Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Latviešu valodas mācību joma

Valoda

Spraudņu saturs ir veidots, balstoties uz atbilstošiem tematiem un sasniedzamajiem rezultātiem latviešu valodas mācību programmas paraugā, to izvēršot.

Katra spraudņa ievadā ir norādīti mācību priekšmeti, izziņas procesa metode, domāšanas rutīna vai spēle un sasniedzamie rezultāti.

Spraudņi lejupielādei:

"Vienoti dažādībā - ikdienā un svētkos"

2022. GADA 17. JŪNIJS
Latviešu valoda 4. klasei

"Valodu koks"

2022. GADA 17. JŪNIJS
Latviešu valoda 5. klasei

"Zvaigznes visapkārt"

2022. GADA 17. JŪNIJS
Latviešu valoda 6. klasei

"Domā, pirms notici!"

2022. GADA 17. JŪNIJS
Latviešu valoda 7. klasei

"Es ceļu pieminekli"

2022. GADA 17. JŪNIJS
Latviešu valoda 8. klasei

"Būt sadzirdētam" 

2022. GADA 17. JŪNIJS
Latviešu valoda 9. klasei