Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 4. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Koronavīruss: Komisija ierosina pagarināt ES digitālā Covid sertifikāta derīguma termiņu par vienu gadu

Digitālais Covid sertifikāts

Eiropas Komisija ierosina pagarināt ES digitālā Covid sertifikāta derīguma termiņu par vienu gadu, proti, līdz 2023. gada 30. jūnijam. Covid-19 vīruss Eiropā vēl aizvien ir ļoti izplatīts, un patlaban nav iespējams prognozēt ietekmi, ko radītu iespējamais inficēšanās gadījumu skaita pieaugums 2022. gada otrajā pusē vai jaunu vīrusa variantu parādīšanās. Regulas termiņa pagarināšana nodrošinās to, ka ceļotāji Eiropas Savienības robežās arī turpmāk varēs izmantot savu ES digitālo Covid sertifikātu, ja dalībvalstis paturēs konkrētus sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus. Komisija pieņem priekšlikumu, lai gādātu par to, ka Eiropas Parlaments un Padome var pabeigt likumdošanas procedūru laikus pirms pašreizējās regulas termiņa beigām.

Papildus ES digitālā Covid sertifikāta regulas darbības termiņa pagarināšanai līdz 2023. gada jūnijam Komisija arī ierosina dažus ierobežota apmēra grozījumus, proti, šādus:

  • iekļaut augstas kvalitātes laboratoriskus antigēna testus to testu veidu vidū, par kuriem var izsniegt testa sertifikātu. Šā grozījuma mērķis ir paplašināt diagnostikas testu veidu spektru laikā, kad Covid-19 testi ir ļoti pieprasīti;
  • nodrošināt, ka vakcinācijas sertifikātos ir norādīts pareizs kopējais to devu skaits, kuras saņemtas jebkurā dalībvalstī, nevis tikai sertifikāta izdevējā dalībvalstī. Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā iedzīvotāju paustās praktiskās bažas par sertifikātiem, kuros norādīts nepareizs devu skaits tajos gadījumos, kad viņi saņem vakcīnas devas dažādās dalībvalstīs;
  • paredzēt, ka sertifikātus var izdot personām, kuras piedalās Covid-19 vakcīnu klīniskajās pārbaudēs. ES digitālo Covid sertifikātu, kas izdots klīnisko pārbaužu dalībniekiem, tad varētu akceptēt citas dalībvalstis. Šā pasākuma mērķis ir sekmēt Covid-19 vakcīnu turpmāku izstrādi un izpēti.

Lēmumi par ES digitālo Covid sertifikātu izmantošanu dalībvalsts teritorijā vēl aizvien ir pašas valsts ziņā. ES tiesību aktos par ES digitālo Covid sertifikātu nav nedz noteikta, nedz aizliegta ES digitālā Covid sertifikāta izmantošana iekšzemes vajadzībām (piemēram, lai atļautu piekļuvi pasākumiem vai restorāniem). Tajā pašā laikā, ja kāda dalībvalsts izveido Covid-19 sertifikāta sistēmu iekšzemes vajadzībām, tai arī turpmāk būtu jānodrošina, ka ES digitālais Covid sertifikāts arī tiek pilnībā akceptēts minētajām vajadzībām. Turklāt Komisija arī mudina dalībvalstis saskaņot savus iekšzemē noteiktos sertifikātu derīguma termiņus ar derīguma termiņu, kas ceļošanas vajadzībām ir noteikts ES līmenī.

Turpmākie pasākumi

Lai nodrošinātu, ka derīguma termiņa pagarinājums tiek laikus apstiprināts līdz 2022. gada 30. jūnijam, t. i., ES digitālā Covid sertifikāta regulas pašreizējā darbības termiņa beigām, Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi ātri pieņemt šo priekšlikumu.

Līdz 2022. gada 31. martam Komisija arī publicēs otro ziņojumu par ES digitālā Covid sertifikāta regulu, kā paredzēts minētajā regulā. Pirmais ziņojums tika publicēts 2021. gada 18. oktobrī. Kā norādīts pirmajā ziņojumā, Komisija nāk klajā ar iesniegto priekšlikumu pirms otrā ziņojuma publicēšanas tādēļ, lai nodrošinātu to, ka vajadzīgo likumdošanas procedūru var pabeigt līdz regulas pašreizējā darbības termiņa beigām.

Kolēģijas locekļu teiktais

Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: “Mēs nevaram prognozēt, kā pandēmija attīstīsies, taču mēs varam gādāt par to, lai iedzīvotāji arī turpmāk varētu izmantot sertifikātu, kas darbojas un tiek akceptēts neatkarīgi no tā, kurp viņi dodas. Bez šāda pagarinājuma mēs riskējam ar to, ka parādās daudzas atšķirīgas valsts mēroga sistēmas ar visiem no tā izrietošajiem pārpratumiem un šķēršļiem. ES digitālais Covid sertifikāts ir izrādījies efektīvs instruments, kas atvieglo drošu un brīvu ceļošanu. Protams, ka es ar nepacietību gaidu dienu, kad šis sertifikāts vairs nebūs vajadzīgs, taču pagaidām tas mums ļauj droši pārvietoties Eiropā.”

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu piebilda: “ES digitālais Covid sertifikāts ir atvieglojis drošu un brīvu pārvietošanos un ceļošanu laikā, kad valda liela nenoteiktība. Mūsu iedzīvotāji ir pieņēmuši šo sertifikātu, un tas ir padarījis viņu dzīvi vieglāku. Šis svarīgais instruments ir bijis ļoti nozīmīgs risku pārvaldībā un to sabiedrības veselības pasākumu atbalstīšanā, kuri tika ieviesti, lai pandēmijas laikā aizsargātu iedzīvotājus. Mēs ierosinām aktualizēt iespējas izmantot sertifikātu ceļošanai visā Eiropas Savienībā, lai tādējādi nodrošinātu noteiktību mūsu iedzīvotājiem tik ilgi, kamēr saglabājas attiecīgās vajadzības sabiedrības veselības jomā. Mēs arī ierosinām aktualizēt šo sertifikātu atbilstīgi jaunākajām zinātnes atziņām un epidemioloģiskās situācijas izmaiņām, kā arī nepieciešamībai paātrināt balstvakcinācijas kampaņas un atbalstīt svarīgos, patlaban notiekošos klīniskos pētījumus, atalgojot to iedzīvotāju pienesumu, kuri tajos piedalās.”

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons teica: “Pateicoties tam, ka līdz šim ir izdoti vairāk nekā 1,2 miljardi sertifikātu un 60 valstis ir savienotas ar to, ES digitālais Covid sertifikāts ir kļuvis par globālu standartu. Izmantojot ES vārtejas digitālo infrastruktūru, pandēmijas attīstības gaitā mēs turpinām atvieglot Covid sertifikātu akceptēšanu pārrobežu mērogā. Pat šajos nenoteiktības laikos tas ir svarīgs priekšnosacījums brīvas pārvietošanās un ceļošanas nodrošināšanai”.

Konteksts

Lai atvieglotu drošu un brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā, Eiropas Parlaments un Padome 2021. gada 14. jūnijā pieņēma regulu par ES digitālo Covid sertifikātu. To piemēro kopš 2021. gada 1. jūlija. Bija paredzēts, ka regulas piemērošanas termiņš beigsies 2022. gada 30. jūnijā.

ES digitālais Covid sertifikāts ir ES veiksmes stāsts. Pandēmijas laikā sertifikāts vēl aizvien atvieglo iedzīvotājiem drošu ceļošanu visā Eiropas Savienībā. Līdz šim dalībvalstis ir izdevušas vairāk nekā 1,2 miljardus sertifikātu. Turklāt ir apliecinājies, ka tā ir vienīgā funkcionējošā Covid-19 sertifikātu sistēma, kas darbojas starptautiskā līmenī plašā mērogā un tādējādi ir uzskatāma par globālu standartu. Līdz 2022. gada 31. janvārim ar ES digitālā sertifikāta sistēmu bija savienotas 33 trešās valstis un teritorijas – paredzams, ka nākotnē to skaits pieaugs vēl vairāk.

Komisija 2021. gada 21. decembrī pieņēma jaunus noteikumus par ES digitālo Covid sertifikātu, ar kuriem attiecībā uz ceļošanu ES iekšienē tiek paredzēts deviņu mēnešu (270 dienu) saistošs akceptēšanas periods vakcinācijas sertifikātiem, kuros apliecināta pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšana. Šos noteikumus sāka piemērot no 2022. gada 1. februāra.

Padome 2022. gada 25. janvārī vienojās par noteikumu atjaunināšanu nolūkā atvieglot drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā. Saskaņā ar noteikumiem ir paredzēts, ka derīgu sertifikātu turētājiem, ceļojot ES iekšienē, vairumā gadījumu nebūtu jāpiemēro nekādi papildu ierobežojumi.

Komisija arī ierosina paralēlu regulu, ar ko pagarina ES digitālā Covid sertifikāta piemērošanu arī attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā.

Sīkāka informācija

Priekšlikums, ar ko groza ES digitālā Covid sertifikāta regulu (ES pilsoņi)

Priekšlikums, ar ko groza ES digitālā Covid sertifikāta regulu (trešo valstu valstspiederīgie, kuri likumīgi uzturas un dzīvo Eiropas Savienībā)

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ES digitālo Covid sertifikātu

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par rīcību koronavīrusa apkarošanā

Platforma “Re-open EU”

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 4. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā