Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 28. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Datu akts: Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par noteikumiem taisnīgai un inovatīvai datu ekonomikai

Digitalizācija

Komisija pauž gandarījumu par Eiropas Parlamenta un ES Padomes šodien panākto politisko vienošanos par Eiropas Datu aktu, ko Komisija ierosināja 2022. gada februārī.

Jau šobrīd lietu interneta (IoT) revolūcija veicina datu apjoma eksponenciālu pieaugumu, un turpmākajos gados prognozētais datu apjoms ievērojami pieaugs. Ievērojams daudzums rūpniecisko datu paliek neizmantots, un šo datu iespējas netiek realizētas.

Datu akta mērķis ir stiprināt ES datu ekonomiku, mobilizējot rūpnieciskos datus, optimizējot to pieejamību un izmantošanu un veicinot konkurētspējīgu un uzticamu Eiropas mākoņdatošanas tirgu. Tā mērķis ir nodrošināt, ka digitālās revolūcijas priekšrocības sniedz labumu visiem.

Konkrētāk, Datu akts ietver:

  • pasākumus, kas ļauj savienotu ierīču lietotājiem piekļūt datiem, ko ģenerē šīs ierīces un ar šīm ierīcēm saistītie pakalpojumi. Lietotāji varēs kopīgot šādus datus ar trešām personām, veicinot pēcpārdošanas pakalpojumus un inovāciju. Vienlaikus ražotāji joprojām ir motivēti ieguldīt kvalitatīvu datu ģenerēšanā, saglabājot savu komercnoslēpumu aizsardzību;
  • pasākumus, kas nodrošinās aizsardzību pret vienpusēji noteiktiem negodīgiem līguma noteikumiem. To mērķis ir aizsargāt ES uzņēmumus no netaisnīgiem nolīgumiem, veicināt godīgas sarunas un ļaut MVU ar lielāku pārliecību iesaistīties digitālajā tirgū;
  • mehānismus, kas publiskā sektora struktūrām ļauj piekļūt privātā sektora rīcībā esošajiem datiem un tos izmantot ārkārtas situācijās, piemēram, plūdu un dabas ugunsgrēku gadījumā, vai īstenojot juridiskas pilnvaras, ja vajadzīgie dati nav viegli pieejami, izmantojot citus līdzekļus;
  • jaunus noteikumus, kas klientiem ļauj brīvi mainīt mākoņdatošanas datu apstrādes pakalpojumu sniedzējus. Šo noteikumus mērķis ir veicināt konkurenci un izvēli tirgū, novēršot piesaisti vienam pārdevējam. Turklāt Datu aktā ir iekļauti aizsardzības pasākumi pret nelikumīgu datu nosūtīšanu, kas nodrošinās ticamāku un drošāku datu apstrādes vidi.
  • pasākumi, kas veicinās sadarbspējas standartu izstrādi datu kopīgošanai un datu apstrādei saskaņā ar ES standartizācijas stratēģiju.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere:

Šis ir nozīmīgs pagrieziena punkts virzībā uz vienotu datu tirgu. Datu akts optimizēs datu izmantošanu, uzlabojot datu pieejamību privātpersonām un uzņēmumiem. Tas ir labs atspēriena punkts mūsu digitālajai pārveidei.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Pēc Digitālo pakalpojumu akta, Digitālo tirgu akta un Datu pārvaldības akta pieņemšanas šodien panāktā vienošanās ir vēl viens pavērsiens mūsu centienos pārveidot digitālo telpu. Datu akts nodrošinās, ka rūpnieciskie dati tiek kopīgoti, glabāti un apstrādāti pilnīgā saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Tas radīs plaukstošu datu ekonomiku, kas ir inovatīva un atvērta, bet atbilst Eiropas nosacījumiem.

Turpmākā rīcība

Tagad politiskā vienošanās, kas panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi, abiem likumdevējiem ir oficiāli jāapstiprina. Tiklīdz Datu akts tiks pieņemts, tas stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī un kļūs piemērojams 20 mēnešus pēc tā stāšanās spēkā.

Konteksts

Datu akts papildina 2020. gada novembra Datu pārvaldības regulu, precizējot, kas un ar kādiem nosacījumiem no datiem var radīt vērtību. Tas izriet no 2020. gada februārī izziņotās Eiropas Datu stratēģijas, kuras mērķis ir panākt, ka Eiropas Savienība kļūst par līderi mūsu datu virzītajā sabiedrībā.

Kopā šīs iniciatīvas izveidos vienotu tirgu, kas nodrošinās datu brīvu apriti Eiropas Savienībā un starp nozarēm — ieguvēji no tā būs patērētāji, uzņēmumi, pētnieki, valsts pārvaldes iestādes un sabiedrība. Ar datu virzītiem risinājumiem tiks veicināta sadarbība un inovācija, dodot iespējas Eiropas rūpniecības nozarēm un iedzīvotājiem.

Sīkākai uzziņai

Datu akts

Jautājumi un atbildes par Datu aktu

Datu akta faktu lapa

Eiropas Datu stratēģijas faktu lapa

Datu pārvaldības akts 

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 28. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā