Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 1. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

Ceļu satiksmes drošība: Komisija ierosina atjauninātas prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām un labāku ceļu satiksmes noteikumu pārrobežu izpildi

Auto

Komisija šodien nāca klajā ar šādiem priekšlikumiem: modernizēt noteikumus par vadītāju apliecībām, arī par visā ES derīgas digitālās vadītāja apliecības ieviešanu, un ieviest jaunus noteikumus, kas atvieglotu satiksmes noteikumu izpildi pāri robežām. Pagājušajā gadā uz ES ceļiem gāja bojā vairāk nekā 20,000 cilvēku, un lielākā daļa upuru bija gājēji, riteņbraucēji un motorolleru un motociklu lietotāji.

Jaunie noteikumi uzlabos drošību visiem ceļu satiksmes dalībniekiem un palīdzēs ES sasniegt savu “nulles vīziju” — līdz 2050. gadam izbeigt nāves gadījumus uz ES ceļiem. Tie transportlīdzekļu vadītājus labāk sagatavos bezemisiju transportlīdzekļiem un braukšanai pa pilsētu ceļiem kopā ar velosipēdiem un divriteņu transportlīdzekļiem, kā arī ar daudziem gājējiem. Tie arī dos iespēju gados jauniem autovadītājiem gūt pieredzi transportlīdzekļa vadīšanas shēmā ar pavadoni, — mācīties vadīt transportlīdzekli un iegūt vadītāja apliecību jaunieši varēs no 17 gadu vecuma. Tie, kuri būs nokārtojuši eksāmenu 17 gadu vecumā, no 18. dzimšanas dienas varēs braukt vieni un strādāt par profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem, tiklīdz to atļaus konkrēts darbs. Tas palīdzēs novērst pašreizējo transporta līdzekļu vadītāju deficītu.

 

Modernizēti noteikumi par vadītāju apliecībām, kuri padarīs ceļus drošākus un vienkāršos ikdienas dzīvi

Priekšlikums par vadītāju apliecībām groza spēkā esošos ES tiesību aktus, un to ir iedvesmojusi paraugprakse, kas jau ir spēkā vairākās dalībvalstīs.

Svarīgs jauno noteikumu mērķis būs uzlabot ceļu satiksmes drošību, arī ar šādiem pasākumiem.

 • Vismaz divu gadu pārbaudes laiks jaunajiem vadītājiem pēc testa nokārtošanas un nulles tolerances noteikums par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Tas ir būtiski, jo, kaut jauni autovadītāji ir tikai 8 % no visiem automobiļu vadītājiem, 2 no 5 letālām sadursmēm ir saistītas ar vadītāju vai pasažieri, kas jaunāks par 30 gadiem.
 • Jauniešiem tiks ļauts eksāmenus kārtot un vieglos un kravas automobiļus pavadībā vadīt no 17 gadu vecuma, lai iegūtu autotransporta vadīšanas pieredzi.
 • Transportlīdzekļu vadītāju mācību un eksāmenu pielāgošana tam, lai transportlīdzekļu vadītājus labāk sagatavotu mazaizsargātu satiksmes dalībnieku klātbūtnei uz ceļa. Eiropas Savienībai pārejot uz ilgtspējīgāku mobilitāti pilsētās, tas palīdzēs uzlabot gājēju, velobraucēju, kā arī e-skrejriteņu un e-velosipēdu lietotāju drošību.
 • Precīzāk orientēts medicīniskās piemērotības novērtējums, kurā ņemti vērā panākumi tādu slimību kā diabēts ārstēšanā. Vadītāji tiks arī mudināti atjaunināt savas braukšanas prasmes un zināšanas, lai neatpaliktu no tehnoloģiju attīstības.

Lai vienkāršotu vadītāja apliecību atzīšanu starp dalībvalstīm, Komisija ierosina ieviest pasaulē pirmo digitālo vadītāja apliecību. Vadītāja apliecību būs daudz vieglāk aizstāt, atjaunot vai apmainīt, jo visas procedūras notiks tiešsaistē. Arī tādu trešo valstu pilsoņiem, kam ir līdzīgi ceļu satiksmes drošības standarti, būs vieglāk apmainīt vadītāja apliecību pret ES izdotu vadītāja apliecību.

Atjauninātajos eksaminācijas noteikumos tiks ņemta vērā pāreja uz bezemisiju transportlīdzekļiem. Noteikumos tiks, piemēram, vērtētas zināšanas un prasmes, kas saistītas ar progresīvām transportlīdzekļa vadīšanas palīdzības sistēmām un citām automatizētām tehnoloģijām. Jaunos autovadītājus arī mācīs, kā viņu braukšanas stils, piemēram, pārnesumu maiņas brīdis, ietekmē emisijas. Visbeidzot, attiecībā uz transportlīdzekļiem, ko darbina alternatīva degviela, tiks pielāgota arī B kategorijas transportlīdzekļa atļautā masa, jo bezemisiju transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar uzlādes ierīci, var būt smagāki.

 

Ar drošību saistītu satiksmes noteikumu faktiska pārrobežu izpilde 

Pašreizējie ES noteikumi par pārrobežu izpildi ir palīdzējuši nodrošināt, ka ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēji nerezidenti nepaliek anonīmi. Tomēr 2019. gadā aptuveni 40 % pārrobežu nodarījumu palikuši nesodīti vai nu tāpēc, ka likumpārkāpējs nav identificēts, vai tāpēc, ka maksājums nav iekasēts.

Šodienas priekšlikumu mērķis ir risināt šo problēmu, ļaujot tiesībaizsardzības iestādēm piekļūt nacionālajiem vadītāju apliecību reģistriem. Komisija liek priekšā arī pastiprināt izveidoto nacionālo kontaktpunktu lomu, lai tie varētu labāk sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm, kas iesaistītas pārkāpumu izmeklēšanā. Tas novērsīs pašreizējās nepilnības dalībvalstu sadarbībā noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā.

Turklāt patlaban spēkā esošie tiesību akti aptver tādus biežākos un agresīvākos pārkāpumus kā atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana un transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā. Komisija ierosina paplašināt satiksmes noteikumu pārkāpumu tvērumu ar:

 • nepietiekamu distanci no priekšā esošā transportlīdzekļa;
 • bīstamu apdzīšanu;
 • bīstamu novietošanu stāvēšanai;
 • vienas vai vairāku balto nepārtraukto līniju šķērsošanu;
 • braukšanu pa aizliegtu joslu;
 • ārkārtas koridoru izmantošanas noteikumu pārkāpšanu;
 • pārslogota transportlīdzekļa izmantošanu.

Šie papildinājumi palīdzēs mazināt nesodītību attiecībā uz šādiem nodarījumiem un uzlabos dalībvalstu spēju sodīt noteikumu pārkāpējus no citām dalībvalstīm. Tie arī nodrošinās vienlīdzīgu attieksmi pret noteikumu pārkāpējiem rezidentiem un nerezidentiem.  

Atjauninātie tiesību akti nodrošinās, ka tiek ievērotas ceļu satiksmes pārkāpumos apsūdzēto personu tiesības. Nerezidenti saglabā tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, uz nevainīguma prezumpciju un uz aizstāvību. Šīs tiesības labāk garantēs normas, kas, panākot, ka soda paziņojumu saņēmēji var pārbaudīt to īstumu un nosakot par standartprasību apmainīšanos ar informāciju ar domājamiem pārkāpējiem, sodu paziņojumiem nodrošinās vienotu saturu un piegādi.

Īpašs IT portāls iedzīvotājiem dos vieglu piekļuvi informācijai par ceļu satiksmes drošības noteikumiem, kas ir spēkā katrā dalībvalstī, un ar laiku — iespēju samaksāt visus naudas sodus nepastarpināti.

Šie noteikumi tiks arī saskaņoti ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību (VDAR un Tiesībaizsardzības direktīvu).

 

Vadītāja tiesību atņemšana ar ES mēroga ietekmi: tiek izbeigta smagu nodarījumu nesodītība

Lai novērstu ceļu satiksmes pārkāpēju nesodītību, tiks ieviesta jauna sistēma, kurā, ja dalībvalsts nolemj diskvalificēt transportlīdzekļa vadītāju savā teritorijā izdarīta pārkāpuma dēļ, transportlīdzekļa vadītāja tiesības tiks atņemtas visā Eiropas Savienībā.

Ceļu satiksmes pārkāpēju saukšana pie atbildības visās dalībvalstīs ir nepieciešama ceļu satiksmes drošībai. Tomēr spēkā ir tādi noteikumi: pat ja pārkāpums ir smags un tā rezultātā jāatņem vadītāja tiesības, bet pārkāpums noticis dalībvalstī, kas nav pārkāpumu izdarījušā vadītāja apliecības izdevēja dalībvalsts, šādu lēmumu nevar izpildīt tā, lai tas attiektos uz visu ES teritoriju.

Šodienas priekšlikums aptver tādus smagus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus kā liels braukšanas ātruma pārkāpums, transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai narkotiku reibumā un nāve vai smagi miesas bojājumi jebkāda satiksmes noteikumu pārkāpuma rezultātā. 

Transporta komisāre Adina Veleana:

Šodienas priekšlikumu paketes mērķis ir vienkāršot noteikumus par vadītāju apliecībām, tos turklāt pielāgojot tehnikas un medicīnas sasniegumiem; nodrošināt, ka jaunie vadītāji ir labi apmācīti un atbalstīti; ka ir novērsti pārrobežu mobilitāti iegrožojoši šķēršļi; un ka, uzlabojot pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un vadītāja tiesību atņemšanu par vissmagākajiem pārkāpumiem, tie, kas pārkāpj ceļu satiksmes drošības noteikumus pāri robežām, nepaliek nesodīti. Drošai braukšanai ir izšķirīga nozīme mūsu centienos līdz 2030. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaitu.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu Franss Timmermanss:

Mums jāpadara savi ceļi drošāki visiem lietotājiem. Lielākajā daļā nāves gadījumu uz ceļa ir iesaistīts automobilis, bet ļoti bieži upuris tajā nesēž. Tāpēc jaunie noteikumi par mācībām un eksāmeniem nākotnes autotransporta vadītājiem iemāca, kā ceļus un ielas lietot kopīgi ar citiem lietotājiem, kas ir mazāk aizsargāti, piemēram, velosipēdistiem. Tādu lietotāju skaits aug. Mazināsies arī citās ES dalībvalstīs izdarītu ceļu satiksmes pārkāpumu nesodītība, savukārt jauni administratīvie termiņi nodrošinās, ka autovadītājus nepārsteidz naudas sods, kas pienāk daudzus mēnešus vēlāk.

Nākamie soļi 

Tagad priekšlikumus parastās likumdošanas procedūras kārtībā izskatīs Eiropas Parlaments un Padome.

Konteksts 

ES ceļu satiksmes drošības politikas 2021.–2030. gada satvarā Komisija no jauna apņēmās īstenot savu vērienīgo mērķi, proti, līdz 2050. gadam panākt, lai uz ES ceļiem bojāgājušo skaits būtu tuvu nullei un smagu traumu skaits būtu nulle (“nulles vīzija”), un līdz 2030. gadam par 50 % samazināt nāves un smagus ievainojumu gadījumu skaitu. Šodien iesniegtie priekšlikumi palīdzēs sasniegt šos mērķus, un par tiem tika paziņots Komisijas 2020. gada Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijā.

Pagājušajā nedēļā Komisija publicēja jaunākos ceļu satiksmes drošības rādītājus, kas liecina, ka bojāgājušo skaits, par laimi, joprojām nesasniedz pirmspandēmijas līmeni, taču progress joprojām ir lēns.

Komisija braukšanai ES īsteno drošas sistēmas pieeju. Šai drošajai sistēmai ir vajadzīga droša braukšana, drošāki transportlīdzekļi, drošāka infrastruktūra, mazāks ātrums un labāka pēcsadursmes aprūpe.

Vairāk informācijas

Priekšlikums pārskatīt Direktīvu par vadītāju apliecībām

Priekšlikums direktīvai, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2015/413, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem

Priekšlikums direktīvai par noteiktos gadījumos īstenotas vadītāja tiesību atņemšanas spēku visā Savienībā

Jautājumi un atbildes: priekšlikumi par vadītāju apliecībām un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu pārrobežu izpildi

Faktu lapa: Ceļā uz jaunu ES vadītāja apliecību — ko gaidīt

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 1. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā