Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Finansējums un granti

Pateicoties veiksmīgai pētniecībai, Eiropa top par labāku dzīves vietu - uzlabojas veselības aprūpe, attīstās ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes un rodas inovatīvi produkti un pakalpojumi.

Ik gadu Eiropas Savienība atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumus un uzņēmējus. Finansējuma iespējas ir dažādas: aizdevumi uzņēmumiem, mikrokredīti, garantijas, riska kapitāls.

Mazo un vidējo uzņēmumu piekļuve finansējumam

Finansējums pētniecībai

Finansējumam inovācijās ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Eiropas Komisijas ilgtspējas mērķus, kas izklāstīti Zaļajā kursā un saistās ar digitālo pāreju.

“Apvārsnis 2020” ir galvenais finanšu instruments ieguldījumiem pētniecībā, lai Eiropas Savienība veicinātu ilgtspēju, izaugsmi un nodarbinātību. Vairāk nekā 300 Latvijas organizāciju ir bijušas iesaistītas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektos, saņemot vairāk nekā 87 miljonu eiro finansējumu no ES.

Nākamās ES pētniecības un inovācijas investīciju programmas “Apvārsnis Eiropa” budžets  varētu sasniegt 100 miljardus eiro.

ES ne tikai finansē uzņēmējdarbībā balstītu pētniecību, bet arī atbalsta pētniekus visos viņu karjeras posmos un akadēmiskajā apmācībā. H2020 ir valsts nacionālais kontaktpunkts ES pētniecības finansējumam, kas var palīdzēt pieteikšanās procesā.

Veiksmes stāsti ES pētniecībā

Finansēšanas programmas un atklātie konkursi

Finansēšanas iespējas un vadlīnijas

Viss par ES finansēšanas programmām

Informācija par pieejamā finansējuma veidiem, pārskats par galvenajām finansēšanas programmām un to, kā tiek pārvaldīts ES finansējums. 

Finansēšana un pieteikšanās

Informācija par kritērijiem, pieteikšanos un atlases procedūru kārtību, pretendējot uz ES finansējumu.

Finanšu pārredzamības sistēma

Finanšu pārredzamības sistēma ir datubāze, kurā iekļauti atbalsta saņēmēji, kam ticis piešķirts finansējums no ES budžeta.

Atvērtās finansēšanas iespējas

Uzziniet par iespējām pretendēt uz ES finansējumu.

 

Noderīgas saites:

Praktiski ieteikumi uzņēmējdarbībai ES

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Access2Markets - eksports no ES, imports ES – viss, kas jums būtu jāzina