Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 22. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Taisnīga nodokļu politika: Komisija ierosina izbeigt čaulas sabiedrību ļaunprātīgu izmantošanu Eiropas Savienībā nodokļu nolūkā

EU flag

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar svarīgu iniciatīvu cīņā pret čaulas sabiedrību ļaunprātīgu izmantošanu nepienācīgos nodokļu nolūkos. Ar šodien iesniegto priekšlikumu būtu jānodrošina, ka uzņēmumi, kuri neveic saimniecisko darbību vai veic to tikai minimālā apmērā, Eiropas Savienībā nevar saņemt nekādus nodokļu atvieglojumus un nerada nekādu finansiālu slogu nodokļu maksātājiem. Tādējādi tiks arī aizsargāti vienlīdzīgi konkurences apstākļi lielajam vairumam Eiropas uzņēmumu, kuriem ir būtiska nozīme ES atveseļošanā, un tiks nodrošināts, ka parastie nodokļu maksātāji nesaskaras ar papildu finansiālo slogu, ko rada tie, kuri cenšas maksāt nodokļus mazākā apjomā, nekā tiem pienāktos.

Kaut arī čaulas jeb pastkastītes sabiedrības var pildīt lietderīgas komerciālas un uzņēmējdarbības funkcijas, dažas starptautiskas grupas un pat privātpersonas tās ļaunprātīgi izmanto agresīvas nodokļu plānošanas vai nodokļu nemaksāšanas nolūkos. Daži uzņēmumi virza finanšu plūsmas uz čaulas sabiedrībām, kas reģistrētas jurisdikcijās, kurās nav nodokļu vai tie ir ļoti zemi vai kurās nodokļus var viegli apiet. Līdzīgā kārtā dažas privātpersonas var izmantot čaulas sabiedrības, lai slēptu aktīvus un nekustamo īpašumu no nodokļu maksāšanas vai nu savā dzīvesvietas valstī, vai arī valstī, kurā atrodas īpašums.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis teica:

Čaulas sabiedrības vēl aizvien piedāvā noziedzniekiem vieglu iespēju ļaunprātīgi izmantot nodokļu saistības. Gadu gaitā esam bijuši liecinieki pārāk daudziem skandāliem, kas saistīti ar čaulas sabiedrību ļaunprātīgu izmantošanu. Tās kaitē ekonomikai un sabiedrībai kopumā – arī tajā ziņā, ka šie uzņēmumi rada negodīgu, papildu slogu Eiropas nodokļu maksātājiem. Šodien mēs virzāmies uz nākamo līmeni mūsu ilgtermiņa cīņā pret ļaunprātīgām nodokļu shēmām un par labu lielākai korporatīvajai pārredzamībai. Jaunas uzraudzības un ziņošanas prasības, kas tiks piemērotas čaulas sabiedrībām, mazinās to iespējas gūt labumu no negodīgām nodokļu priekšrocībām un palielinās valstu iestāžu iespējas izsekot ļaunprātīgai izmantošanai čaulas sabiedrību darbību rezultātā. Eiropā nav vietas tiem, kuri izmanto noteikumus, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, apietu nodokļus vai legalizētu nelikumīgi iegūtus līdzekļus – ikvienam jāmaksā nodokļi pienācīgā apmērā.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: 

Ar šo priekšlikumu tiks pastiprināts spiediens uz čaulas sabiedrībām, nosakot pārredzamības standartus, lai varētu vieglāk atklāt šādu uzņēmumu ļaunprātīgu rīcību nodokļu nolūkos. Mūsu priekšlikumā ir noteikti objektīvi rādītāji, kuru mērķis ir palīdzēt valstu nodokļu iestādēm atklāt uzņēmumus, kas eksistē tikai uz papīra – šādā gadījumā uzņēmumam būs jāpilda jauni nodokļu pārskatu sniegšanas pienākumi, un tas zaudēs piekļuvi nodokļu atvieglojumiem. Tas ir vēl viens svarīgs solis mūsu cīņā pret nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Eiropas Savienībā.

Konteksts

Kolīdz dalībvalstis priekšlikumu būs pieņēmušas, tam būtu jāstājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Šī iniciatīva veido daļu no Komisijas ierosināto pasākumu kopuma, kura mērķis ir ļaunprātīgas nodokļu prakses apkarošana. Komisija 2021. gada decembrī iesniedza priekšlikumu, ar kuru paredzēts ļoti ātri transponēt starptautisko nolīgumu par minimālo nodokļu uzlikšanu daudznacionāliem uzņēmumiem. 2022. gadā Komisija nāks klajā ar vēl vienu priekšlikumu pārredzamības uzlabošanai, saskaņā ar kuru konkrētiem lieliem starptautiskiem uzņēmumiem ir jāpublicē savas faktiskās nodokļu likmes, un Komisija iesniegs 8. direktīvu par administratīvo sadarbību, uz kuras pamata nodokļu administrācijas saņems informāciju, kas vajadzīga kriptoaktīvu aptveršanai. Turklāt, tā kā šī iniciatīva pievēršas situācijai ES iekšienē, Komisija 2022. gadā nāks klajā ar jaunu iniciatīvu, lai reaģētu uz problēmām, kas saistītas ar čaulas sabiedrībām no trešām valstīm.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Saites uz tiesību aktu tekstiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 22. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā