Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 5. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Digitālā veselība – Komisija un PVO sāk nozīmīgu digitālās veselības iniciatīvu, lai stiprinātu globālo veselības drošību

Digitālas prasmes

Šodien Eiropas Komisija un Pasaules Veselības organizācija (PVO) paziņoja par nozīmīgas digitālās veselības partnerības izveidi.

2023. gada jūnijā PVO pārņems Eiropas Savienības (ES) digitālo Covid-19 sertifikātu sistēmu, izveidojot globālu sistēmu, kas palīdzēs atvieglot globālo mobilitāti un aizsargāt iedzīvotājus visā pasaulē no pašreizējiem un turpmākiem veselības apdraudējumiem. Tas ir pirmais pamatelements PVO Globālā digitālās veselības sertifikācijas tīklā, kas izstrādās plašu digitālo risinājumu klāstu, lai gādātu par labāku veselību visiem.

Pamatojoties uz ES Globālās veselības stratēģiju un PVO dalībvalstu globālo stratēģiju digitālās veselības jomā, šī iniciatīva tika izstrādāta pēc 2022. gada 2. decembra vienošanās, ko parakstīja komisāre Stella Kirjakidu un PVO ģenerāldirektors Dr. Tedross Adanoms Gebrejesuss, ar mērķi uzlabot stratēģisko sadarbību globālos veselības jautājumos. Tā vēl vairāk stiprina stabilu daudzpusēju sistēmu, kuras centrā ir PVO un kuras dzinējspēks ir spēcīga ES.

Šī partnerība ietvers ciešu sadarbību PVO sistēmas izstrādē, pārvaldībā un īstenošanā, izmantojot Eiropas Komisijas plašās tehniskās zināšanas šajā jomā. Pirmais solis ir nodrošināt, ka pašreizējie ES digitālie sertifikāti turpina efektīvi darboties.

Globāla PVO sistēma, kuras pamatā ir ES veikums

Viens no galvenajiem elementiem, kas palīdzējis Eiropas Savienībai cīnīties pret Covid-19 pandēmiju, ir digitālais Covid sertifikāts. Lai atvieglotu brīvu pārvietošanos savā teritorijā, ES ātri izveidoja sadarbspējīgus Covid-19 sertifikātus (ar nosaukumu “ES digitālais Covid sertifikāts” jeb “ES DCS”). Šie sertifikāti ir kļuvuši par visplašāk izmantoto risinājumu visā pasaulē, jo, pateicoties atklātā pirmkoda tehnoloģijām un standartiem, sistēmai varēja pievienoties arī trešās valstis, kas izdod sertifikātus atbilstoši ES DCS specifikācijām.

Kopš pandēmijas sākuma PVO ir sadarbojusies ar visiem PVO reģioniem, lai noteiktu vispārējas pamatnostādnes attiecībā uz šādiem sertifikātiem. Lai palīdzētu stiprināt globālo sagatavotību veselības jomā, ņemot vērā pieaugošos veselības apdraudējumus, PVO veido globālu digitālās veselības sertifikācijas tīklu, kas balstās uz ES DCS sistēmas, principu un atvērto tehnoloģiju stabilā pamata. Šajā sadarbībā PVO ar savu struktūru veicinās šo procesu visā pasaulē, lai visi varētu gūt labumu no digitālo sertifikātu konverģences. Tas ietver digitālo parakstu standartu noteikšanu un validēšanu, kas palīdzēs novērst krāpšanu. Šim nolūkam PVO nebūs piekļuves nekādiem persondatiem, kas arī turpmāk būs vienīgi valdību pārziņā.

Pirmais PVO globālās sistēmas pamatelements sāks darboties 2023. gada jūnijā, un turpmākajos mēnešos plānots to pakāpeniski pilnveidot.

Ilgtermiņa digitālā partnerība, kas gādās par labāku veselību visiem

Lai atbalstītu PVO ES DCS ieviešanā un veicinātu sistēmas darbību un turpmāku attīstību, Eiropas Komisija un PVO ir vienojušās digitālās veselības jomā strādāt kopā.

Šī partnerība darbosies, lai tehniski izstrādātu PVO sistēmu, kura pakāpeniski aptvers papildu lietojuma gadījumus, piemēram, starptautiskā vakcinācijas vai profilakses sertifikāta digitalizāciju. Šādu digitālo risinājumu paplašināšana būs būtiski nepieciešama, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību visā pasaulē.

Šīs sadarbības pamatā ir tādas kopīgas vērtības un principi kā pārredzamība un atklātība, iekļautība, pārskatatbildība, datu aizsardzība un privātums, drošība, mērogojamība pasaules līmenī un taisnīgums. Eiropas Komisija un PVO strādās kopā, lai visā pasaulē veicinātu sistēmas maksimālu izmantošanu un līdzdalību tajā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vienlīdzīgām iespējām pievienoties tiem, kam tas visvairāk nepieciešams, proti, valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Gandrīz 80 valstis un teritorijas ir pievienojušās ES digitālā Covid sertifikāta sistēmai, un ES sertifikāts ir kļuvis par globālu standartu. ES sertifikāts ir ne tikai svarīgs instruments cīņā pret pandēmiju, bet arī veicinājis starptautisko ceļošanu un tūrismu. Esmu gandarīts, ka nolūkā izveidot globālu instrumentu pret turpmākām pandēmijām PVO balstīsies uz privātuma aizsardzības principiem un ES sertifikāta progresīvajām tehnoloģijām.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:

ES digitālais Covid sertifikāts ir bijis svarīgs instruments drošai ceļošanai Covid pandēmijas laikā. Tas ir Eiropas veselības savienības simbols, kas var sniegt taustāmus ieguvumus iedzīvotājiem. Nozīmīgajā partnerībā ar PVO mēs izvēršam ES inovāciju digitālās veselības jomā, lai visā pasaulē garantētu drošu mobilitāti ikvienam. Nav labāka partnera par PVO, kas palīdzētu virzīt uz priekšu Eiropas Savienībā sākto darbu un turpināt izstrādāt globālus digitālus veselības aprūpes risinājumus.

Pasaules Veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrejesuss:

Ņemot vērā lielos panākumus, kas gūti ES digitālās sertifikācijas tīkla izveidē, PVO mērķis ir piedāvāt visām PVO dalībvalstīm piekļuvi atvērtā pirmkoda digitālam rīkam veselības jomā, kura pamatā ir taisnīguma, inovācijas, pārredzamības un datu aizsardzības un privātuma principi. Jauni digitālās veselības risinājumi jāizstrādā tādēļ, lai palīdzētu cilvēkiem visā pasaulē ātrāk un efektīvāk saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

Sīkākai uzziņai

Digitālā veselība (who.int)

ES digitālais Covid sertifikāts (europa.eu)

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 5. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā