Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Jaunumi un pasākumi

Tiesiskums
  • Paziņojums presei

Septembra pārkāpuma lietu pakete. Svarīgākie lēmumi

Ar kārtējo lēmumu paketi pārkāpumu lietās Eiropas Komisija tiesiski vēršas pret dalībvalstīm, kuras nepilda ES tiesību aktu uzliktos pienākumus. Šie lēmumi aptver dažādas nozares un ES politikas jomas, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu ES pilsoņu un uzņēmumu labā.

Pasākumi

Eiropas cīņa pret dezinformāciju

ES pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju, nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi un pasargātu eiropiešus no kaitējuma drošībai un veselībai.

Preses resursi un kontakti

Informācija medijiem par saziņu ar Eiropas Komisijas Preses dienestu un piedāvātajiem multivides resursiem.

Publikācijas

Noderīga informācija par vietnēm, kur pieejamas ES publikācijas, un ES informācijas centriem.

Video

EK pārstāvniecības Latvijā organizēto diskusiju ieraksti un video materiāli par ES prioritātēm.