Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Komisijas prioritātes 2019-2024

Ik pēc pieciem gadiem katra jaunā Eiropas Komisijas pilnvaru termiņa sākumā tās priekšsēdētājs nosaka prioritārās jomas, uz kurām Komisija koncentrēsies. 

Ņemot vērā 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus un Eiropadomes un Eiropas Parlamenta pilnvaras, Urzulas fon der Leienas vadītā Komisija izvirzīja virkni vērienīgu mērķu Eiropas nākotnei: 

  • klimatneitralitāte līdz 2050. gadam;
  • “Eiropas 2020. gada digitālās desmitgades veidošana”;
  • padarīt Eiropu spēcīgāku pasaulē, izmantojot ģeopolitiskāku pieeju.

EK prioritātes 2019-2024

Pārveidot ES par modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomikas telpu, vienlaikus saglabājot Eiropas dabasvidi, risinot klimata pārmaiņu problēmu un līdz 2050. gadam padarot Eiropu oglekļneitrālu un resursefektīvu.
Digitālā pārveide ar ieguldījumiem uzņēmumos, pētniecībā un inovācijā, datu aizsardzības reforma, jaunas paaudzes tehnoloģijām nepieciešamo prasmju nodrošināšana un atbilstošu noteikumu izstrāde.
Stiprināt ES tautsaimniecību, reizē nodrošinot darbu un mazinot nevienlīdzību, atbalstot uzņēmumus, padziļinot ekonomisko un monetāro savienību un pabeidzot kapitāla tirgu savienības izveidi.
Stiprināt ES lomu pasaules arēnā, uzlabojot mūsu pozīcijas pasaulē cīņā par spēcīgu, atvērtu un taisnīgu tirdzniecību, daudzpusējību un tiesību normās balstītu pasaules kārtību.
Pamattiesību un tiesiskuma ievērošana kā līdztiesības, iecietības un sociālā taisnīguma balsts. Drošības apdraudējuma novēršana, patērētāju aizsardzība un iespēju palielināšana, kā arī likumīgas un drošas migrācijas sistēmas nostiprināšana.
Pārredzamība un integritāte visā likumdošanas procesā, lielāka ES pilsoņu iesaiste ES nākotnes veidošanā un demokrātijas aizsardzība no ārējas iejaukšanās, kā dezinformācija un naidīgi izteikumi tiešsaistē.

Atveseļošanas plāns

Atveseļošanās plāns Eiropai

Papildus sešām galvenajām prioritātēm Eiropas Komisija īsteno arī vērienīgu programmu, lai atbalstītu Eiropas atveseļošanos pēc COVID-19 pandēmijas izraisītā sociālā un ekonomiskā kaitējuma.

Uzziniet, kā Latvijā tiek īstenotas ES prioritātes

Latvijā veiksmīgi īstenotu projektu piemēri

Saistītās saites:

ES prioritātāšu noteikšana

Politiskās prioritātes (2019-2024)

Urzulas fon der Leienas vadītās Komisijas pirmais darbības gads

Eiropas Komisijas darba programma