Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 14. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Darbvietu un darba ņēmēju aizsardzība: Komisija SURE ietvaros veic pēdējo maksājumu 6,5 miljardu eiro apmērā

Eiropas Savienība

Komisija šodien deviņām dalībvalstīm ir izmaksājusi vairāk nekā 6,5 miljardus eiro; tas ir pēdējais darījums saskaņā ar SURE — instrumentu, kas paredzēts Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai. Ar šodien veikto devīto, pēdējo maksājumu 19 dalībvalstīm SURE ietvaros sniegtās finansiālās palīdzības kopējais apjoms sasniedz 98,4 miljardus eiro. Šodien veikto maksājumu summas ir šādas: Bulgārijai 460 miljoni eiro, Kiprai 29 miljoni eiro, Čehijai 2,5 miljardi eiro, Grieķijai 900 miljoni eiro, Horvātijai 550 miljoni eiro, Lietuvai 142 miljoni eiro, Latvijai 167 miljoni eiro, Polijai 1,5 miljardi eiro un Portugālei 300 miljoni eiro. Visas deviņas dalībvalstis arī jau iepriekš ir saņēmušas finansiālu atbalstu saskaņā ar SURE.

Ar izmaksātajiem aizdevumiem tiks finansēti iepriekšējie izdevumi par pasākumiem, kas ieviesti, lai novērstu Covid-19 krīzes smago sociālekonomisko ietekmi. Tie palīdzēs dalībvalstīm segt izmaksas, kas ir saistītas ar valstu saīsināta darbalaika shēmu finansēšanu un citiem līdzīgiem pasākumiem, tostarp pašnodarbinātām personām, kā arī dažiem ar veselību saistītiem pasākumiem. Šie pasākumi palīdzēja aizsargāt nodarbinātību un atbalstīt ienākumus Covid-19 pandēmijas laikā.

SURE sekmīgi palīdzēja dalībvalstīm mazināt pandēmijas ietekmi 2020. gadā un atbalstīja straujo atveseļošanu 2021. gadā. Komisijas jaunākais ziņojums par SURE liecina, ka ar šo instrumentu 2020. gadā tika sniegts atbalsts aptuveni 31,5 miljoniem cilvēku un 2,5 miljoniem uzņēmumu un 2021. gadā — 9 miljoniem cilvēku un vairāk nekā 800 000 uzņēmumu. 2021. gada jūnijā SURE ieguva Eiropas Ombuda 2021. gada Labas pārvaldības balvu kategorijā “Izcilība pilsoņiem svarīgu pakalpojumu sniegšanā”. SURE instruments ir pieejams līdz 2022. gada 31. decembrim.

Šodien veiktie maksājumi tika finansēti ar ES SURE sociālajām obligācijām 6,548 miljardu eiro apmērā, ko Komisija emitēja pagājušajā nedēļā un kuras šajā gada beigu posmā ir guvušas lielu atsaucību no investoru puses.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis:

SURE shēma ir bijusi reāls ES veiksmes stāsts milzīgu un negaidītu grūtību laikā. Palīdzot cilvēkiem un uzņēmumiem un saglabājot daudzus miljonus darbvietu, lai aizsargātu ienākumus, tā patiešām apliecināja savu vērtību Eiropas ekonomikas atveseļošanā no pandēmijas sekām. Ir veikts pēdējais maksājums, un SURE joprojām ir izcils ES solidaritātes piemērs, kas pierāda ES spēju veikt ātru un izlēmīgu rīcību, lai sniegtu palīdzību tad, kad tas ir visvairāk vajadzīgs.

Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns:

Programma SURE iezīmēja Komisijas kā liela mēroga dalībnieka pirmo ienākšanu parāda kapitāla tirgos un pirmo soli mūsu ceļā, kļūstot no pārvalstiska par suverēna stila emitentu. Programmas sociālo obligāciju marķējums palīdzēja Komisijai nostiprināt savu klātbūtni vides, sociālo un valsts obligāciju tirgus segmentā, ko vēlāk paplašinājām ar savu NextGenerationEU zaļo obligāciju programmu. Kaut arī ir pienācis SURE programmas noslēgums, tā vienmēr paliks revolucionāra programma, kas daudziem ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem palīdzēja koronavīrusa pandēmijas laikā.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni:

Programma SURE ir viens no ES izlēmīgajiem pasākumiem, reaģējot uz Covid-19 izraisīto ekonomikas satricinājumu. SURE instruments, kas tika ierosināts dažu nedēļu laikā pēc pandēmijas uzliesmojuma un ko rekordīsā laikā apstiprināja Padome, sniedza būtisku atbalstu darba ņēmējiem un uzņēmumiem krīzes viskritiskākajos mēnešos. Tas ir veicinājis arī joprojām nepieredzēti spēcīgu Eiropas darba tirgu. Ar šodienas galīgo maksājumu ir izlietoti gandrīz visi SURE ietvaros pieejamie resursi: tā ir liecība par šā revolucionārā modeļa panākumiem, ar ko mēs pamatoti lepojamies.

Vispārīga informācija

SURE — Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā — ir būtisks elements ES visaptverošajā stratēģijā darbvietu un darba ņēmēju aizsardzībai, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju. SURE nodrošina finansiālo atbalstu aizdevumu veidā, kurus Eiropas Savienība uz izdevīgiem nosacījumiem piešķir dalībvalstīm.

Komisija 2020. gada 2. aprīlī iesniedza priekšlikumu SURE regulai kā daļu no ES sākotnējās reakcijas uz pandēmiju. Padome to pieņēma 2020. gada 19. maijā kā spēcīgu Eiropas solidaritātes zīmi, un instruments kļuva pieejams pēc tam, kad visas dalībvalstis 2020. gada 22. septembrī bija parakstījušas garantijas nolīgumus. Pirmā izmaksa notika piecas nedēļas pēc tam, kad SURE instruments bija kļuvis pieejams.

Komisija 2022. gada 7. decembrī emitēja jaunas 15 gadu sociālās ietekmes obligācijas 6,548 miljardu EUR apmērā ES SURE programmai, kuru termiņš ir 2037. gada decembris. Komisija emitē sociālās obligācijas, lai finansētu SURE instrumentu, un izmanto ieņēmumus, lai nodrošinātu kompensējošus aizdevumus labuma guvējām dalībvalstīm. Plašāka informācija par šīm obligācijām un pilnīgs pārskats par katrā emisijā piesaistītajiem līdzekļiem un labuma guvējām dalībvalstīm ir pieejams tiešsaistē šeit.

Šodien Bulgārijai, Kiprai, Čehijai, Grieķijai, Horvātijai, Lietuvai, Latvijai un Portugālei piešķirtie aizdevumi ir papildinājums sākotnējai finansiālajai palīdzībai, kas SURE ietvaros tika piešķirta 2020. gadā. Šo papildinājumu Padome piešķīra laikā no 2022. gada septembra līdz novembrim. Polijai 2020. gadā piešķirtās finansiālās palīdzības pēdējo daļu izmaksāja šodien pēc tam, kad novembrī tika atrisināts ar finansējuma apguvi saistīts jautājums.

Sīkāka informācija

SURE tīmekļa vietne

Faktu lapa par SURE

SURE regula

Tīmekļa vietne “ES kā aizņēmēja”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 14. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā