Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 11. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Uzņēmumu ienākuma nodoklis: Komisija ierosina pašu kapitālam piemērot nodokļu atvieglojumus, lai palīdzētu uzņēmumiem augt, kļūt spēcīgākiem un noturīgākiem

Corporate and office relations

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu par atvieglojumu, ar kuru tiktu samazināti stimuli, kas sekmē parādsaistību uzņemšanos (DEBRA), lai palīdzētu uzņēmumiem piekļūt vajadzīgajam finansējumam un kļūt noturīgākiem. Šis pasākums uzņēmumiem sniegs atbalstu, ieviešot atvieglojumu, ar kuru pašu kapitālam tiks piemērots tāds pats nodokļu režīms kā parādsaistībām. Priekšlikumā paredzēts, ka nodokļu maksātāja pašu kapitāla pieaugums no viena taksācijas gada uz nākamo būs atskaitāms no tā nodokļu bāzes — līdzīgi, kā tas ir parādsaistību gadījumā.

Šī iniciatīva ir daļa no ES uzņēmējdarbības nodokļu stratēģijas, kuras mērķis ir nodrošināt godīgu un efektīvu nodokļu sistēmu ES un kura veicina kapitāla tirgu savienības izveidi, padarot finansējumu pieejamāku ES uzņēmumiem un sekmējot valstu kapitāla tirgu integrēšanu īstenā vienotajā tirgū.

Tas, ka pašreizējā nosliece stimulēt parādsaistību uzņemšanos ļauj uzņēmumiem atskaitīt procentus, kas saistīti ar parādsaistību finansēšanu, bet ne izmaksas, kas saistītas ar pašu kapitāla finansēšanu, var dot stimulu uzņēmumiem izaugsmes finansēšanas nolūkā uzņemties parādsaistības, nevis palielināt pašu kapitālu. Pārmērīgs parāda slogs padara uzņēmumus neaizsargātus pret neparedzētām izmaiņām uzņēmējdarbības vidē. 2020. gadā ES nefinanšu sabiedrību kopējās parādsaistības sasniedza gandrīz 14,9 triljonus eiro jeb 111 % no IKP. Ņemot to vērā, ir jāuzsver, ka uzņēmumi ar robustu kapitāla struktūru var būt mazāk neaizsargāti pret satricinājumiem un vairāk disponēti veikt ieguldījumus un inovēt. Tāpēc, samazinot pārmērīgu paļaušanos uz parādsaistību finansēšanu un atbalstot uzņēmumu kapitāla struktūras iespējamu pārlīdzsvarošanu, var panākt pozitīvu ietekmi uz konkurētspēju un izaugsmi. Paredzams, ka pašu kapitāla atvieglojuma un ierobežotu procentu atskaitījumu kombinētā pieeja palielinās ieguldījumus par 0,26 % no IKP un sekmēs IKP pieaugumu par 0,018 %.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja:

Eiropas uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai izvēlēties to finansējuma avotu, kas vislabāk atbilst to izaugsmes un uzņēmējdarbības modelim. Attiecībā uz jaunu pašu kapitālu ieviešot nodokļu atskaitījumu — tāpat kā tas pašlaik ir parādsaistību gadījumā —, ar šo priekšlikumu uzņēmumiem tiek samazināts stimuls aizņemties lielākus līdzekļus, un tā rezultātā tie var pieņemt lēmumus par finansējumu, pamatojoties tikai uz komerciāliem apsvērumiem. Viena no ES darba kārtības prioritātēm ir nodrošināt, ka nodokļu sistēma ir godīga un efektīva. Šis priekšlikums finansējumu padarīs pieejamāku ES uzņēmumiem, jo īpaši jaunuzņēmumiem un MVU, un attiecībā uz kapitālu palīdzēs izveidot īstenu vienoto tirgu. Tas būs svarīgi zaļajai un digitālajai pārejai, kam nepieciešami jauni ieguldījumi inovatīvās tehnoloģijās, kuras varētu finansēt ar lielāku pašu kapitālu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni norādīja: 

Šajos grūtajos un neskaidrajos laikos mums ir jārīkojas, ne tikai lai palīdzētu uzņēmumiem atrisināt tūlītējas problēmas, bet arī lai atbalstītu to nākotnes attīstību. Mēs rīkojamies tagad, lai uzņēmumiem, kuri vēlas piesaistīt kapitālu, ar pašu kapitālu saistītās nodokļu priekšrocības padarītu pielīdzināmas tām nodokļu priekšrocībām, kas tiek piemērotas parādsaistībām. Vēlamies dot stimulu inovatīviem jaunuzņēmumiem un MVU visā ES. Šis saskaņotais risinājums attiecībā uz stimulu uzņemties parādsaistības Eiropas uzņēmējdarbības vidi padarīs prognozējamāku un konkurētspējīgāku, veicinot mūsu kapitāla tirgu savienības attīstību. Mūsu priekšlikums palīdzēs uzņēmumiem izveidot robustāku kapitālu, līdz ar ko tie kļūs mazāk neaizsargāti un iespēja, ka tie veiks ieguldījumus un uzņemsies riskus, būs lielāka. Tās būs pozitīvas ziņas nodarbinātībai un izaugsmei Eiropā.

Zaļā un digitālā pāreja prasa jaunus ieguldījumus inovatīvās tehnoloģijās. Nodokļu sistēmai ir svarīga loma iedrošināt un sekmēt uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi. Atvieglojums pašu kapitāla finansēšanai var veicināt drosmīgus ieguldījumus progresīvās tehnoloģijās, jo īpaši novatoriskākiem jaunuzņēmumiem un MVU. Pašu kapitāls ir īpaši svarīgs strauji augošiem inovatīviem uzņēmumiem to sākumposmā un augošiem uzņēmumiem, kas vēlas konkurēt pasaules mērogā.

Vispārīga informācija

DEBRA pamatā ir Paziņojums par uzņēmējdarbības nodokļiem 21. gadsimtā, kurā izklāstīts ilgtermiņa redzējums par to, kā nodrošināt taisnīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi un ES nodokļu sistēmu, kā arī mērķtiecīgi pasākumi, lai veicinātu produktīvus ieguldījumus un uzņēmējdarbību un nodrošinātu efektīvu nodokļu uzlikšanu. Priekšlikums atbilst arī ES kapitāla tirgu savienības (KTS) rīcības plānam, kas palīdz uzņēmumiem piesaistīt vajadzīgo kapitālu, jo īpaši pēcpandēmijas periodā. KTS stimulē ilgtermiņa ieguldījumus, lai veicinātu ES ekonomikas ilgtspējīgu un digitālu pārkārtošanos.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes

Saite uz tiesību akta tekstu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 11. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā