Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 27. jūlijsLasīšanas ilgums: 2 min

ES iegulda 122 miljonus eiro inovatīvos projektos ekonomikas dekarbonizācijai

Pirmo reizi kopš Inovāciju fonda izveides Eiropas Savienība iegulda 118 miljonus eiro 32 mazos inovatīvos projektos, ko veic 14 ES dalībvalstīs, Islandē un Norvēģijā.

Vēja enerģija

Dotācijas atbalstīs projektus, kuru mērķis ir laist tirgū mazoglekļa tehnoloģijas energoietilpīgās, ūdeņraža, enerģijas uzglabāšanas un atjaunojamās enerģijas nozarēs. Papildus šīm dotācijām 15 projekti, kas norit 10 ES dalībvalstīs un Norvēģijā, saņems projektu izstrādes palīdzību līdz 4,4 miljoniem eiro, lai uzlabotu to gatavību.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss:

Ar šodienas investīcijām ES sniedz konkrētu atbalstu tīro tehnoloģiju projektiem visā Eiropā, lai izvērstu tehnoloģiskos risinājumus, kas var palīdzēt līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti. Paketē "Gatavi mērķrādītājam 55 %” ierosinātais Inovāciju fonda palielinājums ļauj ES nākotnē atbalstīt vēl vairāk projektu, paātrināt tos un nodrošināt to rezultātu ienākšanu tirgū.

Finansēšanai atlasītos 32 projektus novērtēja neatkarīgi eksperti, ņemot vērā projektu spējas samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar tradicionālajām tehnoloģijām un radīt inovācijas, kas tiecas tālāk par pašlaik vismodernākajām tehnoloģijām un vienlaikus ir pietiekami nobriedušas, lai tās varētu ātri ieviest. Citu kritēriju vidū bija projektu mērogojamības un rentabilitātes potenciāls. Atlasītie projekti aptver plašu attiecīgo nozaru loku, lai dekarbonizētu dažādus Eiropas rūpniecības un enerģētikas nozares sektorus. Šim uzaicinājumam iesniegto veiksmīgi īstenoto atbalsttiesīgo pieteikumu īpatsvars ir 18 %.

Tika novērtēts, ka 15 projekti, kas var saņemt palīdzību projekta izstrādei, ir pietiekami inovatīvi un daudzsološi, lai spētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet vēl nav pietiekami nobrieduši, lai tos apsvērtu dotācijas saņemšanai. Atbalsts, kas Eiropas Investīciju bankai jāsniedz kā īpaši pielāgota tehniskā palīdzība, tiks sniegts ar mērķi paātrināt to finansiālo vai tehnisko gatavību, lai tos varētu iesniegt atkārtoti kādā no turpmākajiem Inovāciju fonda uzaicinājumiem.

Turpmākie soļi

Projekti, kas tiks atlasīti pēc uzaicinājuma iesniegt maza mēroga projektus, sāk gatavot individuālus dotācijas nolīgumus. Tie būtu jāpabeidz 2021. gada ceturtajā ceturksnī, lai Komisija varētu pieņemt attiecīgu lēmumu par dotācijas piešķiršanu un sākt dotāciju izmaksāšanu. Līdz finanšu slēgšanai projektiem ir līdz četriem gadiem.

Lai noslēgtu atsevišķus nolīgumus un dotu iespēju sākt pakalpojumu sniegšanu 2021. gada ceturtajā ceturksnī, Eiropas Investīciju banka sazināsies ar projektiem, kuriem saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt liela mēroga projektus tiks piedāvāta izstrādes palīdzība.

Sīkāka informācija 

Atlasīto projektu karte

Atlasīto maza mēroga projektu apraksts

Atlasīto liela mēroga projektu apraksts

Inovāciju fonda tīmekļvietne

Nākamie uzaicinājumi Inovāciju fonda ietvaro

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 27. jūlijs