Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 20. aprīlisLasīšanas ilgums: 3 min

Jauns Komisijas Zemes novērošanas zināšanu centrs nolūkā vēl vairāk stiprināt uz gūtajām atziņām balstītu politikas veidošanu

Komisija ir izveidojusi Zemes novērošanas zināšanu centru, lai ES politikas veidošanā maksimāli izmantotu zināšanas, ko sniedz Zemes novērošana, jo īpaši Eiropas programma “Copernicus”. Centra galvenais mērķis ir atbalstīt Komisijas politisko prioritāšu, jo īpaši Eiropas zaļā kursa un digitalizācijas programmas, efektīvu īstenošanu.

Tas nodrošinās sistemātisku politikas vajadzību un prioritāšu monitoringu attiecībā uz “Copernicus” produktiem un pakalpojumiem un pārveidos paraugpraksi un jaunākos zinātnes sasniegumus politikai pielāgotos pakalpojumos.

Zināšanu centra mērķis ir nodrošināt arī, lai programmas “Copernicus” attīstība un citi Komisijas ieguldījumi Zemes novērošanā un pētniecībā joprojām būtu aktuāli ES politikai.

Kolēģijas locekļu izteikumi 

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu Franss  Timmermanss “Zemes novērošana ir efektīvs mūsu planētas veselības monitoringa rīks. Klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzes jau ir atstājušas pēdas planētas veidolā. Vides tendenču un jauno modeļu rūpīga novērošana sniegs datus, kas nepieciešami uz informāciju balstītas politikas izstrādei un rezultātu sasniegšanai, kas aizsargā mūsu planētu, veselību un iztikas līdzekļus.” 

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija  Gabriela : “Zemes novērošana piedāvā vairāk nekā tikai efektīvu tehnisko rīku. Tā sniedz tiešu un teju emocionālu perspektīvu par vidi un mūsu ietekmi uz to. Tāpēc mūsu mērķis ir nodrošināt, lai jebkura Eiropas politika, kas var gūt labumu no Zemes novērošanas datu izmantošanas, patiešām to izmantotu, un zināšanu centra uzdevums būs darīt šos datus pieejamus.”

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī  Bretons : “Politikas veidotāji arvien vairāk apzinās kosmosā bāzētas Zemes novērošanas spēku uz gūtajām atziņām balstītu lēmumu pieņemšanas atbalstīšanai. Ir laiks ieviest jaunu mērķtiecīgi radītu rīku – Zemes novērošanas zināšanu centru –, kas apvieno arvien koordinētākus centienus nodrošināt “Copernicus” ātru ieviešanu. Šis jaunais instruments nodrošinās, ka “Copernicus” var sniegt vislabāko politikas atbalstu un labāko ieguldījumu atdevi, kāda vien iespējama.”

Konteksts

“Copernicus” ir ES Zemes novērošanas programma – Eiropas skats uz Zemi.

Zemes novērošana ir tādu ģeoreferencētu datu vākšana un analīze par Zemes stāvokli, ko mēra attālināti vai nu ar satelītiem, vai atmosfērā (ar lidmašīnām vai droniem), vai mērīšanas stacijās konkrētās vietās.

Programma “Copernicus” sniedz ģeotelpisku informāciju, kas var palīdzēt sasniegt politikas mērķus, veicināt inovāciju un palīdzēt uzraudzīt mūsu planētas veselību.

Dažādi Komisijas dienesti jau zināmā mērā izmanto “Copernicus” datus savas politikas veidošanas atbalstam. Piemēram, Zemes novērošana tiek izmantota zemes monitoringam, klimata pārmaiņu pakalpojumiem, atmosfēras monitoringam, neatliekamās palīdzības dienestam, jūras vides monitoringam un drošības pakalpojumiem.

Uz novērojumiem balstīti pierādījumi var palīdzēt rast sinerģiju starp Komisijas prioritātēm, galveno uzmanību pievēršot zaļā kursa politikai un digitālajām tehnoloģijām, kas var atbalstīt to īstenošanu.

Sīkāka informācija

Zemes novērošanas zināšanu centrs

ES kosmosa politika

Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par Eiropas kosmosa programmu

Programma “Copernicus”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 20. aprīlis