidu aizsardzībai, šiem cilvēkiem, kas ierodas ES, ir piekļuve darba tirgum. Talantu fonds atvieglo piekļuvi darba tirgum. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka ukraiņi var turpināt gūt labumu no Pagaidu aizsardzības direktīvas, kuru, manuprāt, būtu jāturpina piemērot vismaz līdz 2024. gada martam. Mēs arī esam gatavi atbalstīt tos, kuri nolemj doties mājās uz Ukrainu, un viņi var paļauties uz mums, ja viņi nolems atgriezties ES. Šonedēļ es ar ministriem pārrunāšu visus šos jautājumus gaidāmajā Tieslietu un iekšlietu padomē.

Eiropas Darba iestādes izpilddirektors Kosmins Boiangiu

EURES portāls un tīkls ir spēcīgs instruments, kas darba devējiem ļauj sameklēt darba meklētājus visā Eiropā. Tas ir labākais Eiropas instruments, ar ko tik īsā laikā īstenot Talantu fonda izmēģinājuma projektu un atvieglot to ukraiņu integrāciju darba tirgū, kuri meklē pagaidu aizsardzību un patvērumu ES.

Komisija savā 2022. gada Paziņojumā par prasmju un talantu piesaistīšanu ES ierosināja sākt ES talantu fonda izmēģinājuma projektu, lai apzinātu un kartētu to cilvēku prasmes, kuri ir aizbēguši no Krievijas iebrukuma Ukrainā, nolūkā tiem atvieglot ES darba devēju atrašanu un integrāciju darba tirgū. Šis projekts ir Komisijas un Eiropas Darba iestādes kopīga iniciatīva, kurā pastāvīgi iesaistās un palīdz Eiropas Migrācijas tīkls.

ES talantu fonda izmēģinājuma projekts palīdz darba meklētājiem sameklēt darba devējus

ES talantu fonda izmēģinājuma projekts, kas pieejams angļu, ukraiņu un krievu valodā, tiek īstenots EURES portālā — darba meklēšanas portālā, ko pārvalda Eiropas Darba iestāde. Tas apvieno valstu nodarbinātības dienestus, privātās nodarbinātības aģentūras un darba devējus visā ES. EURES ir vairāk nekā 3 miljoni brīvo darbvietu un 4000 darba devēju, un tajā ir aicināti pieteikties jauni darba devēji. ES talantu fonda izmēģinājuma projekts ir atvērts visiem darba meklētājiem, kuri saņem pagaidu aizsardzību saskaņā ar ES Pagaidu aizsardzības direktīvu vai pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas nodrošina viņiem tiesības strādāt. Dalībvalstīm dalība ES talantu fonda izmēģinājuma projektā ir brīvprātīga.

Pēc reģistrēšanās rīks palīdz darba meklētājiem, izmantojot procesu, kurā viņi var identificēt savas prasmes un augšupielādēt savu CV. CV, kas publicēti ES talantu fonda izmēģinājuma projektā, būs redzami valsts nodarbinātības dienestiem visās iesaistītajās valstīs, kā arī reģistrētiem darba devējiem visās valstīs, kas ir daļa no Eiropas Nodarbinātības dienestu sadarbības tīkla (EURES). Darba meklētāji var arī pārlūkot visas EURES portālā publicētās brīvās darbvietas.

Turpmākie pasākumi

Kā norādīts nesen pieņemtajā migrācijas ziņojumā, Komisija pilnībā izmantos Pagaidu aizsardzības direktīvas noteikumus un par vienu gadu, proti, līdz 2024. gada martam, paredzēs pagarināt aizsardzību tiem, kas aizbēguši no Ukrainas. Tagad tas tiks apspriests ar dalībvalstīm.

Tajā pašā laikā Komisija strādā, izmantojot Solidaritātes platformu, lai sniegtu norādījumus un risinājumus, kas nodrošinātu, ka personas, kuras atgriežas atpakaļ, droši izreģistrētos vai paziņotu kompetentajām iestādēm, zinot, ka tās var viegli atgriezties ES un izmantot savas tiesības, ko sniedz pagaidu aizsardzība.

Šodien sāktais izmēģinājuma projekts veidosies par plašāku ES talantu fondu, kā ierosināts Prasmju un talantu paketē. ES talantu fonds ir viens no galvenajiem jaunajā Migrācijas un patvēruma pakta rezultātiem. Tā mērķis ir piesaistīt ES talantus un atbalstīt integrāciju vietējās kopienās.

Vispārīga informācija

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savā 2022. gada runā par stāvokli Savienībā ierosināja 2023. gadu pasludināt par Eiropas Prasmju gadu. Kā vienu no elementiem priekšsēdētāja minēja nepieciešamību paātrināt un atvieglot arī trešo valstu valstspiederīgo kvalifikāciju atzīšanu.

ES pilnībā solidarizējas ar Ukrainu un tiem, kas bēg no Krievijas agresijas kara. Pirmo reizi ES vēsturē visas ES valstis vienprātīgi aktivizēja Pagaidu aizsardzības direktīvu. Tā saņēmējiem piešķir uzturēšanās tiesības un piekļuvi mājoklim, skolām, veselības aprūpei un nodarbinātībai.

2022. gada 23. marta paziņojumā “Par to personu uzņemšanu, kuras bēg no kara Ukrainā” dalībvalstis tika mudinātas paplašināt piekļuvi ES darba tirgum, attiecinot to arī uz personām, kas saņem pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Komisijas 2022. gada 14. jūnija Paziņojumā par norādēm attiecībā uz piekļuvi darba tirgum, profesionālajai un pieaugušo izglītībai cilvēkiem, kas bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā, ir aprakstīti pasākumi, ko dalībvalstis var veikt, lai integrētu darba tirgū cilvēkus, kuri ierodas no Ukrainas, un atbalstītu viņu piekļuvi profesionālajai izglītībai un apmācībai (PIA) un pieaugušo izglītībai. Tajā uzsvērts, ka personām ar pagaidu aizsardzību vajadzētu būt iespējai iesaistīties algotā darbā vai pašnodarbinātībā, kā arī profesionālajā apmācībā, un atalgojuma un citu nosacījumu ziņā pret viņiem būtu jāizturas tāpat kā pret darba ņēmējiem dalībvalstīs.

Komisija Europass platformā ir vairākus rīkus ir darījusi pieejamus arī ukraiņu valodā. Tas palīdzēs ukraiņu valodā runājošajiem lietotājiem izveidot CV, pārbaudīt savas digitālās prasmes, nosūtīt pieteikumus un atrast darba un apmācības piedāvājumus ES.

Sīkākai uzziņai

ES Talantu fonda izmēģinājuma projekts — sākumlapa (angļu valodā, pieejama arī ukraiņu un krievu valodā)

ES Talantu fonda izmēģinājuma projekts — jautājumi un atbildes (angļu valodā, pieejama arī ukraiņu un krievu valodā)

Tīmekļvietne — ES solidaritāte ar Ukrainu 

Tīmekļvietne — Informācija personām, kas bēg no kara Ukrainā

Tīmekļvietne — prasmes un talanti

Ziņojums par migrāciju

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 11. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā