Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 8. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

Digitālā suverenitāte. Lai novērstu pusvadītāju deficītu un stiprinātu Eiropas tehnoloģisko līderpozīciju, Komisija ierosina mikroshēmu aktu

Mikroshēmu akts

Komisija šodien ierosina visaptverošu pasākumu kopumu nolūkā nodrošināt ES piegādes drošību, izturētspēju un tehnoloģisko līderpozīciju pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomā. Eiropas mikroshēmu akts stiprinās Eiropas konkurētspēju un izturētspēju un palīdzēs sasniegt gan digitālās, gan zaļās pārkārtošanās mērķus.

Nesenais pusvadītāju deficīts pasaulē piespieda slēgt rūpnīcas visdažādākajās nozarēs – no automobiļu līdz veselības aprūpes ierīču nozarei. Piemēram, automobiļu nozarē ražošana dažās dalībvalstīs 2021. gadā samazinājās par vienu trešdaļu. Šis pusvadītāju deficīts skaidri parādīja, ka pasaules mērogā (turklāt sarežģītā ģeopolitiskā kontekstā) pusvadītāju vērtības ķēde ir izteikti atkarīga no ļoti ierobežota skaita dalībnieku. Turklāt tas arī uzskatāmi parādīja, cik ļoti pusvadītāji nepieciešami visai Eiropas rūpniecībai un sabiedrībai.

ES mikroshēmu akts balstīsies uz Eiropas potenciālu – pasaulē vadošajām pētniecības un tehnoloģiju organizācijām un tīkliem –, kā arī atbalstīs novatoriskos iekārtu ražotājus un novērsīs atlikušās nepilnības. Tas radīs plaukstošu pusvadītāju nozari – no pētniecības līdz ražošanai – un noturīgu piegādes ķēdi. Mikroshēmu akts piesaistīs publiskās un privātās investīcijas vairāk nekā 43 miljardu eiro apmērā un kopā ar dalībvalstīm un starptautiskajiem partneriem noteiks pasākumus, kas vajadzīgi, lai prognozētu un novērstu jebkādus turpmākus piegādes ķēžu traucējumus, kā arī lai sagatavotos tiem un ātri reaģētu uz tiem. Tas ļaus ES sasniegt mērķi savu pašreizējo tirgus daļu divkāršot (līdz 20 % 2030. gadā).

Eiropas mikroshēmu akts nodrošinās, ka ES rīcībā ir vajadzīgie rīki, prasmes un tehnoloģiskās spējas, lai kļūtu par šīs nozares līderi ne tikai pētniecībā un tehnoloģijās, bet arī progresīvu mikroshēmu izstrādē, ražošanā un iepakošanā, lai nodrošinātu pusvadītāju piegādi un lai samazinātu atkarību. Galvenie komponenti ir šādi:

  • Iniciatīva “Mikroshēmas Eiropai” apvienos resursus no Savienības, dalībvalstīm un pašreizējo Savienības programmu asociētajām trešām valstīm, kā arī no privātā sektora; šīs darbības koordinēs uzlabotais Mikroshēmu kopuzņēmums, kas tiks izveidots pēc kopuzņēmuma “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” stratēģiskās pārorientēšanas. Lai stiprinātu esošo pētniecību, izstrādi un inovāciju, nodrošinātu progresīvu pusvadītāju rīku ieviešanu, izmēģinājuma līnijas prototipu izstrādei, testēšanu un izmēģinājumus ar jaunām ierīcēm inovatīvu praktisku lietojumu nolūkā, apmācītu personālu un veidotu padziļinātu izpratni par pusvadītāju ekosistēmu un vērtības ķēdi, tiks darīti pieejami 11 miljardi eiro.
  • Jauns satvars piegādes drošības garantēšanai, kas piesaistīs investīcijas un palielinās ražošanas jaudas, ir ļoti vajadzīgs inovācijas uzplaukumam modernu mezglu, novatorisku un energoefektīvu mikroshēmu jomā. Turklāt Mikroshēmu fonds atvieglos jaunuzņēmumu piekļuvi finansējumam un palīdzēs tiem pilnīgot savas inovācijas un piesaistīt investorus. Tas ietvers arī īpašu pusvadītāju kapitālieguldījumu mehānismu InvestEU ietvaros, kas augošos uzņēmumus un MVU atbalstīs nolūkā atvieglot to tirgus paplašināšanu.
  • Koordinācijas mehānisms starp dalībvalstīm un Komisiju nolūkā uzraudzīt pusvadītāju piegādi, aplēst pieprasījumu un prognozēt piegādes grūtības. Lai apzinātu galvenās nepilnības un vājās vietas, tas uzraudzīs pusvadītāju vērtību ķēdi, apkopojot svarīgāko informāciju no uzņēmumiem. Tas sagatavos kopīgu krīzes novērtējumu un koordinēs darbības, kas veicamas, izmantojot jaunu ārkārtas situāciju rīkkopu. Tas arī nodrošinās ātru un izlēmīgu kopīgu reakciju, pilnībā izmantojot valstu un ES instrumentus.

Komisija arī ierosina papildinošu ieteikumu dalībvalstīm. Tas ir tieši piemērojams, uzreiz izmantojams rīks, kas nodrošina koordinācijas mehānismu starp dalībvalstīm un Komisiju. Tas uzreiz ļaus apspriest savlaicīgus un samērīgus pasākumus reaģēšanai uz krīzi un lemt par tiem.

Kolēģijas locekļu teiktais

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Eiropas mikroshēmu akts būtiski mainīs Eiropas vienotā tirgus globālo konkurētspēju. Īstermiņā tas palielinās mūsu izturētspēju pret turpmākām krīzēm, ļaujot mums prognozēt piegādes ķēdes traucējumus un izvairīties no tiem. Vidējā termiņā tas palīdzēs Eiropai šajā stratēģiskajā nozarē iegūt industriālo līderpozīciju. Nākot klajā ar Eiropas mikroshēmu aktu, mēs iepazīstinām ar investīcijām un stratēģiju. Taču mūsu panākumu atslēga ir Eiropas inovatori, mūsu pasaules līmeņa pētnieki, cilvēki, kas gadu desmitiem ir veicinājuši mūsu kontinenta uzplaukumu.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere

Mikroshēmas ir vajadzīgas zaļajai un digitālajai pārejai un Eiropas rūpniecības konkurētspējai. Lai nodrošinātu piegādes drošību, mums nevajadzētu paļauties uz vienu valsti vai vienu uzņēmumu. Lai nodrošinātu, ka Eiropa būs spēcīgāka globālās vērtību ķēdes dalībniece, mums ir jādara vairāk kopā pētniecības, inovācijas, izstrādes, ražošanas jomā. No tā labumu gūs arī mūsu starptautiskie partneri. Mēs ar tiem sadarbosimies, lai izvairītos no turpmākām piegādes problēmām.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons

Bez mikroshēmām nebūs digitālās pārkārtošanās, zaļās pārkārtošanās un tehnoloģiskās līderības. Vismodernāko mikroshēmu piegādes nodrošināšana ir kļuvusi par ekonomisku un ģeopolitisku prioritāti. Mūsu mērķi ir augsti: līdz 2030. gadam divkāršot savu tirgus daļu līdz 20 % un ražot vissarežģītākos un energoefektīvākos pusvadītājus Eiropā. Ar ES mikroshēmu aktu mēs stiprināsim pētniecības izcilību un atbalstīsim zināšanu pārnesi no laboratorijas uz fabriku. Mēs mobilizējam ievērojamu publisko finansējumu, kas jau tagad piesaista ievērojamas privātās investīcijas. Mēs darām visu, lai nodrošinātu visu piegādes ķēdi un izvairītos no turpmākiem ekonomikas satricinājumiem, kā tas ir attiecībā uz pašreizējām mikroshēmu piegādes grūtībām. Investējot nākotnes vadošajos tirgos un līdzsvarojot globālās piegādes ķēdes, mēs ļausim Eiropas rūpniecībai saglabāt konkurētspēju, radīt kvalitatīvas darbvietas un apmierināt augošo globālo pieprasījumu.

Inovācijas, pētniecības, kultūras un jaunatnes komisāre Marija Gabriela papildināja: 

Iniciatīva “Mikroshēmas Eiropai” ir cieši saistīta ar programmu “Apvārsnis Eiropa”, un tās pamatā būs nepārtraukta pētniecība un inovācija nolūkā izstrādāt nākamās paaudzes mazākas un energoefektīvākas mikroshēmas. Gaidāmā iniciatīva sniegs lielisku iespēju mūsu pētniekiem, inovatoriem un jaunuzņēmumiem būt līderpozīcijās jaunajā inovācijas vilnī, kas attīstīs uz aparatūru balstītus progresīvo tehnoloģiju risinājumus. Mikroshēmu izstrāde un ražošana Eiropā dos labumu mūsu ekonomikas dalībniekiem galvenajās vērtību ķēdēs un palīdzēs sasniegt mūsu vērienīgos mērķus būvniecības, transporta, enerģētikas un digitālajā jomā.

Turpmākie pasākumi

Lai līdz regulas pieņemšanai novērstu pašreizējo deficītu, dalībvalstis tiek mudinātas saskaņā ar ieteikumu nekavējoties sākt koordinācijas pasākumus nolūkā noteikt pusvadītāju vērtības ķēdes pašreizējo stāvokli visā ES, prognozēt potenciālos traucējumus un veikt korektīvus pasākumus. Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru būs jāapspriež Komisijas priekšlikumi par Eiropas mikroshēmu aktu. Kad regula būs pieņemta, tā būs tieši piemērojama visā ES.

Vispārīga informācija

Mikroshēmas ir galveno industriālo vērtību ķēžu stratēģiskie aktīvi. Līdz ar digitālo pārveidi mikroshēmu nozarei rodas jauni tirgi, piemēram, tādās jomās kā ļoti automatizēti automobiļi, mākonis, lietu internets, savienojamība (5G/6G), kosmoss/aizsardzība, datošanas kapacitāte un superdatori. Pusvadītāji ir arī spēcīgu ģeopolitisko interešu centrā, jo tie uzlabo valstu spēju rīkoties (militāri, ekonomiski, rūpnieciski) un virza digitālo pārkārtošanos.

Savā 2021. gada runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena nāca klajā ar redzējumu par Eiropas mikroshēmu stratēģiju, lai kopīgi izveidotu modernu Eiropas mikroshēmu ekosistēmu, tostarp ražošanu, kā arī sasaistītu ES pasaules līmeņa pētniecības, izstrādes un testēšanas spējas. Komisijas priekšsēdētāja arī apmeklēja ASML, kas ir viena no Eiropas galvenajām dalībniecēm pusvadītāju globālajā vērtības ķēdē un atrodas Eindhovenā.

Eiropas Komisija 2021. gada jūlijā izveidoja Procesoru un pusvadītāju industriālo aliansi ar mērķi noskaidrot esošās nepilnības mikroshēmu ražošanā un tehnoloģiju attīstību, kas vajadzīga, lai uzņēmumi un organizācijas varētu attīstīties neatkarīgi no to lieluma. Alianse palīdzēs veicināt sadarbību starp esošajām un turpmākajām ES iniciatīvām, kā arī tai būs svarīga padomdevēja loma, un kopā ar citām ieinteresētajām personām tā nodrošinās stratēģisku ceļvedi iniciatīvai “Mikroshēmas Eiropai”.

2020. gada decembrī parakstītajā kopīgajā deklarācijā 22 dalībvalstis apņēmās sadarboties, lai stiprinātu Eiropas elektronikas un iegulto sistēmu vērtības ķēdi un uzlabotu vismodernāko ražošanas jaudu.

Jaunie pasākumi palīdzēs Eiropai sasniegt tās 2030. gada digitālās desmitgades mērķus, proti, līdz 2030. gadam panākt 20 % pasaules mikroshēmu tirgus daļu.

Lai apkopotu detalizētu informāciju par pašreizējo un turpmāko mikroshēmu un pusvadītāju plākšņu pieprasījumu, kopā ar mikroshēmu aktu Komisija šodien publicēja arī mērķorientētu ieinteresēto personu apsekojumu. Šā apsekojuma rezultāti palīdzēs labāk izprast, kā mikroshēmu deficīts ietekmē Eiropas rūpniecību.

Sīkāka informācija

Eiropas mikroshēmu akts. Jautājumi un atbildes

Eiropas mikroshēmu akts. Faktu lapa tiešsaistē

Eiropas mikroshēmu akts. Faktu lapa

Paziņojums par Eiropas mikroshēmu aktu

Eiropas mikroshēmu akts. Regula, ar ko izveido pasākumu kopumu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai

Komisijas ieteikums dalībvalstīm par kopīgu Savienības rīkkopu pusvadītāju deficīta novēršanai un par ES mehānismu pusvadītāju ekosistēmas uzraudzībai

Mērķorientēts ieinteresēto personu apsekojums

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 8. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā