Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 10. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

47 miljonu eiro fonds ar mērķi aizsargāt ES MVU intelektuālo īpašumu laikā, kad notiek atveseļošanās pēc Covid-19 un zaļā un digitālā pārkārtošanās

Light bulbs

Šodien Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) iedarbināja jauno ES MVU fondu, kas ES iedibinātiem MVU piedāvā vaučerus, lai palīdzētu tiem aizsargāt intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesības. Šis ir otrais ES MVU fonds, kura mērķis ir nākamos trīs gadus (2022.–2024. gadā) atbalstīt MVU tādos aspektos kā atveseļošanās pēc Covid-19 un zaļā un digitālā pārkārtošanās.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: 

Mazajiem uzņēmumiem nākas īpaši cīnīties par savu vietu — ja MVU vēlas augt vai uzņemties vadību jauno tehnoloģiju jomā, tiem ir jāaizsargā savi izgudrojumi un jaunrade tāpat, kā to dara lielie uzņēmumi. Jaunas idejas un zinātība ir Eiropas Savienības galvenā pievienotā vērtība. Ar šo fondu mēs vēlamies atbalstīt MVU, lai tie varētu pārdzīvot šos grūtos laikus un būtu spēcīgi un inovatīvi turpmākajās desmitgadēs.

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons

Ir pats par sevi saprotams, ka Covid-19 krīze MVU ir skārusi īpaši spēcīgi. Taču šie uzņēmumi joprojām ir mūsu ekonomikas un mūsu ekosistēmu mugurkauls. Šis fonds atbalstīs MVU, lai tie varētu attīstīt savas inovācijas un radošumu, un tam ir būtiska nozīme MVU rekapitalizācijā un virzībā uz zaļo un digitālo pārkārtošanos.

ES MVU fonds ar 47 miljonu eiro budžetu piedāvās šādu atbalstu:

  • atlīdzināt 90 % no maksas, ko dalībvalstis iekasē par IĪ sākotnējās analīzes pakalpojumiem (IP Scan), kuros tiek visaptveroši novērtētas atbalstu pieprasošā MVU vajadzības intelektuālā īpašuma jomā, ņemot vērā tā nemateriālo aktīvu inovāciju potenciālu;
  • atlīdzināt 75 % no maksas, ko par preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju iekasē intelektuālā īpašuma biroji (tai skaitā valstu intelektuālā īpašuma aizsardzības iestādes, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs un Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs);
  • atlīdzināt 50 % no maksas, ko par starptautisko preču zīmju un dizainparaugu aizsardzības piešķiršanu iekasē Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija;
  • atlīdzināt 50 % no maksas, ko par patentu reģistrāciju 2022. gadā iekasē valsts patentu iestādes;
  • no 2023. gada varētu segt arī citus pakalpojumus, piemēram, daļēji atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar izgudrojuma patentspējas noteikšanu pirms patenta pieteikuma pieņemšanas, kā arī ar patenta pieteikuma iesniegšanu saistītās izmaksas, atlīdzināt tādas privātas konsultācijas par intelektuālo īpašumu, ko sniedz IĪ padomdevēji (piemēram, par patentu reģistrāciju, licences līgumiem, intelektuālā īpašuma novērtēšanu, strīdu alternatīvas izšķiršanas izmaksām u. tml.).

Lai MVU varētu aizsargāt savas inovācijas, šiem uzņēmumiem nepieciešams elastīgs intelektuālā īpašuma aizsardzības instrumentu kopums un ātra piekļuve finansējumam. Tādēļ jaunais ES MVU fonds tagad aptver arī patentus. Komisijas finansiālais ieguldījums 2 miljonu eiro apmērā tiks pilnībā atvēlēts ar patentiem saistītiem pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka MVU varēs pieprasīt atmaksāt reģistrācijas maksu par izgudrojuma patentēšanu dalībvalstī.

MVU fondu, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, pārvaldīs EUIPO. Pirmais uzaicinājums tiek izsludināts šodien EUIPO vietnē.

Lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret potenciālajiem saņēmējiem, kā arī lai nodrošinātu darbības efektīvu pārvaldību, 2022. līdz 2024. gadā uz dotācijām varēs pieteikties jebkurā laikā. Pieteikumus izskatīs un izvērtēs hronoloģiskā to saņemšanas secībā. Mazie un vidējie uzņēmumi bez pieredzes intelektuālā īpašuma jomā tiek mudināti vispirms pieteikties uz pakalpojumu “IP Scan” un tikai pēc tam — uz citiem pakalpojumiem.

ES Rūpniecības dienās, 2022. gada 8.–11. februārī, MVU fondam tiks veltīta īpaša sanāksme, kurā MVU varēs uzdot jautājumus fonda pārvaldītājiem ekspertiem un saņemt praktiskus norādījumus par to, kā pieteikties uz dažādiem pakalpojumiem. Minētā sanāksme ir plānota 2022. gada 11. februārī. Tai var sekot attālināti, piesakot dalību ES Rūpniecības dienās.

Konteksts

Lai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem palīdzētu pārvarēt pašreizējās grūtības, ko radījusi Covid-19 krīze, un īstenot zaļo un digitālo pāreju, ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jākļūst izturētspējīgākiem. ES prasmīgi izmanto savu uzņēmumu radīto, attīstīto un koplietoto nemateriālo aktīvu vērtību, palīdzot tiem efektīvāk pārvaldīt šos aktīvus un sniedzot finansiālu atbalstu un labāku piekļuvi finansējumam.

Komisija 2020. gada novembrī publicēja ES atveseļošanās un noturības atbalstam paredzēto rīcības plānu intelektuālā īpašuma jomā. Viena no rīcības plāna prioritātēm ir Komisijas apņemšanās veicināt intelektuālā īpašuma instrumentu rezultatīvu izmantošanu un īstenošanu, jo īpaši MVU vidū. Konkrētāk, Komisija piedāvāja finansiālu atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem MVU, lai palīdzētu tiem pārvaldīt intelektuālā īpašuma portfeļus, kā arī virzīties uz zaļajām un digitālajām tehnoloģijām.

2021. gadā Komisija kopā ar EUIPO izveidoja pirmo ES MVU fondu, kas piedāvāja atlīdzināt IĪ sākotnējās analīzes pakalpojumu (IP Scan) izmaksas un valsts iekasētās nodevas par preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju. Šo iespēju 27 dalībvalstīs izmantoja 12 989 MVU, un kopā šim mērķim tika iztērēti 6,8 miljoni eiro. Sākotnējā MVU fonda pirmajā darbības gadā tika sniegti 28 065 pakalpojumi, un tas apliecina pasākuma izdošanos.

Sīkāka informācija

MVU fonds 2022. gadā

MVU fonds 2022. gadā — Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Intelektuālā īpašuma rīcības plāns

MVU finansēšanas programmas

ES Rūpniecības dienas

Sekojiet @EU_Growth un @EU_IPO vietnē Twitter!

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 10. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā