Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 18. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Afganistāna: ES piešķir 268,3 miljonus eiro, lai atbalstītu izglītības, veselības un iztikas līdzekļu nodrošināšanu Afganistānas iedzīvotājiem

EU flag

Sakarā ar smago humanitāro krīzi, ar ko saskaras Afganistāna, ES ir sākusi projektus 268,3 miljonu eiro vērtībā un tādējādi palielinājusi būtisko atbalstu Afganistānas iedzīvotājiem. ES atbalsts ir vērsts uz izglītības saglabāšanu, ilgtspējīgiem iztikas līdzekļiem un sabiedrības veselības aizsardzību, arī bēgļiem, migrantiem un iekšzemē pārvietotām personām. Tas tiek virzīts caur Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūrām, kas darbojas Afganistānā (UNICEFWFPUNDPUNHCR, PVO, IOM), un sniedz tiešu labumu Afganistānas iedzīvotājiem. Divi projekti ir paredzēti cilvēktiesību aizstāvju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstam.

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena sacīja: 

Viens no ES iesaistes pasaulē pamatprincipiem ir nevienu neatstāt novārtā. Šodien mēs pārvēršam darbos savus vārdus: mēs nepametīsim Afganistānas tautu. Esmu gandarīta, ka mēs apmierinām cilvēku pamatvajadzības un palīdzam nodrošināt iztikas līdzekļus saskaņā ar skaidriem parametriem, ko noteikusi Ārlietu padome. Minētie projekti ir vērsti uz veselību, uzturu, tīru ūdeni, sanitāriju un izglītību, it īpaši sievietēm un meitenēm. Mēs atbalstām arī ienākumus nesošas darbības, pārtikas nodrošinājumu un vietējos tirgus. Mēs esam ātri reaģējuši, lai mazinātu iedzīvotāju ciešanas un gādātu par Afganistānas tautas, it īpaši sieviešu un jauniešu, nākotni.

Izglītība, veselība un iztikas līdzekļi

Septiņi ES projekti, kuru kopējā vērtība ir 186 miljoni eiro, atbalsta veselības, izglītības un iztikas līdzekļu nodrošināšanu Afganistānas iedzīvotājiem, un tie tiks īstenoti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonda (UNICEF), Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP), Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Pasaules Pārtikas programmas (WFP) starpniecību.

 • Ārkārtas naudas atbalsts skolotājiem ar mērķi atbalstīt bērnu mācīšanos valsts skolās — šis UNICEF īstenotais 50 miljonu eiro vērtais projekts nodrošinās naudas atbalstu aptuveni 194 000 skolotāju visā valstī, kuri strādā valsts skolās. Atbalsts tiks sniegts divus mēnešus bargas ziemas laikā, un tā apmērs būs aptuveni 90 eiro mēnesī. No tā netieši labumu gūs vairāk nekā 8,8 miljoni bērnu vecumā no 6 līdz 18 gadiem.
 • Atbalsts meiteņu un zēnu ēdināšanai skolā — šis 11 miljonu eiro vērtais projekts, ko īstenos Pasaules pārtikas programma sadarbībā ar UNICEF, nodrošinās ēdināšanu skolā un pārtiku līdzņemšanai uz mājām sākumskolas audzēkņiem. Attiecībā uz vidusskolas audzēknēm ES atbalstīs arī naudas pārvedumus viņu mājsaimniecībām ar nosacījumu, ka viņas apmeklē skolu.
 • Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas ietekmes uz veselību mazināšana Afganistānā — ES atbalsts 10 miljonu eiro vērtībā, ko īstenos ar PVO starpniecību, uzlabos testēšanu, novērošanu un slimnīcu infrastruktūru Covid-19 pārvarēšanai.
 • Covid-19 pandēmijas seku mazināšana, uzlabojot piekļuvi uzturam, ūdenim, sanitārijai un higiēnai un novēršot ar dzimumu saistītu vardarbību — šis ar UNICEF starpniecību īstenotais 25 miljonu eiro vērtais projekts mazinās Covid-19 ietekmi uz Afganistānas sieviešu un bērnu veselību un uzturu.
 • Darbs ar mērķi izskaust poliomielītu, kas joprojām ir sastopams Afganistānā — šis UNICEF un PVO īstenotais 25 miljonu eiro vērtais projekts ļaus iepirkt poliomielīta vakcīnas un veikt citus pasākumus.
 • 50 miljonu eiro vērts darba atbalsts pārtikas un naudas izteiksmē — ES sadarbībā ar Pasaules pārtikas programmu palielinās pārtikas nodrošinājumu aptuveni 450 000 cilvēku, kas saņems pārtiku vai naudu par dalību darba programmās, kuru mērķis ir veicināt pārtikas ražošanu.
 • Iztikas līdzekļu nodrošināšana, it īpaši sievietēm — šis sadarbībā ar ANO Attīstības programmu īstenotais 15 miljonu eiro vērtais projekts ļaus aptuveni 23 000 uzņēmēju, galvenokārt sievietēm, saņemt tehnisku un/vai finansiālu atbalstu savas uzņēmējdarbības attīstīšanai un paplašināšanai.

Piespiedu pārvietošana un migrācija

ES ir sākusi vēl citus piecus projektus, kuru kopējā vērtība ir 79 miljoni eiro un kuru mērķis ir sadarbībā ar UNICEFUNHCRUNDPIOM un Norvēģijas Bēgļu padomi (NRC) risināt jautājumu par piespiedu pārvietošanu un migrāciju Afganistānā, Irānā, Pakistānā un Vidusāzijā.

 • Neatbilstīgas migrācijas skartie Afganistānas bērni migranti — šis UNICEF īstenotais 15 miljonu eiro vērtais projekts jo īpaši atbalstīs nepavadītus bērnus Afganistānā, veicinot aizsardzības pasākumus, pamatpakalpojumus un reintegrāciju. Tā mērķis būs arī nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, aizsardzībai, veselībai un uzturam pārvietotajiem Afganistānas bērniem un jauniešiem, viņu ģimenēm un neaizsargātām uzņēmējkopienām, kā arī atbalstīt ģimenes, kam ir parādi, un tādējādi samazināt to ģimeņu skaitu, kuras pārstāj sūtīt savus bērnus skolā vai nosliecas par labu bērnu laulībām.
 • Atbalsts Afganistānas bēgļiem un pārvietotām personām Pakistānā, Irānā, Vidusāzijā un Afganistānā — šī UNHCR īstenotā 34 miljonu eiro vērtā projekta mērķis būs rast noturīgus risinājumus afgāņiem migrantiem, tai skaitā uzlabot piekļuvi pamatpakalpojumiem, palielināt ekonomisko patstāvību un aizsardzību.
 • Atbalsts pārvietotajiem afgāņiem Pakistānā, Irānā, Vidusāzijā un Afganistānā — šis IOM īstenotais 15 miljonu vērtais projekts uzlabos piekļuvi veselības aprūpei un izglītībai un radīs ekonomiskas iespējas neaizsargātiem afgāņiem un viņu uzņēmējkopienām Irānā, Pakistānā un Tadžikistānā, un tajā galvenokārt tiks ņemtas vērā sieviešu un meiteņu īpašās vajadzības.
 • Atbalsts neaizsargātiem afgāņiem un uzņēmējkopienām Irānā — šis sadarbībā ar Norvēģijas Bēgļu padomi (NRC) īstenotais 14 miljonu eiro vērtais ES projekts uzlabos tiesību, aizsardzības un pamatpakalpojumu nodrošināšanu neaizsargātiem afgāņiem un viņu uzņēmējkopienām, kā arī iztikas līdzekļus un piekļuvi ilgtspējīgiem ienākumiem. Šis projekts jo īpaši sniegs iespēju būvēt un aprīkot klases telpas un veselības aprūpes iestādes.
 • Uzbekistānas Surkhandarya reģiona spēju stiprināšana Afganistānas pilsoņu izglītošanā un apmācībā — šis ANO Attīstības programmas īstenotais 1 miljona eiro vērtais projekts palielinās Afganistānas pilsoņu izglītības iespējas, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem un sievietēm.

Turklāt ES īstenos divus projektus 3,3 miljonu eiro vērtībā, lai šajā ļoti sarežģītajā laikā palielinātu atbalstu riskam pakļautajiem Afganistānas cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Plānots, ka nākamo mēnešu laikā visās šajās nozarēs tiks sākti arī citi projekti.

Vispārīga informācija

Sāktie jaunie projekti ir svarīgs atskaites punkts, proti, tie ir daļa no 1 miljarda eiro vērtās atbalsta paketes, par kuru priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja 2021. gada oktobrī. Minētā 1 miljarda eiro vērtā pakete ietver arī humānās palīdzības finansējumu 227 miljonu eiro apmērā dzīvību glābšanai un saglabāšanai, sniedzot ārkārtas humāno palīdzību šādās jomās: pārtika un uzturs, pajumte, ar ūdeni un higiēnu saistītas darbības, medicīniskā aprūpe, izglītība un aizsardzība. ES jau 2021. gadā šo finansējumu pilnā apmērā ir piešķīrusi humānās palīdzības jomā strādājošiem partneriem, lai atbalstītu neaizsargātus afgāņus, kas dzīvo šajā valstī un reģionā, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu un meiteņu īpašajām vajadzībām.

ES apmierina pamatvajadzības un nodrošina palīdzību, iztikas minimumu, bez vēršanās de facto iestādēs. Atbildes pamatā ir Padomes 2021. gada 21. septembra secinājumi, kuros izklāstīta Eiropas Savienības apņemšanās atbalstīt Afganistānas iedzīvotājus un noteikti pieci kritēriji turpmākai iesaistei ar Afganistānas de facto iestādēm, par kuriem vienojušies ES ārlietu ministri. Minētie kritēriji ietver cilvēktiesību, it īpaši sieviešu un meiteņu tiesību, aizsardzību. ES regulārā sadarbība joprojām ir iesaldēta, līdz šie kritēriji būs izpildīti.

Sīkāka informācija

Faktu lapa — ES atbalsts Afganistānas tautai: pamatvajadzību apmierināšana

Afganistāna | Starptautiskās partnerības (europa.eu)

Afganistāna un ES — Eiropas Ārējās darbības dienests (europa.eu)

Eiropas Savienības delegācija Afganistānā — Eiropas Ārējās darbības dienests (europa.eu)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 18. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā