Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

2020. gada decembrī visu Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji, Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija vienojās par atveseļošanas plānu, lai palīdzētu novērst COVID-19 pandēmijas radīto ekonomisko un sociālo kaitējumu.
ES ilgtermiņa budžets kopā ar iniciatīvu Next Generation EU, kas ir pagaidu instruments atveseļošanas veicināšanai, palīdzēs atjaunot Eiropu pēc Covid-19, lai Eiropa būtu zaļāka, digitālāka un noturīgāka.

Kas ir Eiropas atveseļošanas plāns?

ES ilgtermiņa budžets nodrošina, ka vairāk nekā 50% no atveseļošanas plāna finansējuma tiks atvēlēts modernizācijai, veicinot pētniecību un inovāciju, taisnīgu klimata un digitālo pāreju, kā arī atbalstot ekonomikas un sabiedrības noturību.

Eiropas atveseļošanas plāns īstenos arī Eiropas zaļā kursa mērķus, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām un aizsargātu biodaudzveidību.

Next Generation EU nodrošinās papildu 750 miljonus eiro, no kuriem 672,5 miljardi eiro tiks piešķirti no Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu un dotāciju veidā, lai atbalstītu ES valstu veiktās strukturālās reformas un ieguldījumus.

ES valstu ekonomikas politikas koordinēšanas ietvars ir tā saucamais Eiropas semestris. Tas ir cieši saistīts ar atveseļošanas un noturības mehānismu, un nodrošina, ka strukturālās reformas ir katras valsts atveseļošanas neatņemama sastāvdaļa.

Lai piekļūtu atveseļošanas un noturības fondiem, ES dalībvalstis iesniedz savus nacionālos atveseļošanas un noturības plānus, kuros vismaz 37% izdevumu ir veltīti klimata un vides mērķu sasniegšanai un 20% – digitalizācijas attīstībai un reformām. plāni jāīsteno līdz 2026. gadam.

Uzziniet, kādas iespējas Latvijai sniedz ES budžets un kā tas tiek veidots.

Ik gadu ES atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumus un uzņēmējus, informāciju par to atradīsiet sadaļā Finansējums un granti.

Vairāk par Eiropas atveseļošanas plānu

Jautājumi un atbildes par vienošanos par 1,8 triljonu eiro paketi

Atveseļošanas un noturības mehānisms

2021. gada Eiropas pusgads - cikls ārkārtas apstākļos

Eiropas zaļais kurss

ES 2021. –2027. gada ilgtermiņa budžets un Next Generation EU

Atveseļošanas plāns Latvijai

2021. gada vasaras ekonomikas prognoze

Eiropas atgūšanās no COVID-19 pandēmijas ekonomiskajām, finansiālajām un sociālajām sekām ir ļoti svarīga Latvijas ekonomikai.

Atbilstoši EK vasaras ekonomikas prognozei, Latvijas iekšzemes kopprodukta pieaugums šogad tiek prognozēts 3,8% apmērā un to galvenokārt noteiks ekonomikas izaugsme gada otrajā pusē, kad Eiropas Savienības dalībvalstīs sagaidāma ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu mīkstināšana, tādējādi dodot impulsu privātajam patēriņam un eksportam. 2022. gadā ekonomikas izaugsme tiek prognozēta 6% apmērā, ko sekmēs joprojām straujie patēriņa un eksporta apjomu pieaugumi, kā arī investīciju plūsmas aktivizēšanās sākoties ES finansētā Atveseļošanās un noturības plāna ieviešanai.

Latvijas atveseļošanas plāna apstiprināšana

Atveseļošanas plāns Latvijai

2021. gada 13. jūlijā, Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padome (ECOFIN) apstiprināja Latvijas Atveseļošanas plānu, paredzot investīcijas 1,82 miljardu eiro apmērā. Līgumu par finansējuma saņemšanu plānots noslēgt augustā.

Eiropas Komisija atzinusi, ka Latvijas plāns aptver plašu, savstarpēji pastiprinošu reformu un investīciju kopumu, kas palīdzēs efektīvi atrisināt daudzas ekonomiskās un sociālās problēmas, kuras Eiropas Savienības Padome bija minējusi Latvijai 2019. un 2020. gada Eiropas pusgadā adresētajos ieteikumos. Plānā paredzēts risināt izaicinājumus tādās jomās kā veselības aprūpe, izglītība un prasmes, sociālā iekļaušana, pētniecība un inovācija, izmaksu ziņā pieejami mājokļi, valsts pārvalde, uzņēmējdarbības vide, cīņa ar ēnu ekonomiku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Atveseļošanas fonda plānā ietvertie pasākumi veicinās ekonomikas zaļo un digitālo pāreju, ieviešot strukturālās reformas un risinot sociālās un cilvēkkapitāla attīstības jautājumus. Plānā likts uzsvars uz prasmju attīstību, piemēram, saistībā ar augstākās izglītības reformām, attiecībā uz privāto ieguldījumu veicināšanu pētniecībā un attīstībā un digitālajām prasmēm, kas ir nozīmīgas nākotnes ekonomikas attīstībai. Latvija digitālo prasmju pilnveidošanai ir paredzējusi 95 miljonus eiro, lai līdz 2026. gadam 54% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem šajā jomā būtu ieguvuši vismaz pamatprasmes.

Atveseļošanas fonda līdzekļu sadalījums Latvijā

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Eiropas Komisija apstiprina Latvijas atveseļošanas un noturības plānu mūsu bezprecedenta atveseļošanas plāna “NextGenerationEU” ietvaros. Lai Latvijā noritētu zaļā un digitālā pārkārtošanās, ir vajadzīgas investīcijas un reformas. Latvijas plānā ietvertajiem pasākumiem piemīt milzu potenciāls pārveidot valsti un pavērt ceļu zaļai un digitālai nākotnei tās iedzīvotājiem. Man ir lepnums par to, ka “NextGenerationEU” spēs nodrošināt labāku dzīvi Latvijas iedzīvotājiem.”

Latvijas Atveseļošanas plāns

EK apstiprina Latvijas atveseļošanas un noturības plānu 1,8 miljardu eiro apmērā