Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Informācija par persondatu apstrādi un aizsardzību Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajos pasākumos un sanāksmēs

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot privātumu, tāpēc lūdzam iepazīties ar paziņojumu par persondatu apstrādi un aizsardzību un dot savu piekrišanu datu apstrādei.

Paziņojums par persondatu apstrādi un aizsardzību izskaidro, kādi ir jūsu persondatu apstrādes iemesli, kā visi sniegtie persondati tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu persondatiem. Šis paziņojums par privātumu attiecas uz persondatu apstrādi, ko veic Komisija, rīkojot sanāksmes un pasākumus Latvijā.

Ja sanāksme vai pasākums tiek straumēts tīmeklī un fotografēts, tad ņemiet vērā, ka arī jūs kā klausītājs un dalībnieks, kas neuzstājas, varat būt redzams visa pasākuma/auditorijas kopbildēs, kuras var tikt publicētas ar konkrēto pasākumu saistītajās tīmekļa vietnēs. Dalībniekiem, kas nevēlas būt iepriekš minētājā straumējumā tīmeklī un ierakstā vai publikācijā, ir iespēja iebilst pret datu apstrādi, par to ziņojot mums. Ievērojiet, ka automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti.

Paziņojumā ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Lūdzam pirms pasākuma ar šo informāciju rūpīgi iepazīties un dot savu piekrišanu persondatu apstrādei. Savu piekrišanu jūs varat sniegt, atbildot e-pastā vai jūsu aizpildītā reģistrācijas veidlapā, kas izdalīta sanāksmes laikā, vai atzīmējot piekrišanas rūtiņu tiešsaistes reģistrācijas veidlapā.

2021. GADA 14. SEPTEMBRIS
Pilns EK paziņojums par persondatu aizsardzību
2021. GADA 14. SEPTEMBRIS
Covid-19: ķermeņa temperatūras kontrole