Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 27. oktobrisLasīšanas ilgums: 1 min

Komisija nolemj reģistrēt jaunu Eiropas pilsoņu iniciatīvu par vides aizsardzību

Šodien Eiropas Komisija nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Aicinājums rīkoties – vides aizsardzība visās rīcībpolitikās”. Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju ierosināt tiesību aktu, kas liktu nodrošināt, ka dalībvalstis ņem vērā vides aspektus, pieņemot valsts līmeņa tiesību aktus. Komisija ir atzinusi, ka no juridiskā viedokļa šai Eiropas pilsoņu iniciatīvai var dot zaļo gaismu, jo tā atbilst visiem attiecīgajiem nosacījumiem. Šajā posmā Komisija vēl nav skatījusi priekšlikuma būtību.

Nākamie soļi

No šodienas šīs iniciatīvas organizatori var sākt parakstu vākšanu. Ja šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu gada laikā atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs pienākums reaģēt. Komisija var lemt, vai iniciatīvā izvirzīto prasību virzīt tālāk. Savs lēmums tai jāargumentē.

Vispārīga informācija

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu kā iespēja pilsoņiem noteikt ES darba kārtību. Šo instrumentu oficiāli sāka izmantot 2012. gada aprīlī.

Iniciatīvas juridiskās pieņemamības nosacījumi ir šādi: 1) iniciatīvā ierosinātā rīcība nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 2) tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai provokatīva un 3) tā nav klajā pretrunā Eiropas Savienības vērtībām.

Kopš šā instrumenta ieviešanas Komisija ir saņēmusi 109 pieprasījumus izsludināt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, no kuriem juridiski pieņemami bija un attiecīgi tika reģistrēti 85.

Sīkāka informācija

“Aicinājums rīkoties – vides aizsardzība visās rīcībpolitikās”

Eiropas Pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

#EUTakeTheInitiative kampaņa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 27. oktobris