Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 31. maijsLasīšanas ilgums: 8 min

Koronavīruss – Komisija ierosina līdz vasarai atjaunināt koordinētus ceļošanas pasākumus

Eiropas Komisija ierosināja atjaunināt Padomes ieteikumu par brīvas pārvietošanās ierobežojumu, kas tika ieviesti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, koordinēšanu ES. Tā kā epidemioloģiskā situācija uzlabojas un vakcinācijas kampaņas paātrinās visā ES, Komisija ierosina dalībvalstīm pakāpeniski atvieglot ceļošanas pasākumus, tostarp jo īpaši attiecībā uz ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem. Turklāt Komisija ir ierosinājusi atjaunināt kopējos kritērijus attiecībā uz riska apgabaliem un ieviest ārkārtas apstākļos izmantojamu procedūru, lai risinātu jautājumu par bažas raisošu vai uzmanību prasošu jaunu vīrusa variantu izplatību. Priekšlikumā ir iekļauti arī īpaši noteikumi attiecībā uz bērniem, lai nodrošinātu ceļojošo ģimeņu vienotību, un standarta derīguma termiņš attiecībā uz testiem.

 

Tieslietu komisārs Didjē Reinderss sacīja: “Pēdējās nedēļās ir vērojama infekciju skaita pastāvīga samazināšanās, kas liecina par vakcinācijas kampaņu panākumiem visā ES. Vienlaikus mēs arī mudinām nodrošināt cenas ziņā pieņemamas un plaši pieejamas testēšanas iespējas. Šajā kontekstā dalībvalstis tagad pamazām atceļ Covid-19 ierobežojumus gan iekšzemē, gan attiecībā uz ceļošanu. Šodien mēs ierosinām dalībvalstīm koordinēt šo brīvās pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu, ņemot vērā mūsu jauno kopīgo instrumentu, proti, ES digitālo Covid sertifikātu. Tagad mēs ceram, ka dalībvalstis optimāli izmantos šo instrumentu un ieteikumu, lai ikvienam ļautu atkal brīvi un droši pārvietoties.”

Veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kirjakidu teica: “Pārvietošanās brīvība ir viena no ES pilsoņu visaugstāk vērtētajām tiesībām: mums ir jānodrošina mūsu iedzīvotājiem koordinētas un paredzamas pieejas, kas sniegtu skaidrību un ļautu izvairīties no nekonsekventām prasībām dalībvalstīs. Mēs vēlamies pārliecināties, ka turpmākajās nedēļās mēs varam droši un koordinēti virzīties uz mūsu sabiedrības atkalatvēršanu. Tā kā vakcinācija virzās uz priekšu arvien ātrāk, mēs varam ar pārliecību teikt, ka pakāpeniski var atsākties droša un brīva pārvietošanās bez ierobežojumiem. Lai gan mēs raugāmies nākotnē ar lielāku optimismu, mums ir jāsaglabā piesardzība un vienmēr par prioritāti jāizvirza sabiedrības veselības aizsardzība.”

Galvenie atjauninājumi vienotajā pieejā attiecībā uz ceļošanas pasākumiem ES iekšienē, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) publicēto ar krāsu kodiem iezīmēto karti:

 • Pilnībā vakcinētas personas, kurām ir vakcinācijas sertifikāts, kas atbilst ES digitālajam Covid sertifikātam, pēc 14 dienām pēc pēdējās devas saņemšanas būtu jāatbrīvo no testēšanas saistībā ar ceļošanu vai karantīnas prasības. Šim noteikumam būtu jāattiecas arī uz pārslimojušām personām, kuras ir saņēmušas vienu devu no 2 devu vakcīnas. Ja dalībvalstis pieņem vakcinācijas apliecinājumu, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, arī citās situācijās, piemēram, pēc pirmās devas 2 devu sērijā, tām ar tādiem pašiem nosacījumiem būtu jāpieņem arī Covid-19 vakcīnas vakcinācijas sertifikāti.
 • Pārslimojušās personas, kurām ir sertifikāts, kas atbilst ES digitālajam Covid sertifikātam, būtu jāatbrīvo no testēšanas saistībā ar ceļošanu vai karantīnas prasības pirmās 180 dienas pēc pozitīva PĶR testa.
 • Personas, kurām ir derīgs testa sertifikāts, kas atbilst ES digitālajam Covid sertifikātam, būtu jāatbrīvo no iespējamām karantīnas prasībām. Komisija ierosina testu standarta derīguma termiņu: 72 stundas attiecībā uz PĶR testiem un 48 stundas attiecība uz ātrajiem antigēna testiem, ja to akceptē dalībvalsts.
 • “Ārkārtas apstākļos izmantojamā procedūra”: dalībvalstīm būtu no jauna jāievieš ceļošanas pasākumi attiecībā uz vakcinētām un pārslimojušām personām, ja epidemioloģiskā situācija strauji pasliktinās vai ja ir ziņots par bažas raisošu vai uzmanību prasošu vīrusa variantu plašu izplatību.
 • Tādu prasību precizēšana un vienkāršošana, ko noteikušas dalībvalstis, pamatojoties uz savu lēmumu pieņemšanas procesu.
  • Ceļotāji no zaļajiem apgabaliem: ierobežojumu nav
  • Ceļotāji no oranžajiem apgabaliem: dalībvalstis varētu pieprasīt veikt testu pirms izbraukšanas (ātro antigēna testu vai PĶR).
  • Ceļotāji no sarkanajiem apgabaliem: dalībvalstis varētu pieprasīt ceļotājiem ievērot karantīnu, izņemot gadījumus, kad viņi ir veikuši testu pirms izbraukšanas (ātro antigēna testu vai PĶR).
  • Ceļotāji no tumši sarkanajiem apgabaliem: būtu stingri jāatturas no nebūtiskiem ceļojumiem. Testēšanas un karantīnas prasība paliek spēkā.
 • Lai nodrošinātu ģimenes vienotību, nepilngadīgie, kuri ceļo kopā ar vecākiem, būtu jāatbrīvo no karantīnas prasības, ja vecākiem nav jāievēro karantīna, piemēram, vakcinācijas dēļ. Bērni, kuri jaunāki par 6 gadiem, arī būtu jāatbrīvo no testēšanas saistībā ar ceļošanu.
 • Komisija ierosina pielāgot ECDC kartes robežvērtības, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un progresu vakcinācijas jomā. Attiecībā uz apgabaliem, kas iezīmēti oranžā krāsā, tiek ierosināts palielināt 14 dienu kumulatīvo paziņoto Covid-19 gadījumu rādītāju no 50 līdz 75. Tāpat attiecībā uz sarkanajiem apgabaliem priekšlikumā ir paredzēts koriģēt robežvērtību diapazonu no pašreizējiem 50-150 gadījumiem uz 75-150 gadījumiem.

Turklāt Komisija aicina turpināt centienus, lai nodrošinātu ES digitālā Covid sertifikāta raitu ieviešanu. Šajā nolūkā dalībvalstīm pēc iespējas būtu jāizmanto esošās iespējas saskaņā ar valstu tiesību aktiem, lai sāktu izdot ES digitālos Covid sertifikātus jau pirms pamatā esošās regulas piemērošanas sākuma 1. jūlijā. Ja valsts tiesību aktos ir paredzēta Covid-19 sertifikātu verifikācija, ES digitālā Covid sertifikāta turētāji ceļošanas laikā tos jau varētu izmantot.

Komisija atbalstīs šo procesu, 1. jūnijā ieviešot ES digitālā Covid sertifikāta centrālo daļu — ES vārteju, kurā glabājas publiskās atslēgas, kas nepieciešamas ES digitālā Covid sertifikāta verifikācijai. Ņemot vērā to, ka ES vārtejā nenotiek apmaiņa ar persondatiem, dalībvalstis jau varētu izmantot tās funkcionalitāti.

Komisijas šodien iesniegtais priekšlikums nodrošina arī saskanību ar noteikumiem par nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, kurus Padome atjaunināja 2021. gada 20. maijā.

Vispārīga informācija

Komisija 2020. gada 3. septembrī pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt, ka brīvu pārvietošanos ierobežojoši pasākumi, ko dalībvalstis pieņem koronavīrusa pandēmijas dēļ, tiek koordinēti un skaidri paziņoti ES līmenī.

2020. gada 13. oktobrī ES dalībvalstis, pieņemot Padomes ieteikumu, apņēmās uzlabot koordināciju un informācijas apmaiņu.

Padome 2021. gada 1. februārī pieņēma pirmo atjauninājumu Padomes ieteikumam, ar ko riska apgabalu kartēšanas nolūkos ieviesa jaunu krāsu – “tumši sarkanu” – un noteica stingrākus pasākumus, ko piemēro ceļotājiem no augsta riska apgabaliem.

Parlaments un Padome 2021. gada 20. maijā panāca provizorisku politisku vienošanos ieviest ES digitālo Covid sertifikātu, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos ES. ES digitālais Covid sertifikāts arī palīdzēs atvieglot pašlaik spēkā esošo pārvietošanās brīvības ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu. Politisko vienošanos apstiprināja Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja un Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Padome 2021. gada 20. maijā grozīja ieteikumu par nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, atvieglojot ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, jo īpaši attiecībā uz vakcinētiem trešo valstu valstspiederīgajiem. Padome arī palielināja jaunu inficēšanās gadījumu skaita robežvērtību, ko izmanto, lai noteiktu to trešo valstu sarakstu, no kurām būtu jāatļauj nebūtiski ceļojumi.

Eiropas līderi 24. un 25. maija sanāksmē aicināja līdz jūnija vidum pārskatīt Padomes ieteikumu par ceļošanu ES, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos ES. Šodienas priekšlikums ir turpinājums šim pieprasījumam.

Dalībvalstu sniegtā jaunākā informācija par pasākumiem saistībā ar koronavīrusu, kā arī ceļošanas ierobežojumiem, ir pieejama platformā Re-open EU.

Sīkāka informācija

Komisijas priekšlikums grozīt Padomes 2020. gada 13. oktobra ieteikumu par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju

ReopenEU

 

 

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 31. maijs