Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Tavas tiesības ES

ES Pamattiesību harta

Hartas teksts, informācija par hartas piemērošanu un tās saistību ar citiem starptautiskiem tiesību aktiem.