Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 17. martsLasīšanas ilgums: 7 min

Koronavīruss: Komisija ierosina izveidot digitālo zaļo sertifikātu

Šodien Eiropas Komisija ierosina izveidot digitālo zaļo sertifikātu, lai atvieglotu iedzīvotāju brīvu un drošu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā. Digitālais zaļais sertifikāts būs apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu vai ir pārslimojusi Covid-19. Tas bez maksas būs pieejams digitālā vai drukātā formātā. Tajā būs iekļauts QR kods, kas nodrošinās sertifikāta drošību un autentiskumu. Komisija izveidos vārteju, lai nodrošinātu, ka visus sertifikātus var verificēt visā ES, un palīdzēs dalībvalstīm tos tehniski ieviest. Dalībvalstis joprojām ir atbildīgas par to, kurus ceļotājiem piemērojamos sabiedrības veselības ierobežojumus var atcelt, bet tām šādi atbrīvojumi tāpat būs jāpiemēro ceļotājiem, kuriem ir digitālais zaļais sertifikāts.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera  Jourova “Digitālais zaļais sertifikāts būs ES mēroga risinājums, kas dos labumu eiropiešiem, ar saskaņota digitāla rīka palīdzību ļaujot atkal brīvi pārvietoties ES. Tas ir vēstījums, kas būtiski atbalstīs atveseļošanu. Mūsu pamatmērķis ir piedāvāt viegli lietojamu, drošu un nediskriminējošu rīku, ar kuru pilnībā tiek ievērota datu aizsardzība. Un mēs turpinām darbu, lai panāktu starptautisku konverģenci ar citiem partneriem.”

Tiesiskuma komisārs Didjē  Reinderss “Ar digitālo zaļo sertifikātu mēs izmantojam Eiropas pieeju, lai nodrošinātu, ka ES iedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi droši un ar minimāliem ierobežojumiem šovasar var ceļot. Šāds sertifikāts nebūs priekšnoteikums brīvas pārvietošanās procesam, un tas nekādi nevienu nediskriminēs. Kopīga ES pieeja ne vien palīdzēs mums pakāpeniski atjaunot brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un izvairīties no sadrumstalotības, bet arī ļaus ietekmēt pasaules standartus un rādīt piemēru, kura pamatā ir mūsu Eiropas vērtības, piemēram, datu aizsardzība.”

Komisijas šodien ierosinātās regulas galvenie elementi.

 1. Visiem ES iedzīvotājiem pieejami un droši sertifikāti.
 • Digitālais zaļais sertifikāts aptvers trīs dažādus sertifikātus  – vakcinācijas sertifikātus, testēšanas sertifikātus (NAAT/RT-PCR tests vai ātrais antigēna tests) un sertifikātus par to, ka cilvēks ir pārslimojis Covid-19.
 • Sertifikāti tiks izsniegti digitālā vai drukātā formātā. Abos gadījumos tajos būs QR kods ar nepieciešamo pamatinformāciju un digitālais zīmogs, kas ļaus pārliecināties par sertifikāta autentiskumu.
 • Komisija izveidos vārteju  un palīdzēs dalībvalstīm izstrādāt programmatūru, ko to iestādes varēs izmantot sertifikātu parakstu verificēšanai visā ES. Sertifikātā kodētie persondati netiek ievadīti vārtejā, un verificējošā dalībvalsts tos neglabā.
 • Sertifikāti  būs pieejami izdevējvalsts oficiālajā valodā(-s) un angļu valodā, un tie  būs bezmaksas.
 1. Nediskriminācija.
 • Ceļojot ES,  visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav vakcinēti, jābūt iespējai izmantot priekšrocības, ko sniedz digitālais zaļais sertifikāts.  Lai novērstu nevakcinētu personu diskrimināciju, Komisija ierosina izveidot ne vien sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, bet arī Covid-19 testēšanas sertifikātus un sertifikātus personām, kuras pārslimojušas Covid-19.
 • Vienādas tiesības ceļotājiem ar digitālo zaļo sertifikātu.  Ja dalībvalstis pieņem apliecinājumu par vakcinēšanos nolūkā atcelt konkrētus sabiedrības veselības ierobežojumus, piemēram, testēšanos vai pašizolāciju, tām ar tādiem pašiem nosacījumiem būtu jāpieņem digitālā zaļā sertifikāta sistēmas izsniegtie vakcinācijas sertifikāti. Šāds pienākums attiektos tikai uz vakcīnām, kuras saņēmušas ES tirdzniecības atļauju, bet dalībvalstis var lemt arī par citu vakcīnu akceptēšanu.
 • Citu pasākumu paziņošana.  Ja kāda dalībvalsts digitālā zaļā sertifikāta turētājam tik un tā pieprasa ievērot pašizolāciju vai veikt testu, tai par šādu lēmumu jāpaziņo Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm un šāds lēmums jāpamato.
 1. Tikai pamatinformācija un droši persondati.
 • Sertifikātos būs norādīta tikai konkrēta pamatinformācija  – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, sertifikāta izdošanas datums un unikālais identifikators, kā arī attiecīgā informācija par vakcīnu, testu vai pārslimošanu. Šos datus var kontrolēt tikai nolūkā apstiprināt un verificēt sertifikātu derīgumu un autentiskumu.

Digitālie zaļie sertifikāti būs derīgi visās ES dalībvalstīs , un tos varēs izmantot Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Tas būtu jāizsniedz ES iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu valstspiederības. Turklāt tas būtu jāizsniedz arī tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri dzīvo ES, un personām, kuras ir tiesīgas ceļot uz citām dalībvalstīm.

Digitālo zaļo sertifikātu sistēma ir pagaidu pasākums. Tā tiks apturēta, tiklīdz Pasaules Veselības organizācija būs paziņojusi, ka starptautiskā ārkārtas situācija veselības jomā saistībā ar Covid-19 ir beigusies.

Turpmākie pasākumi

Lai šis priekšlikums būtu gatavs līdz vasarai, Eiropas Parlamentam un Padomei tas bez vilcināšanās ir jāpieņem.

Vienlaikus dalībvalstīm jāīsteno tehniskie standarti un uzticamības satvars, par ko panākta vienošanās e-veselības tīklā, lai nodrošinātu digitālā zaļā sertifikāta savlaicīgu īstenošanu, sertifikātu sadarbspēju un pilnīgu atbilstību persondatu aizsardzībai. Tehnisko darbu un priekšlikumu turpmāko mēnešu laikā paredzēts pabeigt.

Konteksts

Lai ievērotu koronavīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus, ceļotājiem Eiropas Savienībā tiek lūgts uzrādīt dažādus dokumentus, piemēram, medicīniskās izziņas, testu rezultātus vai deklarācijas. Standartizētu formātu trūkuma dēļ ceļotāji, kuri pārvietojas Eiropas Savienībā, ir saskārušies ar problēmām. Ir saņemti ziņojumi arī par krāpnieciskiem vai viltotiem dokumentiem.

Eiropadomes locekļi pēc neformālajām videokonferencēm 2021. gada 25. un 26. februārī pieņemtajā paziņojumā aicināja turpināt darbu pie vienotas pieejas vakcinācijas sertifikātu sagatavošanai. Komisija kopā ar dalībvalstīm e-veselības tīklā, kurā uz brīvprātības principiem ir savienotas par e-veselību atbildīgās valstu iestādes, strādā pie vakcinācijas sertifikātu sadarbspējas nodrošināšanas. Šā gada 27. janvārī tika pieņemtas pamatnostādnes, kuras 12. martā tika atjauninātas, bet vienošanās par uzticamības satvara formātu tika panākta 12. martā.

Šodien Komisija pieņēma tiesību akta priekšlikumu, ar ko izveido vienotu satvaru digitālajam zaļajam sertifikātam. Turklāt tā pieņēma papildinošu priekšlikumu, ar ko paredz digitālo zaļo sertifikātu izsniegt arī tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri dzīvo ES vai Šengenas līguma asociētajās valstīs, un personām, kuras ir tiesīgas ceļot uz citām dalībvalstīm. Juridisku apsvērumu dēļ ir vajadzīgs atsevišķs priekšlikums, kas attiecas uz ES pilsoņiem, un priekšlikums, kas attiecas uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Kas attiecas uz sertifikātiem, nav atšķirības attieksmē pret pilsoņiem un tiesīgajiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

Jaunākā dalībvalstu sniegtā informācija par pasākumiem saistībā ar koronavīrusu un ceļošanas ierobežojumiem ir pieejama platformā Re-open EU.

Sīkāka informācija

Digitālais zaļais sertifikāts - jautājumi un atbildes

Digitālais zaļais sertifikāts - faktu lapa

Digitālais zaļais sertifikāts - videoklips

Priekšlikums regulai par digitālo zaļo sertifikātu brīvas pārvietošanās atvieglošanai ES

Priekšlikums regulai par digitāliem zaļajiem sertifikātiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstīs

Drošas un iedarbīgas Covid-19 vakcīnas visiem eiropiešiem

Eiropas Komisijas vietne par rīcību koronavīrusa apkarošanā

Platforma “Re-open EU”

Koronavīruss: kopīgs ceļš uz drošu Eiropas atkalatvēršanu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. marts