Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 3. maijsLasīšanas ilgums: 3 min

Eiropas veselības savienība: Komisija publicē atklātu sabiedrisko apspriešanu par Eiropas veselības datu telpu

Šodien Komisija publicēja atklātu sabiedrisko apspriešanu par Eiropas veselības datu telpu (EVDT), kas ir svarīga Eiropas veselības savienības daļa. EVDT mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes veselības aprūpi un samazināt nevienlīdzību, šim nolūkam pilnā mērā izmantojot digitālās veselības aprūpes iespējas. Tā veicinās veselības datu pieejamību profilakses, diagnostikas un ārstēšanas, pētniecības un inovācijas, kā arī politikas veidošanas un tiesību aktu vajadzībām. EVDT kodolu veidos personas tiesības būt noteicējam pār saviem veselības datiem. Atklātā apspriešana turpināsies līdz 2021. gada 26. jūlijam.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:″Eiropas veselības datu telpa būs būtiska spēcīgas Eiropas veselības savienības komponente. Tā veicinās ES mēroga sadarbību, kas palīdzēs uzlabot veselības aprūpi, pētniecību un veselības politikas veidošanu. Es aicinu visus interesentus piedalīties apspriešanā un palīdzēt izmantot datu spēku mūsu veselības labā. Tas viss būs stingri jābalsta uz neapstrīdamām pilsoņu tiesībām, tādām kā privātums un datu aizsardzība.″

Inovatīviem risinājumiem un digitālajām tehnoloģijām, tādām kā mākslīgais intelekts (MI), piemīt spēja pārveidot veselības aprūpes sistēmas. Tās kļūst ilgtspējīgākas, un cilvēku veselība uzlabojas. Lai šīs tehnoloģijas izstrādātu, pētniekiem un novatoriem ir nepieciešama droša piekļuve būtiskam veselības datu apjomam.

Šī sabiedriskā apspriešana ir galvenokārt par:

  • veselības datu piekļūstamību un izmantošanu veselības aprūpes nodrošināšanai, pētniecībai un inovācijai, politikas veidošanai un reglamentējošiem lēmumiem;
  • patiesa digitālo veselības pakalpojumu un produktu, to vidū inovatīvu pakalpojumu un produktu, vienotā tirgus veicināšanu.

Konteksts

Eiropas veselības datu telpas izveide ir viena no šīs Komisijas galvenajām prioritātēm veselības jomā. EVDT mērķis ir veicināt veselības datu apmaiņu un atbalstīt pētījumus par jaunām profilakses stratēģijām, kā arī par ārstēšanu, zālēm, medicīniskām ierīcēm un iznākumiem.

Paziņojumā par Eiropas Datu stratēģiju Komisija darīja zināmu savu mērķi panākt konkrētus rezultātus veselības datu jomā un izprast digitālo tehnoloģiju attīstības radīto potenciālu. Veselības aprūpes datu vākšana, piekļūstamība, uzglabāšana, izmantošana un atkārtota izmantošana rada specifiskas problēmas, un tās ir jārisina. Tādēļ vajadzīgs tiesiskais regulējums, kas vislabāk atbilst indivīdu interesēm un tiesībām, jo īpaši attiecībā uz sensitīvu personas veselības datu apstrādi. Šajā sakarā Komisija ir pieņēmusi Datu pārvaldības akta priekšlikumu (2020), kurā izklāstīti nosacījumi par piekļuvi datiem un noteikumi, kas vajadzīgi, lai veicinātu uzticēšanos brīvprātīgai datu apmaiņai.

Lai nodrošinātu labāku veselības aprūpes piekļūstamību, pieejamību un cenu pieņemamību, būtiski ir veicināt labāku piekļuvi veselības datiem un to apmaiņu. Tas stimulēs inovāciju veselības un aprūpes jomā, lai panāktu labāku ārstēšanu un tās iznākumu, un veicinās inovatīvus risinājumus, kuros izmanto digitālās tehnoloģijas, to vidū mākslīgo intelektu.

Plašāka informācija

Sabiedriskā apspriešana

Eiropas veselības datu telpas ceļvedis

Komisijas tīmekļvietne par Eiropas veselības datu telpu

E-veselība: digitālā veselība un aprūpe

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 3. maijs