Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Atklātas debates

Diskusija par Eiropas Komisijas jauno priekšlikumu kopumu 2030. gada klimata mērķu sasniegšanai atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomās

Diskusiju atklās EK pārstāvniecības vadītāja Zane PetreLelde Kiela-Vilumsone no EK Enerģētikas ģenerāldirektora Energoefektivitātes nodaļas sniegs ieskatu par plānotajām izmaiņām un to sasaisti ar Eiropas zaļā kursa mērķiem klimata un enerģētikas jomā. Savukārt Laila Kienel no EK Enerģētikas ģenerāldirektorāta Atjaunojamās enerģijas un energosistēmas integrācijas nodaļas ieskicēs galvenās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (REDII) pārskatīšanas tēmas. Diskusiju moderēs EK pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Mārtiņš Zemītis. Diskusijas dalībniekiem būs iespējas uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

  • Enerģētikas politika | Vides aizsardzība
  • to

Praktiska informācija

Kad
to
Atslēgvārdi
latviešu valoda

Apraksts

Eiropas zaļais kurss - diskusija
Diskusija par EK jauno priekšlikumu kopumu

Pasākums notiks otrdien, 2021. gada 28. septembrī 10.00 – 11.00 tiešsaistē WebEx platformā. Diskusijas darba valoda būs latviešu.

Šī gada aprīlī Eiropas Parlaments un dalībvalstis panāca politisku vienošanos par Eiropas Klimata aktu, kurā paredzēts jauns klimata mērķis 2030. gadam - siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana par vismaz 55%. Savukārt Eiropas Komisija šī gada jūlijā nāca klajā ar konkrētu priekšlikumu kopumu, lai pārveidotu Eiropas Savienības valstu ekonomiku, ļaujot sasniegt jaunos klimata mērķus.

Jaunie klimata un enerģētikas mērķi 2030. gadam nozīmē atjaunojamās enerģijas īpatsvara pieaugumu virs pašreizējā 32% mērķa. Šim nolūkam ir jāpalielina atjaunojamo energoresursu īpatsvars transporta un ēku sektoros. Tās ir jomas, kurās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (RED II) pārskatīšana radīs svarīgus pārmaiņu instrumentus. Turklāt direktīvai jāveicina energosistēmu integrācija, palielinot arī ūdeņraža izmantošanu. Papildus atjaunojamo energoresursu izmantošanai ir būtiski mazināt enerģijas patēriņu. Energoefektivitātes direktīvas (EED) grozījumu mērķis ir nodrošināt labāku ietvaru enerģijas taupīšanai visās ekonomikas nozarēs.

Lai piedalītos pasākumā, lūdzam reģistrēties līdz 26. septembrimhttps://bit.ly/2XozGar.