Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Atklātas debates

Sarunu cikls “ESi NĀKOTNE”

Kurzemē, Latgalē,Vidzemē un Zemgalē cikla “ESi NĀKOTNE” diskusiju mērķis bija iesaistīt pēc iespējas daudzveidīgākas sabiedrības grupas, īpaši līdzdarboties aicinot jauniešus, aicinot izteikt savu viedokli, priekšlikumus un tikt sadzirdētiem gan reģionālā, gan Eiropas līmenī. Tā kā 2022. gads tika atzīmēts kā Eiropas Jaunatnes gads un joprojām turpinājās Konference par Eiropas nākotni, tad diskusiju cikls pavēra jauniešiem īpašu iespēju tikt sadzirdētiem un līdzdarboties Eiropas nākotnes veidošanā. Divdesmit pasākumos pārmaiņus tika diskutēts par tādām tēmām kā izglītība un kultūra, digitālā transformācija, vide un jaunieši. Diskusiju cikla ietvaros kopā ar diskusijās izteiktajiem viedokļiem un apspriestajiem problēmjautājumiem kopā tika gatavotas un apkopotas arī vietējās zupas receptes, kas raksturīgas katrai pasākuma norises vietai. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre: “Eiropas Jaunatnes gada atslēgas vārdi ir – IESPĒJAS, IEKĻAUŠANA un RĪCĪBA. Vispirms par iespējām – ar Eiropas Savienības piešķirto finansējumu – ar vairāk nekā 8 miljoniem eiro būtiski papildināts līdz šim pieejamais atbalsts studijām, praksei, brīvprātīgajam darbam, pieredzes apmaiņai vai uzņēmējdarbības uzsākšanai un citām jauniešiem būtiskām dzīves jomām. Atbalsts būs pieejams dažādos veidos – gan ar Erasmus+ programmu un Eiropas Solidaritātes korpusa starpniecību, gan citu ES programmu ietvaros. Iekļaušana – mums ir svarīgi sadzirdēt jauniešu domas, idejas, izaicinājumus, ar kādiem jūs, jaunieši, saskaraties. Jaunieši – jums ir jābūt daļai no tagadnes rīcības, daļai no lēmumu pieņemšanas procesa un dažādu ieceru īstenošanas procesa. Aicinu jūs izmantot visas iespējas līdzdarboties, izteikt savu viedokli, dalīties ar idejām un tās kopā īstenot, lai veidotu savu nākotni labāku un sasniegtu savus izvirzītos mērķus.”

  • jaunatnes politika
  • otrdiena, 2022. gada 1. februāris, 12.00 - pirmdiena, 2022. gada 9. maijs, 12.00 (EEST)

Praktiska informācija

Kad
otrdiena, 2022. gada 1. februāris, 12.00 - pirmdiena, 2022. gada 9. maijs, 12.00 (EEST)
Atslēgvārdi
latviešu valoda
Tīmekļvietne
Diskusijas "ESi NĀKOTNE"