Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 15. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Dažas dienas pirms ES un ĀS samita Āfrikas zāļu regulatori saņem vairāk nekā 100 miljonus eiro no “Eiropas komandas” un fonda Bill & Melinda Gates Foundation

ES - Āfrikas Savienības samits

Izrādīdami spēcīgu atbalstu Āfrikas Savienības Attīstības aģentūras (AUDA NEPAD) darbam pie zāļu regulatoru stiprināšanas un veselības drošības uzlabošanas Āfrikā, Eiropas Savienība (ES) – tai skaitā Eiropas Komisija, Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un ES dalībvalstis Beļģija, Francija un Vācija – un Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) nākamo piecu gadu laikā mobilizēs vairāk nekā 100 miljonus eiro, lai atbalstītu nesen izveidoto Āfrikas Zāļu aģentūru (AMA) un citas Āfrikas zāļu regulatīvās iniciatīvas reģionālā un valstu līmenī. Šis atbalsts regulatīvo spēju stiprināšanai uzlabos veselības drošību Āfrikā, tai skaitā dodot iespēju vietējā mērogā izvērst kvalitatīvu, drošu, iedarbīgu un pietiekami lētu zāļu, vakcīnu un veselības aprūpes tehnoloģiju ražošanu.

Šodien izziņotais finansiālais atbalsts ir paredzēts, lai atbalstītu visa kontinenta mērogā izveidotās Āfrikas Zāļu aģentūras darba sākumposmu un reģionālā un valstu līmenī turpinātu attīstīt regulatīvās spējas zāļu jomā. Ar šo finansējumu iecerēts sekmēt sadarbību un tehnisko zināšanu apmaiņu starp EZA un AMA un atbalstīt vairākas Āfrikas valstu regulatīvās iestādes, lai tās varētu izpildīt PVO prasību minimumu attiecībā uz vietējās vakcīnu ražošanas efektīvu regulatīvo uzraudzību.

Sadarbība ar Āfrikas Savienību, kā arī valstu un reģionālajām organizācijām ar mērķi stiprināt Āfrikas zāļu regulatorus ir būtisks elements “Eiropas komandas” iniciatīvā par vakcīnu, zāļu un veselības aprūpes tehnoloģiju vietējo ražošanu un pieejamību Āfrikā (MAV+). Tās ietvaros Eiropas Savienība atbalstīs AMA, īstenojot vispusīgu tās spēju stiprināšanas pasākumu kopumu, kā arī īstenos reģionālā un valsts līmeņa iniciatīvas nolūkā stiprināt regulatīvās spējas tādās valstīs kā Ruanda, Dienvidāfrika, Gana un Senegāla kopā ar Franciju, Vāciju un Beļģiju.

Arī Bill & Melinda Gates Foundation sniedz finansējumu AMA, reģionālajām ekonomikas kopienām un dažām valstu regulatīvajām iestādēm, kā arī dažādiem tehniskajiem partneriem. Šīs saistības palīdzēs uzlabot situāciju zāļu jomā Āfrikā, sekmējot savstarpējo paļāvību, zinātniskās lietpratības apkopošanu un efektīvākus un iedarbīgākus procesus.

Šis atbalsts izziņots tieši pirms sestā ES un ĀS samita, kurā Eiropas Savienība un Āfrikas Savienība cita starpā apspriedīs, kā kopīgi mazināt Covid-19 ietekmi uz sabiedrības veselību un uzlabot veselības aprūpes nodrošināšanu nākotnē, kā arī stiprināt partnerattiecības nolūkā veselības jomā uzlabot sagatavotību un reaģēšanu.

AUDA-NEPAD izpilddirektors Ibrahim Assane Mayaki teica:

Āfrikas Zāļu aģentūras izveidošana visa kontinenta mērogā ir būtisks panākums Āfrikai. Šī aģentūra strādās kopā ar tās dalībvalstīm un reģionālajām ekonomikas kopienām, lai stiprinātu medicīnisko produktu regulatīvo satvaru. Šī izveide nāk īstajā laikā, ņemot vērā nepieciešamību visā Āfrikā apmierināt pieprasījumu pēc kvalitatīviem, drošiem un iedarbīgiem medicīniskajiem produktiem. Covid-19 pandēmijas laikā gūtā pieredze rāda, ka veselības drošību Āfrikā varēs panākt tikai tad, ja līdz 2040. gadam mēs paši varēsim saražot 60 % no nepieciešamo vakcīnu kopapjoma. Partnerība ar ES, Franciju, Vāciju, Beļģiju, BMGF un citiem palīdzēs mums virzībā uz šo mērķi.

Eiropas starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena teica:

Eiropas Komisija lepojas atbalstīt Āfriku tās centienos visa kontinenta mērogā panākt veselības drošību un farmaceitisko pašpietiekamību, pateicoties vispusīgajai iniciatīvai attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu un pieejamību. Āfrikas Zāļu aģentūrai kā būtiskai partnerei būs centrāla loma sabiedrības veselības aizsardzībā un uzlabošanā, ņemot vērā tās uzdevumu nodrošināt, ka uz vietas ražotās vakcīnas un zāles ir drošas, iedarbīgas un kvalitatīvas.

Eiropas veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu teica:

Globālā solidaritāte un sadarbība ir principi, uz kuriem mums būtu jābalsta globālais veselības satvars pēc Covid-19 pandēmijas. Bez tām arī Covid-19 pandēmiju uzveikt neizdosies. Āfrikas veselības sistēmu un imunizācijas spēju stiprināšana ir būtiski mūsu darba elementi. Eiropas Zāļu aģentūra, kas ir pasaules mērogā respektēta regulatore, partnerībā ar Āfrikas zāļu regulatoriem strādās, lai sagatavotos nākotnes izaicinājumiem.

Bill & Melinda Gates Foundation līdzpriekšsēdētāja Melinda French Gates teica:

Ikvienam ir jābūt pieejamām vakcīnām un ārstēšanai, un ir jānodrošina, ka tās ir drošas un iedarbīgas. Pateicoties šai nozīmīgajai iniciatīvai, tiks paātrināta vienlīdzīga piekļuve dzīvību glābjošām veselības aprūpes inovācijām kopienās, kurās tās ir visvairāk nepieciešamas.

Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektors Emer Cooke sacīja:

Āfrikas Zāļu aģentūras izveide ir patiesi svarīga atzīme Āfrikas ceļā uz spēcīgāku regulatīvo sistēmu. Eiropas Komisijas pieteiktais atbalsts dos Eiropas Zāļu aģentūrai un ES regulatīvo iestāžu tīklam iespēju pastiprināt iesaisti un atbalstu partneriem Āfrikā, lai panāktu, ka AMA spēj pilnvērtīgi darboties. Mums ir vairāk nekā 25 gadu pieredze Eiropas Savienības zāļu regulatoru tīkla atbalstīšanā, tāpēc ceram jēgpilni palīdzēt valstu, reģionu un visa kontinenta mēroga darbā pie Āfrikas sabiedrības veselības uzlabošanas.

Beļģijas attīstības sadarbības un lielo pilsētu politikas ministre Meryame Kitir teica:

Beļģija kopā ar “Eiropas komandu” sadarbojas ar partneriem no Senegālas un Ruandas, tai skaitā regulatīvajām iestādēm, lai izveidotu spēcīgu un uzticamu regulatīvo satvaru, kas nodrošinātu efektīvu uzraudzību, arī vakcīnu ražošanas jomā. Mēs cenšamies sekmēt regulatīvo iestāžu darba koordināciju, saskaņošanu un savstarpējo paļāvību un atzinīgi vērtējam Āfrikas Savienības, ĀS Komisijas, Āfrikas CDC un Āfrikas Zāļu aģentūras vadību šajā jomā. Šādi tiek sperti prāvi soļi virzībā uz strukturālo taisnīgumu attiecībā uz piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes produktiem.

Francijas vēstniece globālās veselības jomā Stéphanie Seydoux teica:

Francija kopā ar “Eiropas komandu” atbalsta Āfrikas veselības jomas regulatīvo iestāžu stiprināšanu un līdz ar to – autonomiju veselības jomā un vakcīnu, zāļu un citu veselības aprūpes produktu vietējās ražošanas attīstību. Francija jau ir iezīmējusi 7,5 miljonus eiro regulatīvo iestāžu stiprināšanai 2022.–2025. gadā, īpaši Rietumāfrikā un Centrālāfrikā.

Vācijas federālā ekonomiskās sadarbības un attīstības ministre Svenja Schulze sacīja:

Regulatīvajām iestādēm ir būtiska loma vakcīnu ražošanā un iepirkšanā. Tās gādā par to, lai vakcīnas būtu drošas un iedarbīgas. Šie aspekti ir būtiski, lai cilvēki paļautos uz Covid-19 imunizācijas kampaņu, kas patlaban beidzot uzņem apgriezienus Āfrikā. Esmu gandarīta, ka “Eiropas komandas” ietvaros varam atbalstīt šo svarīgo iniciatīvu, īpaši mūsu partnervalstīs Dienvidāfrikā un Ganā.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 15. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā