Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Savienības Publikāciju biroja tiešsaistes platformā iespējams ērti piekļūt ES publikācijām, tās pieejamas lejupielādei PDF formātā. Lielākajai daļai no publikācijām iespējams pasūtīt drukāto kopiju bez maksas.

ES Atvērto datu portālā ir vienuviet pieejami dažādu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru dati.

EUR-Lex ir bez maksas pieejami ES tiesību akti 23 oficiālajās ES valodās (24, kad tiek pieprasīta arī īru valoda). Šajā vietnē var arī sekot līdzi likumdošanas procedūrai. Datubāzi atjaunina katru dienu un tajā ir vairāk nekā 3 miljoni elementu, daži dokumenti ir no 1951. gada.

“Mācību stūrītis” ir tiešsaistes vietne, kurā atrodamas prezentācijas, publikācijas, spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas, kas palīdzēs aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību. Materiāli sagatavoti dažādām vecuma grupām.

Europe Direct informācijas centri ES dalībvalstīs ir viens no līdzekļiem, kā Eiropas Komisija informē plašo sabiedrību vietējā mērogā. Centru pakalpojumi sabiedrībai ir bezmaksas. Europe Direct informācijas tīkls darbību sāka 2005. gadā. Sazinieties ar Europe Direct centriem Latvijā.

Eiropas Savienības māja Rīgā vienā ēkā apvieno institūcijas, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā - Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Parlamenta biroju.