Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Studijas, mācības, prakse

Eiropas Komisija ir izstrādājusi daudz dažādu resursu, lai palīdzētu skolēniem un studentiem uzzināt par Eiropas Savienību. Pedagogi un audzēkņi no Latvijas vai izmantot iespēju mācīties ārzemēs, pateicoties ES finansētajām programmām.

Erasmus+

Friend group

ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā. Tās aptuvenais budžets ir 26,2 miljardi eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu (2014.–2020. g.) finansējums ir gandrīz divkāršojies. 2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību, zaļo un digitālo pārkārtošanos, jauniešu dalības veicināšanu demokrātijā.

“Erasmus+” piedāvā mobilitāti un sadarbības iespējas šādās jomās:

  • augstākā izglītība,
  • profesionālā izglītība un apmācība,
  • skolu izglītība (tostarp pirmsskolas izglītība un aprūpe),
  • pieaugušo izglītība,
  • jaunatne,
  • sports.

Erasmus+ programma

Eiropas Solidaritātes korpuss

Eiropas Solidaritātes korpuss

Programma, kas sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, risinot sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Jaunieši uzlabo kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos pieejamos un kvalitatīvos solidaritātes pasākumos, stiprināt solidaritāti un demokrātiju Eiropā un ārpus tās, risināt sociālās un humānās palīdzības izaicinājumus, īpaši sekmējot sociālo iekļaušanu.

"Eiropas Solidaritātes korpuss"

Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" Latvijā

Prakse Eiropas Komisijā

Symbolic - Mobile phone

Eiropas Komisijā ir divas piecu mēnešu stažēšanās sesijas – viena no tām sākas martā, bet otra – oktobrī. Pieteikšanās marta sesijai noslēdzas iepriekšējā gada augusta beigās un oktobra sesijai tā paša gada janvāra beigās. Stažieri ik mēnesi saņem stipendiju. Stažieru programma ir domāta augstskolu absolventiem no visas pasaules. Pieteikumu iesniedzējiem ļoti labi jāprot divas ES valodas (trešo valstu pilsoņiem tikai viena).

Prakse Eiropas Komisijā

Mācību stūrītis

Mācību stūrītis

Tiešsaistes vietne, kurā atrodamas prezentācijas, publikācijas, spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas, kas palīdzēs aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību. Materiāli sagatavoti dažādām vecuma grupām. Skolotāji šeit var smelties iedvesmu, lai bagātinātu mācību priekšmetu stundu saturu un palīdzētu skolēniem daudzveidīgā un saistošā veidā izzināt Eiropu.

Pamatskolas un vidusskolas skolēniem paredzētas spēleskonkursi un uzdevumu grāmatas, kas palīdzēs klasē vai mājās aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību. Pieejama arī informācija par studijām un brīvprātīgo darbu ārzemēs.

Skolotāji, kuri vēlas skolēniem palīdzēt iepazīt Eiropas Savienību un saprast tās darbību, "Mācību stūrītī" var atrast mācību materiālus visām vecuma grupām. Te var gūt iedvesmu nodarbību plāniem, kā arī iegūt informāciju par sadraudzības iespējām ar citām skolām un skolotājiem visā ES.

"Mācību stūrītis"