Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Uzņēmējdarbība ES

Eiropas Savienība, kurā ir ap 450 miljoniem patērētāju, ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē. Pateicoties vienotajam tirgum, Latvijas uzņēmumi ir daļa no šīs dinamiskās ES tirdzniecības zonas, kas veicina ekonomikas izaugsmi.

Mazu vai vidēju uzņēmumu vadīšana Eiropas Savienībā

ES finansējums un finansiāls atbalsts uzņēmumiem

Ik gadu Eiropas Savienība atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumus un uzņēmējus. Finansējuma iespējas ir dažādas: aizdevumi uzņēmumiem, mikrokredīti, garantijas, riska kapitāls. Lēmumu piešķirt ES finansējumu pieņem vietējās finanšu iestādes (bankas, riska kapitāla ieguldītāji vai privātie investori jeb tā dēvētie komerceņģeļi utt.). Pateicoties ES atbalstam, vietējās finanšu iestādes var uzņēmumiem piešķirt papildu finansējumu.

Eiropas Komisija dalībvalstīm sniegusi plašu atbalstu koronavīrusa krīzes laikā, aizsargājot ne tikai ekonomikas vitāli svarīgās nozares, bet arī mūsu aktīvus, tehnoloģijas, infrastruktūru un galvenokārt darbvietas un darbiniekus. 2020. gadā Eiropas Komisija pieņēma dažādus atbalsta pasākumus, tādus kā:

 • ekonomiskie pasākumi, kas papildina Eiropas Centrālās bankas Pandēmijas ārkārtas iepirkumu programmu 1,35 miljardu eiro apmērā, kura tika pieņemta papildus iepriekš noteiktajai programmai 120 miljardu eiro apmērā;
 • pagaidu valsts atbalsta noteikumi, lai valdības varētu nodrošināt likviditāti ekonomikai un līdz ar to lai atbalstītu iedzīvotājus un saglabātu darbvietas ES;
 • “izņēmuma klauzulas” iedarbināšana, kas ļauj maksimālu elastību mūsu budžeta noteikumiem; lai palīdzētu ES valstīm atbalstīt veselības sistēmas un uzņēmumus, kā arī saglabāt nodarbinātību krīzes laikā;
 • ārvalstu tiešo ieguldījumu skrīnings. Komisija ir publicējusi pamatnostādnes, lai palīdzētu dalībvalstīm aizsargāt kritiskas Eiropas tehnoloģijas un aktīvus pašreizējās krīzes apstākļos.

Ņemot vērā pandēmijas radītos ekonomikas un sociālos postījumus, ES izveidoja Eiropas atveseļošanas un noturības mehānismu, lai palīdzētu atjaunot ekonomiku, uzņēmējdarbību un iedzīvotāju labklājību. Atveseļošanās plāns sniegs papildu atbalstu un finansēšanas iespējas Latvijas uzņēmumiem. Latvijas atveseļošanas plāns paredz vērienīgus ieguldījumus klimata mērķu sasniegšanā, kas rada jaunas iespējas uzņēmumiem, piemēram, tiks pārveidota, modernizēta transporta infrastruktūra Rīgā un Pierīgā, plaša mēroga renovācijas iniciatīvas finansēšana ļaus palielināt uzņēmumu energoefektivitāti, tiks attīstīti mūsdienīgi elektrotīkli. Lai veicinātu digitālo pārveidi, uzņēmumiem tiks sniegts atbalsts digitālo tehnoloģiju ieviešanā, e-komercijas risinājumu, inovāciju un jaunu produktu ieviešanā un būs pieejams digitālais mentorings.

 

ES Atveseļošanās plans Latvijai

Informācija par finansējuma iespējām ES

Piekļuve finansējumam Latvijā

Pārskats par Komisijas veiktajiem pasākumiem

Informācija par Latvijas valsts atbalsta pasākumiem

ES atbalstītas iniciatīvas – veiksmes stāsti Latvijā

Uzņēmuma vadība

Pilns informācijas klāsts par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu ES, noteikumiem un procedūrām nodokļu jomā, cilvēkresursiem, produktu prasībām, finansēm un finansējumu un klientu apkalpošanu.

 

Tavs Eiropas padomdevējs

Neatkarīgu juristu tīkls, kas pārzina gan ES, gan valstu tiesību aktus visās ES valstīs, nodrošinot:

 • personalizētas bezmaksas atsauksmes jūsu izvēlētajā ES valodā vienas nedēļas laikā,
 • precizējumus par Eiropas tiesību aktiem, kas attiecināmi uz jūsu jautājumiem,
 • informāciju par to, kā jūs varat izmantot savas ES tiesības.

 

SOLVIT

Netaisnīgi noteikumi vai diskriminējošas formalitātes var apgrūtināt jūsu dzīvi, darbu un biznesu citās ES dalībvalstīs. Ja esat ES pilsonis vai uzņēmums un jums ir radušās problēmas citā ES valstī, jo turienes iestādes rīkojas, neievērojot ES tiesību aktu noteikumus, SOLVIT var palīdzēt.

 

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

ES programma "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem", piedāvā Latvijas topošiem vai jaunajiem uzņēmējiem iegūt vērtīgu pieredzi sava biznesa attīstībai, dodoties līdzfinansētā apmaiņas braucienā pie kāda ārvalstu uzņēmuma ES valstīs vai ārpus tās. Programma papildus piedāvā vērtīgas iespējas arī pieredzējušiem Latvijas uzņēmumiem – uzņemt pie sevis jaunos uzņēmējus no dažādām pasaules valstīm. Sākot ar 2018. gadu, Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC) sadarbībā ar biedrību LEKSA organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus programmas ietvaros.

 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) - Latvija

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus.

 

Access2Markets

Portāls potenciālajiem un esošajiem ES eksportētājiem un importētājiem, lai atrastu detalizētu informāciju par nodevām, nodokļiem, produktu noteikumiem un prasībām visām ES valstīm un vairāk nekā 120 citiem tirgiem visā pasaulē.

 

Eiropas klasteru sadarbības platforma

Tiešsaistes rīks, kas klasteru pārvaldītājiem un biedriem sniedz plašas iespējas to darbības attīstībai:

 • efektīvi tīklošanās rīki, lai atrastu jaunas iespējas,
 • starptautiskas sadarbības iespējas,
 • starpnozaru sadarbības iespējas,
 • informācija un materiāli par klasteru attīstību,
 • atbalsts konkurētspējas celšanai.

 

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Jaunākā informācija par ES politiku attiecībā uz nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm, darba ņēmēju mobilitāti un atbilstošajām ES finansējuma programmām.

 

Eiropas Intelektuālā īpašuma birojs

Intelektuālā īpašuma pakalpojumu serviss, kas sniedz bezmaksas atbalstu, lai palīdzētu Eiropas MVU un ES finansētu pētniecības projektu saņēmējiem pārvaldīt savu intelektuālo īpašumu, transnacionālu uzņēmējdarbības vai ES pētniecības un inovācijas programmu kontekstā.

 

Saistītās saites:

Kā ES politika atbalsta Latviju

Uzņēmējdarbība, ekonomika, eiro 

Finansējums un konkursi 

ES MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai