Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei25 februāris 2022Pārstāvniecība Latvijā

Baltijas jūras saglabāšana: jauni pasākumi kritiski apdraudētu cūkdelfīnu aizsardzībai pret piezveju

Jūras un okeāni

Rīt stājas spēkā jauni pasākumi, kas paredzēti, lai aizsargātu Baltijas jūrā mītošos cūkdelfīnus no nozvejas zvejas darbību laikā. Baltijas jūrā mītošie cūkdelfīni dzīvo tādos Baltijas jūras apgabalos, kuros arī notiek zveja, un dažkārt tie iepinas zvejas tīklos. Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs atzinīgi novērtēja šos pasākumus: 

Mēs palielinām šo kritiski apdraudēto jūras zīdītāju aizsardzību, bet ir jādara vēl vairāk saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam. Šos pasākumus ierosināja tieši iesaistītās dalībvalstis, un saskaņā ar zinātnes atziņām tie ir tikai pirmais solis. Mēs turpināsim cieši sadarboties ar dalībvalstīm papildu pasākumu izstrādē, lai uzlabotu šīs daudziem pazīstamās sugas aizsardzību un palīdzētu atjaunot tās populāciju.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
25 februāris 2022
Autors
Pārstāvniecība Latvijā