Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 24. jūnijsLasīšanas ilgums: 4 min

Eiropas Inovācijas padomes fonds: kapitālieguldījumi revolucionārās inovācijās pārsnieguši 500 miljonus eiro

Eiropas Komisija šodien paziņojusi, ka tiek sākta Eiropas Inovācijas padomes (EIP) fonda tiešo kapitālieguldījumu otrā kārta.

Investīcijas

Kopš EIP fonda darbības uzsākšanas 2020. gadā tas apstiprinājis 111 investīcijas ļoti inovatīvos jaunuzņēmumos un mazos un vidējos uzņēmumos (MVU). Investīciju mērķis ir izvērst revolucionāras inovācijas tādās jomās kā veselība, aprites ekonomika un lietu internets, un to kopējais apjoms pārsniedz 500 miljonus eiro.

Salīdzinājumā ar pirmo – janvārī sniegto – paziņojumu šodienas paziņojumā iekļautas vēl 69 jaunas investīcijas. Tas veido spēcīgu pamatu EIP fondam, kurš ietilpst programmā “Apvārsnis Eiropa” un kura investīcijām nākamajos septiņos gados būtu jāpārsniedz 3,5 miljardi eiro.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela:

EIP fonds ir attīstījies neticami ātri un apliecinājis sevi kā jauns dzinulis ES investīcijām tehnoloģijās. Šis unikālais finansējuma veids, kas dotācijas apvieno ar pašu kapitālu, ir izrādījies ļoti pievilcīgs Eiropas daudzsološāko jaunuzņēmumu vidū un sagādā tiem līdzekļus, kas ļauj tiem attīstīt un izvērst uzņēmējdarbību Eiropā.

Kapitālieguldījumi, kuru apmērs sniedzas no 0,5 līdz 15 miljoniem eiro vienam uzņēmumam, papildina dotāciju finansējumu līdz 2,5 miljoniem eiro, kas jau nodrošināts ar EIP izmēģinājuma projekta “Accelerator” starpniecību. Visas investīcijas vispirms izvērtē ārējie eksperti tā dēvētajā “pienācīgas rūpības procedūrā”, kuru pārrauga EIP fonda Investīciju komiteja, bet galīgo lēmumu pieņem EIP fonda Direktoru padome. EIP fonda līdzdalības daļas sniedzas no 10 % līdz 25 %, un parasti tās izmanto, lai piesaistītu citus investorus no plašāka finansētāju loka.

Parakstīto darījumu piemēri

Nesen parakstīto investīciju vienošanos piemēri ir šādi:

  • Antofénol ” (Francija) – uzņēmums piedāvā dabisku risinājumu augļu un dārzeņu aizsardzībai pēc ražas novākšanas;
  • Gleechi AB ” (Zviedrija) – piedāvā jaunas mācību formas, kurās iesaistīta virtuālā realitāte;
  • Keyou GmBH ” (Vācija) – uzņēmuma izstrādātā tehnoloģija paver iespēju dīzeļdzinējos izmantot ūdeņradi;
  • Lixea ” (Igaunija) – jauna koksnes atlikumu šķīdināšanas tehnoloģija, ko izmanto izejvielu iegūšanai;
  • Ophiomix ” (Portugāle) – aknu transplantācijā izmantojams lēmumu pieņemšanas rīks, kas balstās uz molekulāro parakstu.

EIP parakstīto investīciju sarakstā redzamas tikai 16 parakstītas vienošanās, jo Komisija investīcijas nepublicē, kamēr uzņēmums un citi investori nav devuši savu piekrišanu.

Vispārīga informācija

Eiropas Inovācijas padomes fonds (EIP fonds), kas izveidots 2020. gada jūnijā, ir revolucionāra Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir veikt tiešus kapitālieguldījumus un kvazikapitāla ieguldījumus (no 0,5 līdz 15 miljoniem eiro) lielas ietekmes un progresīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumos un augošos uzņēmumos Eiropā. EIP fonds nodrošina mērķtiecīgu kapitālu un investīcijas jebkuras nozares uzņēmumos visās ES valstīs un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” asociētajās valstīs.

EIP fonda mērķis ir novērst būtisku finansējuma trūkumu, un tā galvenais uzdevums nav maksimāli palielināt investīciju atdevi, bet gan radīt iespējami lielu ietekmi, palīdzot uzņēmumiem ar revolucionārām tehnoloģijām. Tā mērķis ir piesaistīt tirgus dalībniekus, vēl vairāk dalīt risku, izveidojot līdzinvestīcijām piemērotu kapitāla nodrošinātāju un stratēģisko partneru tīklu, un sekot līdzi finansējumam. Īpašu uzmanību fonds pievērš tam, lai iespēcinātu un atbalstītu sievietes, kas dibina uzņēmumus, kā arī palīdzētu mazināt inovācijas plaisu starp ES valstīm.

EIP fonds tika izveidots EIP izmēģinājuma posmā, lai ieguldītu 159 uzņēmumos, kas atlasīti EIP izmēģinājuma projektā “Accelerator”. Pieredze izrādījās veiksmīga, tāpēc EIP fonds programmas “Apvārsnis Eiropa” satvarā tiks turpināts un pilnveidots, lai ieguldītu jaunuzņēmumos un MVU, kas atlasīti finansējumam no pilnās EIP programmas. Pirmās investīcijas saskaņā ar pilno EIP programmu ir gaidāmas vēl šogad, bet pirmais termiņš, kurā uzņēmumiem bija jāiesūta pieteikumi EIP “Accelerator”, beidzās 2021. gada 16. jūnijā.

Vairāk informācijas

Eiropas Inovācijas padome: investīciju iespējas

Eiropas Inovācijas padome

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 24. jūnijs