Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

ES Atveseļošanas plāns

Latvijas ekonomikas atveseļošana

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Latvijas atveseļošanas plāna apstiprināšana

Kas ir Eiropas atveseļošanas plāns?

ES ilgtermiņa budžets nodrošina, ka vairāk nekā 50% no atveseļošanas plāna finansējuma tiks atvēlēts modernizācijai, veicinot pētniecību un inovāciju, taisnīgu klimata un digitālo pāreju, kā arī atbalstot ekonomikas un sabiedrības noturību.

Eiropas atveseļošanas plāns īstenos arī Eiropas zaļā kursa mērķus, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām un aizsargātu biodaudzveidību.

Next Generation EU nodrošinās papildu 806,9 miljonus eiro, no kuriem 723,8 miljardi eiro (šī brīža cenās) tiks piešķirti no Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu un dotāciju veidā, lai atbalstītu ES valstu veiktās reformas un ieguldījumus. Eiropas Komisija ir izvedojusi Tehniskā atbalsta instrumentu, kas ļauj palīdzēt dalībvalstīm izstrādāt un ieviest izaugsmi veicinošas un iekļaujošas reformas. Uzziniet vairāk par Tehniskā atbalsta instrumentu un atbalstītajiem reformu projektiem.

ES valstu ekonomikas politikas koordinēšanas ietvars ir tā saucamais Eiropas semestris. Tas ir cieši saistīts ar atveseļošanas un noturības mehānismu, un nodrošina, ka strukturālās reformas ir katras valsts atveseļošanas neatņemama sastāvdaļa.

Lai piekļūtu atveseļošanas un noturības fondiem, ES dalībvalstis iesniedz savus nacionālos atveseļošanas un noturības plānus, kuros vismaz 37% izdevumu ir veltīti klimata un vides mērķu sasniegšanai un 20% – digitalizācijas attīstībai un reformām. plāni jāīsteno līdz 2026. gadam.

Uzziniet, kādas iespējas Latvijai sniedz ES budžets un kā tas tiek veidots.

Ik gadu ES atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumus un uzņēmējus, informāciju par to atradīsiet sadaļā Finansējums un granti.

Vairāk par Eiropas atveseļošanas plānu

Jautājumi un atbildes par vienošanos par 1,8 triljonu eiro paketi

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības mehānisms: fakti un skaitļi

2021. gada Eiropas pusgads - cikls ārkārtas apstākļos

Eiropas zaļais kurss

ES 2021. –2027. gada ilgtermiņa budžets un Next Generation EU

Saistītās ziņas