Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 19. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Taisnīga un vienkārša nodokļu politika: labākas ieturamā nodokļa procedūras veicinās pārrobežu investīcijas un palīdzēs cīnīties pret nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu

Nauda

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunus noteikumus, lai padarītu ieturamā nodokļa procedūras ES efektīvākas un drošākas investoriem, finanšu starpniekiem (piemēram, bankām) un dalībvalstu nodokļu administrācijām. Šī iniciatīva, kas ir svarīgs elements paziņojumā “Uzņēmējdarbības nodokļi 21. gadsimtā” un Komisijas 2020. gada rīcības plānā par kapitāla tirgu savienību, veicinās taisnīgāku nodokļu uzlikšanu, apkaros krāpšanu nodokļu jomā un atbalstīs pārrobežu investīcijas visā ES.

Termins “nodokļa ieturējums” attiecas, piemēram, uz situāciju, kad investoram, kas ir rezidents vienā ES dalībvalstī, ir jāmaksā nodoklis par citā dalībvalstī gūtajiem procentiem vai dividendēm. Tas bieži attiecas uz pārrobežu investoriem. Šādā gadījumā, lai izvairītos no nodokļu dubultas uzlikšanas, daudzas ES dalībvalstis ir parakstījušas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas novērš to, ka vienai un tai pašai personai vai uzņēmumam nodokļi tiek uzlikti divreiz. Šīs konvencijas ļauj pārrobežu investoram iesniegt atmaksas pieprasījumu par jebkuru pārmaksātu nodokli, kas samaksāts citā dalībvalstī.

Problēma ir tā, ka šīs atmaksas procedūras bieži vien ir ilgstošas, dārgas un apgrūtinošas,tādējādi radot neapmierinātību investoros un atturot pārrobežu investīcijas ES iekšienē un trešo valstu investīcijas ES. Pašlaik ieturamā nodokļa procedūras, ko piemēro katrā dalībvalstī, ir ļoti atšķirīgas. Investoriem visā ES ir jāizmanto vairāk nekā 450 dažādas veidlapas, no kurām lielākā daļa ir pieejamas tikai valstu valodās. Cum/ex un cum/cum skandāli (dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmas) ir arī parādījuši, kā var ļaunprātīgi izmantot atmaksas procedūras: šīs prakses radītie nodokļu zaudējumi laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam tiek lēsti 150 miljardu EUR apmērā.

Šodien ierosinātie galvenie pasākumi atvieglos dzīvi investoriem, finanšu starpniekiem un valstu nodokļu iestādēm.

  • Vienota ES digitālā nodokļu rezidences apliecība padarīs ieturamā nodokļa atvieglojumu procedūras ātrākas un efektīvākas. Piemēram, investoriem ar diversificētu portfeli ES būs vajadzīga tikai viena digitālā nodokļu rezidences apliecība, lai pieprasītu vairākas atmaksas tajā pašā kalendārajā gadā. Digitālā nodokļu rezidences apliecība būtu jāizdod vienas darba dienas laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas. Pašlaik lielākā daļa dalībvalstu joprojām izmanto papīra formas procedūras.
  • Divas paātrinātas procedūras, kas papildina esošo standarta atmaksas procedūru: procedūra “atvieglojums ienākumu izcelsmes vietā” un “ātrās atmaksas” sistēma, kas padarīs atbrīvojuma procesu ātrāku un saskaņotāku visā ES. Dalībvalstis varēs izvēlēties, kuru izmantot, tostarp varēs izmantot arī abu procedūru apvienojumu.
    • Saskaņā ar procedūru “atvieglojums ienākumu izcelsmes vietā” dividenžu vai procentu izmaksas brīdī piemērotā nodokļa likme ir tieši balstīta uz piemērojamiem konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu noteikumiem.
    • Saskaņā ar “ātrās atmaksas” procedūru sākotnējo maksājumu veic, ņemot vērā ieturamā nodokļa likmi dalībvalstī, kurā dividendes vai procenti ir izmaksāti, bet pārmaksāto nodokļu atmaksu piešķir 50 dienu laikā no maksājuma dienas.

Tiek lēsts, ka šīs standartizētās procedūras ļaus investoriem ietaupīt aptuveni 5,17 miljardus eiro gadā.

  • Standartizēts ziņošanas pienākums nodrošinās valstu nodokļu administrācijām nepieciešamos instrumentus, lai pārbaudītu atbilstību samazinātajai likmei un atklātu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu. Sertificētiem finanšu starpniekiem būs jāziņo par dividenžu vai procentu maksājumiem attiecīgajai nodokļu administrācijai, lai tā varētu izsekot darījumam. Proti, lieliem ES finanšu starpniekiem būs jāpievienojas sertificētu finanšu starpnieku valsts reģistram. Šis reģistrs brīvprātīgi būs pieejams arī trešo valstu un mazākiem ES finanšu starpniekiem.  Nodokļu maksātāji, kas iegulda ES ar sertificētu finanšu starpnieku starpniecību, gūs labumu no paātrinātām ieturamā nodokļa procedūrām un novērsīs nodokļa dubultu uzlikšanu dividenžu maksājumiem. Jo vairāk finanšu starpnieku reģistrēsies, jo vieglāk būs nodokļu iestādēm apstrādāt atmaksas pieprasījumus neatkarīgi no izmantotās procedūras.

Par tirdzniecību atbildīgais priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis:

Šis priekšlikums vēl vairāk veicinās pārrobežu investīcijas Eiropas Savienībā, tādējādi izveidojot spēcīgāku un konkurētspējīgāku ES tirgu un labāk funkcionējošu kapitāla tirgu savienību. Tas ir vēl viens solis pareizajā virzienā, un tādējādi nodokļu sistēma būs taisnīgāka, draudzīgāka lietotājam un labāk piemērota digitālajai pasaulei.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni:

Šodienas priekšlikums palīdzēs nodrošināt, ka pārrobežu investoriem netiek pārmērīgi uzlikti nodokļi par dividendēm un procentu maksājumiem, tādējādi nodrošinot tik ļoti nepieciešamo impulsu Eiropas kapitāla tirgiem. Turklāt tas palielinās pārredzamību: dalībvalstis varēs pārbaudīt, vai ieturamā nodokļa likme tiek pareizi piemērota katram atbilstīgajam nodokļu maksātājam, un efektīvāk novērst ļaunprātīgu izmantošanu. Mūsu priekšlikums vēlreiz apliecina, ka ES ir apņēmusies atvieglot dzīvi investoriem un uzlabot mūsu nodokļu sistēmas.

Finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa:

Atšķirīgās un lielākoties papīra formas ieturamā nodokļa procedūras ir dārgas un kavē investīcijas vienotajā tirgū. Visvairāk skarti ir privātie investori, jo 70 % no tiem neatgūst nodokļa atmaksu, uz kuru tiem ir tiesības. Papildus cīņai pret krāpšanu nodokļu jomā šis priekšlikums samazina administratīvo slogu, ko rada nodokļu atmaksas pieprasīšana, tādējādi samazinot birokrātiju un padarot procesu vienkāršāku un ātrāku gan investoriem, gan nodokļu iestādēm. Ar šo priekšlikumu tiek novērsts šķērslis vienotā kapitāla tirgus izveidei, un tādējādi tiek sniegts būtisks ieguldījums kapitāla tirgu savienībā.

Nākamie soļi

Pēc tam, kad dalībvalstis priekšlikumu būs pieņēmušas, tam būtu jāstājas spēkā 2027. gada 1. janvārī.  

Konteksts

Šodien iesniegtais priekšlikums ir tikai viena no Komisijas iniciatīvām, kuras mērķis ir vienkāršot procedūras uzņēmumiem un apkarot ļaunprātīgu nodokļu praksi. 2022. gada decembrī finanšu ministri pieņēma Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautisku uzņēmumu grupām un lielām vietējām grupām Savienībā. Turklāt 2023. gada maijā tika panākta politiska vienošanās par jauniem nodokļu pārredzamības noteikumiem visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas veicina kriptoaktīvu darījumus klientiem, kuri ir ES rezidenti. Šodien iesniegtais priekšlikums ir arī svarīgs elements Komisijas 2020. gada rīcības plānā par kapitāla tirgu savienību.

Papildinformācija

Tiesību akti

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 19. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā