Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

VITAMĪNS ES - mācību materiālu kopa zināšanu pilnveidei par Eiropas Savienību

Lai mūsdienīgā un skolēniem interesantā veidā stāstītu par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm, kopīgām vērtībām, pilsonisko līdzdalību, regulāri tiek izstrādāti un adaptēti zinātkāri un izpratni veicinoši mācību un vizuālie materiāli.

VITAMĪNS ES materiāli ir integrējami dažādās mācību jomās un iesaista skolēnus aktīvā izziņas un mācību procesā, aktivizē iepriekšējās zināšanas, attīsta kritisko domāšanu, kā arī uzskatāmi parāda, ka Eiropa aptver ikvienu dzīves šķautni, un katrs var atrast sev tuvāko un interesantāko ceļu, lai to izzinātu.