Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Abgunstes muiža

18. gs. celtās Abgunstes muižas atdzimšanas stāsts. Iedvesma un renovācija, pateicoties veiksmīgi piesaistītam ES finansējumam.

Maltas izglītības kvartāls

Rēzeknes novada Maltas vidusskolā, pateicoties ES finansējumam, veikta moderna rekonstrukcija, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu vispārējo, interešu un mūžizglītību.

Aglonas skolotājas

Lai gūtu jaunas zināšanas un liktu tās lietā, uzlabojot mācību procesa kvalitāti Aglonas skolās, trīs skolotājas izmanto iespēju un dodas Erasmus+ pieredzes braucienā.

Rāznas priedes

Aizraujošā šķēršļu trase kokos “Rāznas priedes” - lielisks piemērs, kā ar ES atbalstu īstenot ideju par aktīvo tūrismu savā novadā.

ZS "Kotiņi" ražošanas attīstība

Pateicoties darbības dažādošanai un realizētiem projektiem, ZS "Kotiņi" spēj visu gadu nodrošināt 33 darba vietas un ir lielākais darba devējs Viļakas novadā.

Zaļenieku ceļš

Atjaunotais Zaļenieku ceļš ātrākai un ērtākai uzņēmēju, lauksaimnieku un pat skolēnu ikdienai.