Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 2. decembrisPārstāvniecība Latvijā

COP 28: ES izziņo finansiālu atbalstu 175 miljonu eiro apmērā metāna emisiju samazināšanai

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) meeting in Dubai, United Arab Emirates/COP28

Īslaicīgie klimatpiesārņotāji, tai skaitā metāns, slāpekļa oksīds, daļēji halogenēti fluorogļūdeņraži un troposfēras ozons, lielā mērā ir vainojami pie globālās sasilšanas. Vairāk nekā 150 valstis ir parakstījušas ES un ASV ierosināto Globālo metāna emisiju mazināšanas solījumu, tādējādi apņemoties īstenot kopīgu mērķi līdz 2030. gadam samazināt globālās antropogēniskās metāna emisijas par vismaz 30 % salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. Šī globālā iniciatīva palīdzēs garantēt, ka Parīzes nolīgumā izvirzītais mērķis ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem joprojām ir sasniedzams.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena šodien sacīja:

Metāna emisiju samazināšana ir būtiska, lai mēs varētu izpildītu mūsu saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un iegrožot temperatūras kāpumu līdz 1,5 grādiem. Katra grāda iedaļa var nekavējoties palēnināt globālo sasilšanu. Mums ir instrumenti, ar kuriem varam ierobežot gāzes novadīšanu atmosfērā un sadedzināšanu lāpā un atgūtos resursus izmantot taisnīgai pārejai uz tīru enerģiju. Mūsu turpmāko rīcību virzīs shēma “Jūs savācat/mēs nopērkam”. Un, atvēlot 175 miljonus eiro kampaņai “Methane Finance Sprint”, mēs sniedzam iespēju rīkoties arī valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Komisijas priekšsēdētāja savā paziņojumā iepazīstināja ar pirmo ES tiesību aktu, kurš palīdzēs iegrožot metāna emisijas enerģētikas nozarē, piemērojot augstākos standartus emisiju mērīšanai, atklāšanai un apturēšanai ES un pasaulē. ES un tās dalībvalstis samitā paziņoja par finansiālu atbalstu 175 miljonu eiro apmērā kampaņai “Methane Finance Sprint”, kas sekmēs metāna emisiju samazināšanu. Šie līdzekļi palīdzēs paātrināt valdību, rūpniecības un filantropu centienus samazināt metāna emisijas visā enerģētikas nozarē, tostarp atbalstot metāna datu revolūciju, kuras īstenošanai tiks izmantoti jauni satelīti.

Urzula fon der Leiena arī paziņoja, ka Komisija līdz COP 29 izstrādās ceļvedi shēmas “Jūs savācat/mēs nopērkam” ieviešanai visā pasaulē. Šī shēma veicina klimatrīcību un uzlabo enerģētisko drošību, radot stimulu uzņēmumiem uztvert un komercializēt gāzi, kas pretējā gadījumā tiktu novadīta atmosfērā un sadedzināta lāpā. ES izmēģinās šo shēmu kopā ar Alžīriju.

Vispārīga informācija

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un ASV prezidents Džo Baidens 2021. gada konferencē COP 26 nāca klajā ar Globālo metāna emisiju mazināšanas solījumu, kas ir galvenā koordinācijas platforma globālo metāna emisiju samazināšanai. Šo solījumu ir parakstījušas vairāk nekā 150 valstis, tādējādi apņemdamās līdz 2030. gadam par vismaz 30 % samazināt antropogēniskās metāna emisijas, īpašu uzmanību pievēršot enerģētikas, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēm. Spēcīgais globālais atbalsts šai iniciatīvai liecina par augošo apņēmību strauji samazināt metāna emisijas.   Šo iniciatīvu kopīgi vada ES un ASV, un tā tiek īstenota sadarbībā ar divām ANO Vides programmas struktūrām: Klimata un tīra gaisa koalīciju (CCAC) un Starptautiskā metāna emisiju observatoriju (IMEO). Ar CCAC starpniecību Globālais metāna emisiju mazināšanas solījums ir palīdzējis vairāk nekā 50 valstīm izstrādāt valsts rīcības plānus metāna emisiju samazināšanai, savukārt sadarbībā ar IMEO ir veikti vairāki zinātniski pētījumi un izstrādāta brīdināšanas un reaģēšanas sistēma attiecībā uz metānu. Šogad par solījuma līderiem kopā ar ES un ASV kļuva Kanāda, Mikronēzijas Federatīvās Valstis, Vācija, Japāna un Nigērija.

ES sniedz tehnisku, politisku un finansiālu atbalstu metāna emisiju samazināšanas centieniem visā pasaulē, tostarp izmantojot shēmu “Jūs savācat/mēs nopērkam”, un tajā pašā laikā nodrošina jauno metāna emisiju noteikumu īstenošanu iekšzemē.

1. decembrī ANO Vides programmas Starptautiskās metāna emisiju observatorija ar savas brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas starpniecību publiskoja pirmos datus par metāna emisijām. Tas ir būtisks solis ceļā uz efektīvu izsekošanu, kas palīdzēs īstenot 2022. gadā uzsākto “Globālo metāna emisiju mazināšanas solījumu: enerģētiskā trajektorija”.

Noderīgas saites

Priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums

Globālais metāna emisiju mazināšanas solījums

Metāna emisijas

Paziņojums presei par vienošanos par pirmo ES tiesību aktu, kurš palīdzēs iegrožot metāna emisijas

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 2. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā