Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 29. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 9 min

Vienotas valūtas pakete: jauni priekšlikumi skaidras naudas izmantošanas atbalstam un digitālā eiro regulējuma ierosināšanai

Press conference by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, Paolo Gentiloni, and Mairead McGuinness, European Commissioners, on the Digital Euro and the legal tender of euro banknotes and coins

Eiropas Komisija nāk klajā ar diviem priekšlikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt, ka iedzīvotāji un uzņēmumi var turpināt piekļūt eiro banknotēm un monētām un maksāt ar tām visā eurozonā, un izstrādāt regulējumu iespējamai jaunai eiro digitālai formai, ko Eiropas Centrālā banka varētu emitēt nākotnē kā papildinājumu skaidrai naudai.

Eiro joprojām ir Eiropas vienotības un spēka simbols. Visā eurozonā un ārpus tās vairāk nekā divdesmit gadus iedzīvotāji un uzņēmumi ir pieraduši maksāt ar eiro monētām un banknotēm. Lai gan 60 % aptaujāto vēlētos arī turpmāk izmantot skaidru naudu, arvien lielāks skaits cilvēku izvēlas maksāt digitāli, izmantojot kartes un lietotnes, ko izdevušas bankas un citi digitālie un finanšu uzņēmumi. Šo tendenci paātrināja Covid-19 pandēmija.

Lai atspoguļotu šīs tendences, Komisija ierosina divus savstarpēji atbalstošus pasākumu kopumus ar mērķi nodrošināt, ka iedzīvotājiem, kad viņi vēlas maksāt ar centrālās bankas naudu, ir gan skaidras naudas, gan digitālas maksāšanas iespējas:

  • Tiesību akta priekšlikums par eiro skaidras naudas likumīgā maksāšanas līdzekļa statusu nolūkā aizsargāt skaidras naudas lomu, nodrošināt, ka tā ir plaši atzīta par maksāšanas līdzekli un ir viegli pieejama iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā eurozonā.
  • Tiesību akta priekšlikums, ar ko izveido tiesisko regulējumu iespējamam digitālajam eiro kā euro banknošu un monētu papildinājumam. Tas nodrošinās, ka cilvēkiem un uzņēmumiem papildus pašreizējām privātajām iespējām ir papildu izvēle, kas tiem ļauj digitāli maksāt ar plaši atzītu, lētu, drošu un noturīgu publisko līdzekļu veidu eurozonā (papildus pašreizējiem privātajiem risinājumiem). Lai gan ar iesniegto priekšlikumu, kad to būs pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, tiks noteikts tiesiskais regulējums digitālajam eiro, galu galā Eiropas Centrālajai bankai būs jāizlemj, vai un kad emitēt digitālo eiro.

Sīkāka informācija par paketi

Eiro banknošu un monētu likumīga maksāšanas līdzekļa statuss

Eiro skaidra nauda ir “likumīgs maksāšanas līdzeklis” eurozonā. Šā priekšlikuma mērķis ir tiesību aktos noteikt, ko tas patiesībā nozīmē, galveno uzmanību pievēršot diviem aspektiem: pieņemšanai un piekļuvei. Lai gan skaidras naudas pieņemšana eurozonā vidēji ir augsta, dažās dalībvalstīs un nozarēs ir radušās problēmas. Tikmēr dažiem cilvēkiem ir grūtības piekļūt skaidrai naudai, piemēram, bankomātu un banku filiāļu slēgšanas dēļ.

Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu un plašu skaidras naudas pieņemšanu visā eurozonā, kā arī nodrošināt, ka cilvēkiem ir pietiekama piekļuve skaidrai naudai, lai varētu samaksāt skaidrā naudā, ja viņi to vēlas.

Dalībvalstīm būs jānodrošina plaša skaidras naudas maksājumu pieņemšana, kā arī pietiekama un efektīva piekļuve skaidrai naudai. Tām būs jāuzrauga situācija un jāziņo par to, kā arī jāveic pasākumi, lai risinātu visas konstatētās problēmas. Vajadzības gadījumā Komisija varētu rīkoties, lai precizētu pasākumus.

Ar priekšlikumu nodrošinās, ka ikviens eurozonā var brīvi izvēlēties vēlamo maksāšanas metodi un piekļūt skaidras naudas pamatpakalpojumiem. Tas nodrošinās tādu neaizsargātu grupu finansiālu iekļaušanu, kuras parasti vairāk paļaujas uz skaidras naudas maksājumiem, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēki.

Digitālais eiro

Lai pielāgotos pieaugošajai ekonomikas digitalizācijai, Eiropas Centrālā banka (ECB) tāpat kā daudzas citas centrālās bankas visā pasaulē pēta iespēju ieviest digitālo eiro kā papildinājumu skaidrai naudai. Digitālais eiro sniegtu patērētājiem alternatīvu Eiropas mēroga maksājumu risinājumu papildus pašlaik pastāvošajām iespējām. Tas nozīmē lielāku izvēli patērētājiem un spēcīgāku eiro starptautisko nozīmi.

Tāpat kā tagad skaidra nauda, digitālais eiro būtu pieejams līdztekus esošajiem valsts un starptautiskajiem privātajiem maksāšanas līdzekļiem, piemēram, kartēm vai lietotnēm. Tas darbotos kā digitālais maks. Cilvēki un uzņēmumi varētu maksāt ar digitālo eiro jebkurā laikā un jebkurā vietā eurozonā.

Būtiski, ka tas būtu pieejams maksājumiem gan tiešsaistē, gan bezsaistē, t. i., maksājumus varētu veikt no ierīces uz ierīci bez interneta pieslēguma, no attālas teritorijas vai pazemes autostāvvietas. Lai gan tiešsaistes darījumi nodrošinātu tādu pašu datu privātuma līmeni kā esošie digitālie maksājumu līdzekļi, bezsaistes maksājumi nodrošinātu augstu privātuma un datu aizsardzības līmeni lietotājiem: tie ļautu lietotājiem veikt digitālos maksājumus, vienlaikus atklājot mazāk personas datu nekā pašlaik, kad tiek veikti maksājumi ar karti, tādā pašā apmērā kā tad, kad tiek maksāts ar skaidru naudu un izņemta skaidra nauda no bankomāta. Neviens nevarētu redzēt, par ko cilvēki maksā, izmantojot digitālo eiro bezsaistē.

Bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji visā ES digitālo eiro izplatītu cilvēkiem un uzņēmumiem. Pamata digitālie eiro pakalpojumi privātpersonām tiktu sniegti bez maksas. Lai veicinātu finansiālo integrāciju, personas, kurām nav bankas konta, varētu atvērt un turēt kontu pasta nodaļā vai citā publiskā struktūrā, piemēram, vietējā pašvaldībā. To būtu viegli izmantot arī personām ar invaliditāti.

Tirgotājiem visā eurozonā būtu jāpieņem digitālais eiro, izņemot ļoti mazus tirgotājus, kuri izvēlas nepieņemt digitālos maksājumus (jo jaunas infrastruktūras izveides izmaksas, lai pieņemtu maksājumus digitālajā eiro, būtu nesamērīgas).

Digitālais eiro varētu būt arī stabils pamats turpmākai inovācijai, dodot iespēju bankām, piemēram, saviem klientiem piedāvāt inovatīvus risinājumus.

Digitālās centrālās bankas naudas plašā pieejamība un izmantošana ir svarīga arī ES monetārajai suverenitātei, jo īpaši tad, ja citas centrālās bankas visā pasaulē sāk attīstīt digitālās valūtas. Tas ir svarīgi arī saistībā ar kriptoaktīvu tirgus attīstību.

Priekšlikumā ir izklāstīts digitālā eiro tiesiskais regulējums un būtiski elementi, kas ļautu Eiropas Centrālajai bankai pēc tam, kad to būs pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, ieviest digitālo eiro, kas ir plaši izmantojams un pieejams. ECB būs jāizlemj, vai un kad emitēt digitālo eiro. Šim projektam būs vajadzīgs būtisks ECB turpmāks tehniskais darbs.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis:

Eiro ir neapstrīdams Eiropas veiksmes stāsts: uzticama globāla valūta, kas simbolizē mūsu spēku, vienotību un solidaritāti. Tomēr, tā kā arvien vairāk cilvēku izvēlas maksāt digitāli, eiro būtu jāatspoguļo digitālais laikmets un jāpielāgojas tam. Digitālais eiro papildinātu, nevis aizstātu skaidru naudu. Priekšlikumi arī nodrošinās, ka skaidra nauda joprojām būs pilnībā pieejama, vienlaikus ļaujot Eiropas Centrālajai bankai laika gaitā attīstīt digitālā eiro praktiskos aspektus. Tas būtu drošs, tūlītējs un ērts gan tiešsaistē, gan bezsaistē, piedāvājot patērētājiem plašākas izvēles iespējas līdzās privātām digitālo maksājumu iespējām, piemēram, kartēm un lietotnēm. Turklāt tas būtu pieejams ikvienam bez maksas un nodrošinātu stingru datu privātumu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni:

Kopā ar mūsu priekšlikumu par digitālā eiro tiesisko regulējumu mēs arī veicam pasākumus, lai aizsargātu skaidras naudas nozīmi mūsu sabiedrībā. Sešdesmit procenti eiropiešu uzskata, ka ir svarīgi saglabāt skaidru naudu kā maksāšanas iespēju, taču arvien vairāk pierādījumu liecina par grūtībām gan ar skaidras naudas pieņemšanu, gan ar tās pieejamību. Tāpēc mēs rīkojamies, lai ES tiesību aktos iekļautu likumīga maksāšanas līdzekļa definīciju ar mērķi nodrošināt, ka mūsu iedzīvotāji var turpināt maksāt skaidrā naudā visā eurozonā par ikdienas darījumiem.=

Finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa:

Eiro ieviešana digitālajā laikmetā ir svarīgs Eiropas projekts. Papildinot skaidru naudu, nešaubos, ka digitālais eiro sniegs priekšrocības iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā ES. Tomēr apzinos, ka tam ir vajadzīga cilvēku uzticēšanās un paļāvība. Priekšlikums palīdzēs virzīt debates par to, kas ir digitālais eiro un kādas ir tā izveides priekšrocības. Tas ir tikai sākums ilgam demokrātiskam procesam, kas tiks veikts ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, Padomi un, protams, Eiropas Centrālo banku, kura lems par to, vai un kad ieviest digitālo eiro.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Digitālais eiro vēl vairāk stiprinās eiro starptautisko nozīmi un nodrošinās patērētājiem un uzņēmumiem vēl vienu universālu digitālo maksājumu risinājumu. Tas radīs jaunas iespējas ātrāku, drošāku un inovatīvāku maksājumu ziņā, vienlaikus nodrošinot lietotājiem visaugstāko privātuma līmeni.

Pamatinformācija

Pēdējos gados Eiropas Komisija ir cieši sadarbojusies ar Eiropas Centrālo banku, lai tehniskā līmenī kopīgi pārskatītu dažādus politikas, juridiskus un tehniskus jautājumus par digitālo eiro.

Papildinformācija

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Tiesību akti

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 29. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā