Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Dzīve, darbs, studijas

Tavas tiesības

Kā Latvijas vai jebkuras citas ES valsts pilsonis jūs automātiski esat arī ES pilsonis. Kā ES pilsonim jums ir dažādas tiesības, ko nosaka ES tiesību akti.

Izsaki savu viedokli

Izsakiet viedokli par Eiropas nākotnes veidošanu, piedalieties sabiedriskajās apspriešanās un uzziniet, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā ES.

Dzīve ES dalībvalstī

Informācija par dzīvošanu, veselības aprūpi, sociālo nodrošināju, laulību, adopciju, balsošanu vēlēšanās, nodokļiem, pensijām, transportlīdzekļiem un auto vadītāja apliecību.

Darbs ES dalībvalstī

Uzziniet vairāk par darba ņēmēju tiesībām, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un sociālo nodrošinājumu ES.

Darbs ES institūcijās

Informācija par karjeru ES institūcijās, par darba un prakses iespējām.

Studijas, mācības, prakse

EK ir izstrādājusi daudz dažādu resursu, lai palīdzētu skolēniem un studentiem uzzināt par ES.