Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas cīņa pret dezinformāciju

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena aicina rūpīgi izvērtēt informācijas patiesumu, lai nepakļautu savu veselību briesmām, uzķeroties uz viltus ziņām.

Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. Cīņa pret dezinformāciju ir kopīgs darbs, kurā iesaistītas visas ES iestādes. ES cieši sadarbojas ar tiešsaistes platformām, lai tās rosinātu popularizēt uzticamu, pārbaudītu informāciju, un pazemināt tāda satura rangu, kas pēc faktu pārbaudes izrādījies nepatiess vai maldinošs, un izņemt saturu, kas ir nelikumīgs vai var apdraudēt cilvēku veselību.

Faktu pārbaude ir būtiska, lai mums visiem būtu piekļuve ticamai informācijai, kā arī viedokļu daudzveidībai. Covid-19 krīze ir aktualizējusi to, ka tiešsaistes platformām ir jāsniedz vairāk datu par dezinformācijas būtību, apjomu un ietekmi, kā arī jāsalīdzina un jānovērtē veikto darbību efektivitāte. 2020. gada oktobrī tika izveidots Eiropas Digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centrs (EDMO), kura mērķis ir atbalstīt pārrobežu un daudzdisciplīnu neatkarīgu faktu pārbaudītāju un akadēmisko pētnieku kopienas izveidi, kas sadarbosies ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai atklātu, analizētu un atmaskotu iespējamos dezinformācijas draudus, tostarp Covid-19 jomā. Tāpēc labāka piekļuve platformu apkopotajām datu kopām, kas saistītas ar Covid-19, ir būtiska pētniecības mērķiem un labākai izpratnei par dezinformācijas draudiem un tendencēm. Turklāt ir vajadzīga īpaša pētniecības infrastruktūra, lai atklātu, analizētu un atmaskotu dezinformāciju un ārvalstu veiktas ietekmēšanas operācijas visā ES teritorijā. Tas viss būtu jādara saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību.

Cīņa pret dezinformāciju un maldinošu informāciju par Covid-19 palīdz glābt dzīvības. Eiropas Komisija atbalsta šo cīņu ar visiem pieejamiem instrumentiem un finansē pētniecību šajās jomās.

Cīņa pret dezinformāciju

EK un Augstā pārstāvja paziņojums

Eiropas Digitālo mediju observatorija EDMO

ES finansētie projekti dezinformācijas apkarošanai

Faktu pārbaude

Domā pirms dalies

Uzzini, kā pārbaudīt informācijas patiesumu tiešsaistē. Informācija par attēlu, autoru un avotu pārbaudi un visbiežāk pieļautajām kļūdām.

Uzmanies no krāpniekiem tiešsaistē

Uzmanieties no krāpniekiem tiešsaistē, kuri piedāvā līdzekļus, kas, kā viņi apgalvo, palīdz izvairīties no inficēšanās ar Covid-19 infekciju vai ārstēt šo slimību.