Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 8. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Ukraina: ar ES atbalstu telesakaru operatori koordinēti rīkojas, palīdzot bēgļiem uzturēt sakarus

Ukraina

ES un Ukrainā reģistrēti telesakaru operatori šodien virtuālā pasākumā paraksta kopīgu paziņojumu, kurā ir deklarēti koordinēti centieni par lētu cenu vai bez maksas sniegt un stabilizēt tādus pakalpojumus kā viesabonēšana un starptautiskie zvani starp ES un Ukrainu. Šo kopīgo paziņojumu ir veicinājuši Komisija un Eiropas Parlaments, kuri atzinīgi novērtē to, ka ES un Ukrainā to ir parakstījuši 27 sakaru operatori (pievienojas arvien jauni), arī vairākas ES mēroga grupas, kā arī asociācija, kas pārstāv vairākus mobilo virtuālo tīklu operatorus (MVNO Europe). Šis kopīgais paziņojums seko vairākām brīvprātīgām, spontānām iniciatīvām un tiecas izveidot stabilāku sistēmu, kas visā Eiropā pārvietotiem ukraiņiem paver iespēju saglabāt saikni ar ģimeni un draugiem mājās.

Krievijas agresija pret Ukrainu ir iedragājusi dzīvi miljoniem ukraiņu. Apmēram 4,2 miljoni bēgļu ir aizbēguši uz kaimiņvalstīm, jo īpaši uz Poliju, Slovākiju, Ungāriju un Rumāniju, no kurienes pakāpeniski pārceļas uz citām dalībvalstīm. Ņemot vērā šo pašreizējo aizvien vēl pieaugošo humanitāro krīzi, ir svarīgi, lai Ukrainas bēgļiem būtu pietiekami lēti sakari kontaktiem ar ģimeni un draugiem, internetam un uzticamas informācijas piekļūstamībai. Tāpēc vairāku telekomunikāciju operatoru iniciatīva uz Eiropu pārvietotajām personām atcelt vai samazināt maksu par starptautiskiem zvaniem uz Ukrainu un viesabonēšanas papildmaksas ir jāvērtē atzinīgi, un tai būtu jāgūst plašāks un ilgtspējīgs pamats.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere

Krīzē iespēja sazināties ar tiem, kas mums dārgi, un informācijas piekļūstamība ir glābšanas tauva. Tāpēc kopā ar Eiropas Parlamentu atbalstām telekomunikāciju operatoru iniciatīvas, kuras palīdz piedāvāt pietiekami lētus mobilos sakarus cilvēkiem, kas bēg no kara. Mēs turklāt rosinām vairāk līdzīgu pasākumu, kas šādos ārkārtas apstākļos tiešām spēj ko mainīt.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons

Šajā ārkārtas situācijā daudzi telesakaru operatori jau ir izrādījuši izcilu solidaritāti ar cilvēkiem, kas bēg no Ukrainas. Šodien viņi sper vēl vienu svarīgu soli. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas un Ukrainas uzņēmēju kopīgo paziņojumu par to, ka Kremļa karā cietušajiem būs iespējams vieglāk uzturēt sakarus. Šī noruna pavērs iespēju brīvprātīgus pasākumus iespējami plaši piemērot visā Eiropā. Visā Eiropā pārvietoti cilvēki uz mājām un Ukrainas iedzīvotāji tuviniekiem ārzemēs zvanīt varēs ar pieņemamiem nosacījumiem.

Jaunās viesabonēšanas regulas jautājumos specializējusies Eiropas Parlamenta referente Angelika Winzig (PPE, Austrija) sacīja: “Esmu gandarīta par šodien sperto svarīgo soli ceļā uz patiesu bezmaksas viesabonēšanu Ukrainas bēgļiem. Mūsu kopīgie centieni ir atmaksājušies, un kā jaunās viesabonēšanas regulas jautājumos specializējusies referente esmu īpaši pateicīga, ka spējām sekmēt šo kopīgo paziņojumu. Pazeminot vairumtirdzniecības tarifus, Ukrainas operatori saviem klientiem Eiropas Savienībā spēj vieglāk piedāvāt bezmaksas viesabonēšanu, viņiem atvieglojot iespēju uzturēt kontaktus ar ģimeni un draugiem Ukrainā. Tātad šajos grūtajos laikos viņiem netiek vēl uzlikts finansiāls papildslogs. Gaidu iespējas šo jautājumu attīstīt tālāk.”

ES un Ukrainas uzņēmēju kopīgā rīcība

Uz humanitāro krīzi tūlīt reaģējuši ar vairākiem brīvprātīgiem pasākumiem visā Eiropā, telesakaru operatori grib vēl stingrāk apliecināt, ka šajos traģiskajos apstākļos vēlas ukraiņiem palīdzēt un viņus atbalstīt. Atzīstot interneta un mobilo sakaru svarīgo nozīmi krīzē un šajos ārkārtas apstākļos, kopīgais paziņojums virzās uz koordinētu pieeju, kura gan ES, gan Ukrainas operatoriem pavērtu iespēju bēgļiem no Ukrainas joprojām piedāvāt pietiekami lētus savienojumus. Operatori starptautiskus zvanus uz Ukrainu apņemas nodrošināt kā brīvprātīgu pasākumu, proti, samazināt ar viesabonēšanu iekasētās vairumtirdzniecības maksas un citas maksas, ko operatori savstarpēji piemēro. Tādā veidā gan ES, gan Ukrainas operatoriem mazināsies papildizmaksas, tāpēc tiem būs vieglāk segt savas attiecīgās izmaksas. Tajā pašā laikā šo deklarāciju parakstījusī Ukraina apņemas gādāt, lai ieguvums no brīvprātīgajiem pasākumiem, ko piemēro ES partneri, nonāktu pie tiešajiem lietotājiem .

Kopīgo paziņojumu jau ir parakstījuši 24 operatori, kas atrodas ES, arī vairākas ES mēroga grupas, asociācija, kas pārstāv vairākus mobilo virtuālo tīklu operatorus (MVNO Europe), un visi trīs mobilo sakaru operatori, kas ir bāzēti Ukrainā. Saraksts šeit. Parakstīšana notika Komisijas un Eiropas Parlamenta aizgādībā un un to veicināja arī Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde jeb BEREC un Ukrainas nacionālā regulatīvā iestāde NCEC. Šā plašā atbalsta dēļ brīvprātīgos pasākumus, kas atbalsta ES un Ukrainas sakaru savienojumus par pieņemamu cenu, kļūst iespējams izvērst plašāk, stabilizēt un uzturēt, cik ilgi vien nepieciešams.

No šīs dienas paziņojums ir atvērts visiem uzņēmējiem, kas vēlas piedalīties, to piemēros trīs mēnešus un tad pārskatīs, lai to pielāgotu strauji mainīgajai situācijai, tās humanitārajiem mērķiem un citu ilglaicīgu nacionālo iestāžu un/vai nozares pasākumu potenciālam. Norises un brīvprātīgos pasākumus joprojām pārraudzīs Komisija, BEREC un NCEC.

Citas darbības, ko veic operatori

Šās krīzes pirmajās dienās šā kopīgā paziņojuma parakstītāji ir veikuši daudzus pasākumus, lai viscaur nodrošinātu savienojamību. ES bāzētie telekomunikāciju operatori Ukrainas bēgļiem ir bez maksas izdalījuši miljoniem SIM karšu. Daudz un arvien vairāk bēgļu, kuri izmanto šādas SIM kartes, izmanto arī bezmaksas starptautiskos zvanus uz Ukrainu. Daži ES operatori tādus pakalpojumus kā bezmaksas viesabonēšana, arī bezmaksas WiFi un uzlādes iespējas, sniedz arī pierobežas zonās vai patversmēs. Turklāt Ukrainas operatori, kuri, neraugoties uz militāro agresiju, Ukrainā un ar Ukrainu uztur savienojamību, kopš krīzes sākuma ir valstī nodrošinājuši nacionālo viesabonēšanu, savukārt kara bēgļiem — bezmaksas starptautisko viesabonēšanu.

ES fondi spēj uzlabot sakarus

Turklāt ES dalībvalstis var izmantot Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), no kuriem finansēt darbības, kā nolūks ir bēgļiem pavērt tādus pamatpakalpojumus kā, piemēram, komunikācijas. Piemēram, ESF var finansēt bēgļu vaučerus, kurus viņi var izmantot mobilo sakaru abonementu (SIM karšu) iegādei. ERAF ar ieguldījumiem infrastruktūrā un ar to saistītajā aprīkojumā var bēgļu labā atbalstīt drošu vietējo savienojamību. Komisija caur Kohēzijas pasākumu bēgļu atbalstam Eiropā (CARE) ir gādājusi, lai ESF, ERAF un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD) noteikumi būtu elastīgi un lai pieejamo finansējumu pašreizējā situācijā varētu ātri pārdalīt ārkārtas atbalstam. Šie pasākumi sekmētu minēto brīvprātīgo pasākumu ilgtspēju tādējādi, ka ne ES, ne Ukrainas pusē slogs privātajiem uzņēmējiem nekļūtu par smagu.

Vairāk informācijas

Kopīgais paziņojums un parakstītāji

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 8. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā