Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Eiropas diena 2024
Droša un stipra demokrātija ir mūsu rokās!

Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Dažādos pasākumos un aktivitātēs kopā stiprinām izpratni par mūsu kā eiropiešu izaugsmes iespējām, kultūru dažādību un vērtībām, kas mūs vieno.

Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir pagājuši 20 nozīmīgi gadi, kuros brīva Latvija ir attīstījusies demokrātiskā un vienotā Eiropas valstu kopienā. Taču brīvība un demokrātija ik dienu ir jāapliecina no jauna. Mūsu rokās ir nākotnes veidošana – process, kas prasa gan centīgu ikdienas darbu, gan pārliecinošu apstiprinājumu. Mudinām pilnveidot sabiedrības un jo īpaši skolēnu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas Savienībā, iekļaujot ar demokrātiju un Eiropu saistītus jautājumus mācību un pasākumu saturā, kā arī iedzīvināt jaunu Eiropas dienas tradīciju – Rokasspiediens Eiropai.

Aicinām svinēt Eiropas vienotību kopā! Piedaloties visā Latvijā iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu rīkotajos pasākumos, stiprināsim savu līdzdalību un atbildību par Eiropas un Latvijas tagadni un nākotni kopā.

Eiropas diena 9. maijā noslēgs Demokrātijas nedēļu, kas sāksies 1. maijā ar Latvijas iestāšanās ES 20.gadadienas svinībām visā Latvijā un Satversmes sapulces sanākšanas dienu un turpināsies ar Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā. Lai radītu svētku sajūtu, aicinām Demokrātijas nedēļā līdzās valsts karogam izkārt Eiropas Savienības karogu, kā arī organizēt Eiropas dienai veltītus pasākumus.

2024. GADA 9. APRĪLIS
Svinēsim Demokrātijas nedēļu un Eiropas dienu 9. maijā

Piedalies aktivitātēs visā Latvijā!