Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 8. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Ar nozari un pilsonisko sabiedrību kopīgi izveidots pirmais ceļš, kā pārkārtoties uz izturētspējīgu, zaļu un digitālu tūrisma ekosistēmu

Tūrisms

Šodien ES Rūpniecības dienās Komisija nāca klajā ar tūrisma nozares pārkārtošanās ceļu. Kopā ar tūrisma ekosistēmas dalībniekiem ir izstrādāts pārkārtošanās ceļš, proti, plāns, kas detalizēti iezīmē darbības, mērķrādītājus un nosacījumus, ar kuriem šajā nozarē panākt zaļu un digitālu pārkārtošanos, kā arī ilglaicīgu izturētspēju. Komisija aicināja plāna īstenošanā piedalīties ieinteresētās puses. Pārkārtošanās ceļš aicina tūrisma kopienu īstenot pasākumus 27 jomās, arī:

  • ar ieguldījumiem apritē mazināt energopatēriņu, atkritumu un izmantotā ūdens apjomu un piesārņojumu, turklāt sekmīgāk apmierināt augošo pieprasījumu pēc tūrisma ilgtspējas;
  • pastiprināt praksi kopīgot datus, paverot iespējas sniegt jaunus novatoriskus tūrisma pakalpojumus un ilgtspējīgāk apsaimniekot tūrisma galamērķus;
  • tūrisma ekosistēmā ieguldīt prasmēs, tādējādi tajā panākot kvalificēta darbaspēka pieejamību un pievilcīgas karjeras iespējas.

Atklājot šo tūrismam veltīto centrālo pasākumu, iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons bilda:

Esmu ļoti gandarīts, ka šodien varam sabiedrību iepazīstināt ar rezultātu, kas gūts mēnešiem ilgā visu ieinteresēto pušu sadarbībā. Rokrokā strādājot, nonācām pie kopīga redzējuma par ES tūrismu un vienojāmies par veidiem, kā to īstenot. Šis scenārijs būs Eiropas tūrisma attīstības dienaskārtība nākamajā desmitgadē. Nu vēlētos aicināt visas ieinteresētās puses sākt piedalīties tā īstenošanā.

Lai zaļā un digitālā pārkārtošanās notiktu sekmīgi, izšķirīga nozīme būs visu nozares dalībnieku aktīvai iesaistei. Tāpēc Komisija šodien sāk tiešsaistes aptauju, kurā ES tūrisma kopienu aicina informēt par individuālajām un kolektīvajām saistībām, kas tajā tiek uzņemtas, un paust interesi sadarboties pārejas īstenošanā. Sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm šo pārkārtošanos vadīs, atbalstīs un apsekos Komisija.

Konteksts

Tūrisma nozarei paredzētās pārkārtošanās scenārija izstrāde sākās 2021. gada jūnijā, ieinteresētajām pusēm apspriežoties par ekosistēmas pārkārtošanās iespējām. Tālākas idejas par šiem priekšlikumiem tika ģenerētas vairākos darbsemināros un ieinteresēto pušu sanāksmēs, kur tie tika arī izstrādāti dziļāk.

Šis pārejas ceļš ir pirmais, kas īstenots plašākā darbībā, kura tika pieteikta 2021. gada 5. maijā publicētajā atjauninātajā industriālajā stratēģijā, kur Komisija aicināja industriālās ekosistēmas paātrināt zaļo un digitālo pārkārtošanos un vairot Eiropas ekonomikas izturētspēju. Komisija ierosināja pārkārtošanās ceļus izstrādāt kopā ar ieinteresētajām pusēm, tādā veidā radot būtisku sadarbības instrumentu, ko izmantot industriju ekosistēmu zaļai un digitālai pārkārtošanai. Pašlaik Komisija darbojas, lai šādus ceļus kopīgi radītu tādu nozaru ekosistēmām kā iedzīvotāju transporta organizācija un infrastruktūra, būvniecība, energoietilpīgās nozares, vietējie pakalpojumi un sociālā ekonomika.

Tūrisma nozarei paredzētais pārkārtošanās ceļš turklāt palīdz izpildīt Eiropadomes 2021. gada 27. maija secinājumos pausto lūgumu, kurā “Komisija un dalībvalstis tiek aicinātas ar attiecīgo ieinteresēto pušu līdzdalību izstrādāt programmatisku dienaskārtību Eiropas tūrismam”.

Tūrisma nozarei paredzētais pārkārtošanās ceļš pievēršas minētajiem lūgumiem un tūrisma ekosistēmai sagatavo tādu pārejas ceļu, kas orientējas uz 2030. gadu un vēlāku laiku, būtu vērsts uz tālāku perspektīvu un ilglaicīgu izturētspēju.

Sīkāka informācija

Atjauninātā Eiropas Industriālā stratēģija

Tūrisma pārkārtošanās ceļš: kopīgs radošs process

Tūrisma pārkārtošanās ceļš

Aicinājums tūrisma nozares ieinteresētajām pusēm apstiprināt no pārejas izrietošās saistības un tajā piedalīties 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 8. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā