Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 29. jūnijsLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija ierosina koordinētus pasākumus kultūras un radošo nozaru drošai atkalatvēršanai

Šodien Komisija publicēja ES pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt darbību drošu atsākšanu kultūras un radošajās nozarēs visā ES.

ES zvaigzne

Laikā, kad epidemioloģiskā situācija uzlabojas un vakcinācijas kampaņu temps pieaug, dalībvalstis pakāpeniski atver kultūras pasākumu norises vietas un atsāk pasākumus. Šodienas pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt koordinētu pieeju atbilstoši konkrētajiem valsts, reģionālajiem un vietējiem apstākļiem. Paredzams, ka tās virzīs pasākumu un protokolu izstrādi un īstenošanu ES valstīs un aptvers gan kultūras un radošo nozaru drošu atkalatvēršanu, gan ilgtspējīgu atveseļošanu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Kultūra ir palīdzējusi cilvēkiem pārvarēt pārvietošanās ierobežojumu un sociālās distancēšanās ietekmi. Tagad ir mūsu kārta palīdzēt nozarēm atsākt darbību. Lai kultūras nozare varētu droši un pakāpeniski atsākt darbību un būt labāk sagatavota nākotnē iespējamām krīzēm, mums ir vajadzīga visā Eiropas Savienībā koordinēta un pielāgota rīcība. Kultūras un radošās nozares ir nozīmīgas Eiropas vērtības, un tās ir svarīgas Eiropas ilgtspējīgai atveseļošanai, Eiropas sabiedrības noturības palielināšanai un – vispārīgāk – mūsu eiropeiskajam dzīvesveidam.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela:

Kopš koronavīrusa uzliesmojuma sākuma kultūras un radošo nozaru industrija ir cietusi smagus zaudējumus. Tajā pašā laikā krīze ir uzsvērusi šo nozaru nozīmi mūsu sabiedrībā un ekonomikā. Palielinoties vakcinācijas tvērumam, pakāpeniski tiek atcelti ierobežojumi, arī kultūras jomā. Šo pamatnostādņu mērķis ir atvieglot dalībvalstu pasākumu koordināciju ES līmenī. Tai pat laikā kultūras vides drošai atkalatvēršanai būtu jāiet roku rokā ar virkni darbību, kuru mērķis ir nodrošināt visas nozares ilgtspējīgu atveseļošanu un noturību.

ES pamatnostādņu pamatā ir Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra  (ECDC) speciālās zināšanas un informācijas apmaiņa ar Veselības drošības komiteju . Pamatnostādnes ņem vērā atšķirīgo epidemioloģisko situāciju dalībvalstīs un tās attīstību. Tās nodrošina rādītājus un kritērijus (piemēram, par vīrusa cirkulāciju, vakcinācijas aptveri, aizsargpasākumu piemērošanu, testu izmantošanu un kontaktu izsekošanu), kas jāņem vērā, plānojot konkrētu darbību atsākšanu.

Konkrētāk, pamatnostādnes iesaka šādus pasākumus un protokolus:

  • visu ierobežojumu atcelšanai vajadzētu būt stratēģiskai un pakāpeniskai, sākumā atļaujot ierobežotu dalībnieku skaitu, lai novērtētu epidemioloģisko situāciju;
  • kultūras iestādēm vajadzētu būt gatavības plānam, kurā sīki izklāstīti rīcības protokoli, ko piemēro, ja tiek konstatēti Covid-19 gadījumi;
  • lai līdz minimumam samazinātu inficēšanās risku, visiem kultūras iestāžu darbiniekiem vajadzētu būt pieejamai mērķorientētai informācijai un/vai ad hoc apmācībai;
  • lai nodrošinātu kultūras vidē strādājošo personu un sabiedrības aizsardzību, būtu jāveicina šo personu vakcinācija;
  • lai apmeklētu pasākuma norises vietu, dalībniekiem var pieprasīt uzrādīt pierādījumu par negatīvu Covid-19 testu un/vai vakcināciju, un/vai pierādījumu par Covid-19 diagnozi. Atkarībā no vīrusa variantu vietējās aprites šo prasību var attiecināt arī uz pilnībā vakcinētām personām;
  • kultūras iestādēm būtu jānodrošina, ka kontaktu izsekošanas vajadzībām ir pieejama auditorijas kontaktinformācija;
  • kultūras iestādēm būtu jāievieš īpaši aizsargpasākumi: sociālās distancēšanās ievērošana (kad vien iespējams), tīras un piekļūstamas roku mazgāšanas ierīces, piemērota ventilācija vai vēdināšana un bieža virsmu tīrīšana. Svarīgs papildpasākums ir prasība apmeklētājiem lietot sejas masku.

Kultūras pasākumu norises vietu atkalatvēršana jāsaista ar vairākām darbībām, kas nodrošina visas nozares ilgtspējīgu atveseļošanu. ES līmeņa darbības papildina dalībvalstu un nozaru veiktās darbības.

Lai veiktu plašus ieguldījumus nozarēs un palielinātu to spēju pielāgoties jaunām tendencēm un izkļūt no krīzes, dalībvalstis tiek aicinātas pilnībā izmantot Atveseļošanas un noturības mehānismu .

Komisija ir būtiski palielinājusi finansiālo atbalstu kultūras un radošajām nozarēm, proti, gandrīz 2,5 miljardi eiro no programmas “Radošā Eiropa” un gandrīz 2 miljardi eiro no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir atvēlēti kultūras, radošiem un iekļaujošiem projektiem.

2021. gada rudenī Komisija publicēs tiešsaistes rokasgrāmatu par ES finansējumu kultūrai, kas aptvers visus esošos ES fondus, kurus dalībvalstis un nozare var izmantot.

Pamatinformācija

Kopš Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma ieviestie plašie ierobežojumi, kuru mērķis ir aizsargāt iedzīvotāju veselību, ir izraisījuši smagas ekonomiskās grūtības lielai daļai nozaru; tas jo īpaši attiecas uz pasākumiem, kuru norise saistīta ar norises vietām un apmeklētājiem, – to apstiprina 2021. gada ikgadējais ziņojums par vienoto tirgu . Piemēram, ES kinoteātru operatori ziņo, ka kinoteātru ieņēmumi 2020. gadā samazinājušies par 70 %, mūzikas pasākumu norises vietas ziņo, ka apmeklētāju skaits ir samazinājies par 76 % (ieņēmumi – par 64 %), un muzeji zaudējuši līdz 75–80 % ieņēmumu (populārajos tūrisma reģionos). Gaidāms, ka krīzei būs ilgstoša ietekme uz visu vērtības ķēdi, un tā ietekmēs arī autoriem un izpildītājiem paredzēto autoratlīdzību iekasēšanu.

Kopš pandēmijas sākuma Komisija, papildinot un atbalstot dalībvalstu darbības, ir veikusi vairākus pasākumus ar mērķi novērst pandēmijas sekas uz radošajām un kultūras nozarēm. Pasākumu klāsts sniedzas no papildu elastības esošo programmu īstenošanā un valsts atbalsta pasākumu pagaidu regulējuma izveides līdz papildu finansējumam no programmas “Radošā Eiropa” un “Erasmus+” 2020. gadā. 2020. gada maijā Komisija sadarbībā ar nozari arī izveidoja īpašu platformu Creatives Unite , kuras mērķis ir palīdzēt māksliniekiem, izpildītājiem un citiem kultūras un radošajās nozarēs strādājošajiem dalīties ar informāciju un iniciatīvām nolūkā reaģēt uz koronavīrusa krīzi un apmainīties ar idejām par ilgtspējīgu atkalatvēršanu.

Plašāka informācija

ES pamatnostādnes par darbību drošu atsākšanu kultūras un radošajās nozarēs

ES atbalsts kultūras un radošajām nozarēm pandēmijas laikā

“Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadam

Platforma Creatives Unite

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 29. jūnijs