Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Komisijas prioritātes 2019-2024

EK prioritātes 2019-2024

Eiropas zaļais kurss

Eiropas zaļais kurss

Pārveidot ES par modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomikas telpu, vienlaikus saglabājot Eiropas dabasvidi, risinot klimata pārmaiņu problēmu un līdz 2050. gadam padarot Eiropu oglekļneitrālu un resursefektīvu.
Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

Digitālā pārveide ar ieguldījumiem uzņēmumos, pētniecībā un inovācijā, datu aizsardzības reforma, jaunas paaudzes tehnoloģijām nepieciešamo prasmju nodrošināšana un atbilstošu noteikumu izstrāde.
Ekonomika cilvēku labā

Ekonomika cilvēku labā

Stiprināt ES tautsaimniecību, reizē nodrošinot darbu un mazinot nevienlīdzību, atbalstot uzņēmumus, padziļinot ekonomisko un monetāro savienību un pabeidzot kapitāla tirgu savienības izveidi.
Spēcīgāka Eiropa pasaules arēnā

Spēcīgāka Eiropa pasaules arēnā

Stiprināt ES lomu pasaules arēnā, uzlabojot mūsu pozīcijas pasaulē cīņā par spēcīgu, atvērtu un taisnīgu tirdzniecību, daudzpusējību un tiesību normās balstītu pasaules kārtību.
Atbalsts mūsu eiropeiskajai dzīvesziņai

Atbalsts eiropeiskajai dzīvesziņai

Pamattiesību un tiesiskuma ievērošana kā līdztiesības, iecietības un sociālā taisnīguma balsts. Drošības apdraudējuma novēršana, patērētāju aizsardzība un iespēju palielināšana, kā arī likumīgas un drošas migrācijas sistēmas nostiprināšana.
Jauns impulss Eiropas demokrātijai

Jauns impulss Eiropas demokrātijai

Pārredzamība un integritāte visā likumdošanas procesā, lielāka ES pilsoņu iesaiste ES nākotnes veidošanā un demokrātijas aizsardzība no ārējas iejaukšanās, kā dezinformācija un naidīgi izteikumi tiešsaistē.

Atveseļošanas plāns