Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Par pārstāvniecību

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā atbalsta Eiropas Komisijas saziņu ar valsts institūcijām, iedzīvotājiem, dažādu nozaru organizācijām, pilsonisko sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

Eiropas Savienības māja Aspazijas bulvārī 28 Rīgā
Eiropas Savienības māja Aspazijas bulvārī 28 Rīgā

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā:

  • atbalsta priekšsēdētāju un visu Komisiju tās sadarbībā ar Latviju;
  • veicina pastāvīgu politisko dialogu ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, Saeimu, sociālajiem partneriem, citām ieinteresētajām personām, akadēmisko nozari un pilsonisko sabiedrību;
  • nodrošina atbalstu komisāru, Komisijas augstāko amatpersonu un atsevišķos gadījumos arī Eiropas Ārējās darbības dienesta vizītes;
  • ir Komisijas atbalsts saziņā ar plašsaziņas līdzekļiem un sociālajos plašsaziņas līdzekļos par ES, uzturot tiešus kontaktus ar valstu, reģionālajiem un vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un piedāvājot tiem informāciju;
  • sadarbojas ar iedzīvotājiem, akadēmiskajām aprindām, pilsonisko sabiedrību, sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām un organizē saziņu, dialogu un citus informatīvus pasākumus par ES prioritātēm un politiku, tostarp saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni;
  • sniedz priekšsēdētājam un Komisijai zināšanas par valsti, nodrošina analīzi un konsultācijas par politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām norisēm Latvijā, lai nodrošinātu atbilstīgu ES politikas veidošanu un politisko komunikāciju.

Pārstāvniecības darbu atbalsta Europe Direct centri, kas sniedz informāciju un nodrošina saziņu ar iedzīvotājiem reģionālā un vietējā līmenī visā ES.

Komisijai ir pārstāvniecības visu 27 ES dalībvalstu galvaspilsētās, kā arī reģionālie biroji Barselonā, Bonnā, Marseļā, Milānā, Minhenē un Vroclavā. Pārstāvniecības cieši sadarbojas ar Eiropas Parlamenta birojiem (EPLO) dalībvalstīs.

 

Par pārstāvniecības tīmekļa vietni

Izmantojot šo tīmekļa vietni, Eiropas Komisija sniedz plašu satura klāstu Latvijā. Tas ietver:

• sīkāka informācija par publiskiem ar ES saistītiem pasākumiem Latvijā, ko rīko, vai atbalsta pārstāvniecība, vai Eiropas Komisija;

• ziņas un informācija par galvenajām ES politikas jomām un programmām, kā arī par to, kā ES politika tiek īstenota Latvijā;

• informācija par saziņu ar pārstāvniecību – kontakti medijiem, saziņa ar darbiniekiem, sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāli utml.;

• informācija par saziņu ar ES gan vietējā, gan Eiropas līmenī;

• tālākas saites uz citu noderīgu informāciju, piemēram, uzņēmējdarbības atbalsts, finansējums un iepirkuma iespējas, kā arī darbs un dzīvošana ES.

Uzzini vairāk:

Pasākumi 

Aktuālākās ziņas par ES

ES politikas un prioritātes Latvijā

Saziņa ar mums

Atrodiet sev tuvāko ES informācijas centru Latvijā