Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 6. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Digitālo tirgu akts. Komisija nosaka sešus vārtziņus

Digitalizācija
Eiropas Savienība, 2022

Eiropas Komisija šodien saskaņā ar Digitālo tirgu aktu (DTA) noteikusi sešus pirmos vārtziņus“Alphabet”, “Amazon”, “Apple”, “ByteDance”, “Meta” un “Microsoft”. Kopumā ir noteikti 22 vārtziņu sniegtie platformas pamatpakalpojumi. Šiem sešiem vārtziņiem tagad sešos mēnešos jānodrošina pilnīga atbilstība DTA noteiktajiem pienākumiem, kas attiecas uz katru no tiem noteiktajiem platformas pamatpakalpojumiem.

DTA ļauj Eiropas Komisijai digitālās platformas noteikt par t. s. vārtziņiem, ja tās ar platformas pamatpakalpojumiem nodrošina svarīgu vārteju starp uzņēmumiem un patērētājiem. Šodien pieņemtie lēmumi par vārtziņa statusu nākuši pēc 45 dienu izskatīšanas, ko Komisija veica pēc uzņēmumu “Alphabet”, “Amazon”, “Apple”, “ByteDance”, “Meta”, “Microsoft” un “Samsung” paziņojuma, ka tiem varētu būt vārtziņa statuss. Konkrētāk, Komisija ir noteikusi vārtziņa statusu attiecībā uz šādiem atsevišķiem platformas pamatpakalpojumiem:

vārtziņi

Līdztekus Komisija ir sākusi četras tirgus izpētes, lai sīkāk izvērtētu “Microsoft” un “Apple” iesniegumus, kuros apgalvots, ka daži no to platformas pamatpakalpojumiem nav atzīstami par vārtejām, lai arī atbilst robežvērtībām.

  • “Microsoft” tie ir “Bing”, “Edge” un “Microsoft Advertising”,
  • bet “Apple” – “iMessage”.

Saskaņā ar DTA izpētes darbību mērķis ir noskaidrot, vai uzņēmumu iesniegts pietiekami pamatots atspēkojums ļauj aplūkojamajiem pakalpojumiem minēto statusu nenoteikt. Izpēte pabeidzama ne vēlāk kā 5 mēnešos.

Komisija turklāt sākusi tirgus izpēti, kurā sīkāk novērtēs, vai par spīti neatbilstībai robežvērtībām par vārtzini būtu nosakāms “Apple iPadOS”. Saskaņā ar DTA šī izpēte jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešos.

Komisija arī secinājusi, ka “Gmail”, “Outlook.com” un “Samsung Internet Browser” DTA noteiktajām robežvērtībām gan atbilst un par vārtziņiem kvalificējami būtu, taču “Alphabet”, “Microsoft” un “Samsung” minējuši pietiekami pamatotus argumentus par labu tam, ka šie pakalpojumi par attiecīgo platformas pamatpakalpojumu vārtejām kvalificējami tomēr nav. Tāpēc Komisija nolēmusi “Gmail”, “Outlook.com” un “Samsung Internet Browser” par platformas pamatpakalpojumiem nenoteikt. Tas nozīmē, ka uzņēmumam “Samsung” vārtziņa statuss netiek noteikts attiecībā ne uz vienu platformas pamatpakalpojumu.

Vārtziņu turpmākās darbības

Pēc vārtziņa statusa noteikšanas tiem tagad saskaņā ar DTA sešos mēnešos jāizpilda pienākumu un aizliegumu saraksts, lai paplašinātu izvēli un palielinātu brīvību vārtziņu pakalpojumu galalietotājiem un komerclietotājiem. Daži pienākumi tomēr jāpilda no noteikšanas brīža – piemēram, pienākums informēt Komisiju par plānotām koncentrācijām. Noteiktajiem uzņēmumiem ir jānodrošina un jāpierāda faktiska pienākumu izpilde. Tālab tiem 6 mēnešu laikā jāiesniedz detalizēts atbilstības ziņojums, kur izklāstīts, kā tie ievēro katru no DTA noteiktajiem pienākumiem.

Komisija uzraudzīs šo pienākumu faktisko īstenošanu un izpildi. Ja vārtzinis DTA uzliktos pienākumus nepildīs, Komisija varēs piemērot naudassodu līdz 10 % no uzņēmuma kopējā apgrozījuma pasaulē, bet pārkāpuma atkārtošanās gadījumā tas var sasniegt 20 %. Sistemātisku pārkāpumu gadījumiem Komisija ir pilnvarota noteikt papildu tiesiskās aizsardzības līdzekļus, piemēram, uzlikt vārtzinim pienākumu pārdot uzņēmumu vai tā daļas vai aizliegt vārtzinim iegādāties citus pakalpojumus, kas saistīti ar sistēmisko pārkāpumu.

Nākotnē arī citi uzņēmumi varētu Komisijai iesniegt paziņojumu saskaņā ar DTA, balstoties uz pašnovērtējumu par atbilstību attiecīgām robežvērtībām. Šajā sakarā Komisija risina konstruktīvas pārrunas ar visiem attiecīgajiem uzņēmumiem.

Vārtziņi

 

Konteksts

DTA mērķis ir nepieļaut, ka vārtziņi uzņēmumiem un galalietotājiem uzspiež netaisnīgus nosacījumus, un nodrošināt svarīgu digitālo pakalpojumu atvērtumu.

Reizē ar DTA Komisija 2020. gada decembrī ierosināja Digitālo pakalpojumu aktu, kura mērķis ir novērst negatīvās sekas, ko rada tādu tiešsaistes platformu rīcība, kuras ES vienotajā tirgū ir digitālie vārtziņi.

DTA ir spēkā kopš 2022. gada novembra, un to piemēro no 2023. gada maija, ar mērķi digitālajā nozarē nodrošināt sāncensīgu un godīgu tirgu. Tas regulē vārtziņus jeb lielas tiešsaistes platformas, kuras nodrošina svarīgu vārteju starp komerclietotājiem un patērētājiem un šā stāvokļa dēļ var bremzēt digitālo ekonomiku.

Par uzņēmumiem, kuri sniedz vismaz vienu no desmit DTA uzskaitītajiem platformas pamatpakalpojumiem, var pieņemt, ka tie ir vārtziņi, ja tie atbilst tālāk minētajiem kritērijiem. Minētie platformas pamatpakalpojumi ir šādi: tiešsaistes starpniecības pakalpojumi, piemēram, lietotņu veikali, tiešsaistes meklētājprogrammas, sociālās tīklošanās pakalpojumi, noteikti ziņojumapmaiņas pakalpojumi, video kopīgošanas platformas pakalpojumi, virtuālie asistenti, tīmekļa pārlūkprogrammas, mākoņdatošanas pakalpojumi, operētājsistēmas, tiešsaistes tirdzniecības vietas un reklāmas pakalpojumi. Uzņēmumu var izraudzīt par vārtzini vairākiem platformas pamatpakalpojumiem.

Pastāv trīs galvenie kvantitatīvie kritēriji, pēc kuriem var pieņemt, ka uzņēmums ir DTA definētais vārtzinis – ja tas: i) sasniedz noteiktu gada apgrozījumu Eiropas Ekonomikas zonā un sniedz platformas pamatpakalpojumu vismaz trijās ES dalībvalstīs,ii) mēnesī sniedz platformas pamatpakalpojumu vairāk nekā 45 miljoniem aktīvu galalietotāju, kuri ir iedibināti vai atrodas ES, un gadā – vairāk nekā 10 000 aktīvu komerciālo lietotāju, kuri ir iedibināti ES, iii) pēdējo trīs gadu laikā ir izpildījis otro kritēriju.

DTA ir noteikta virkne specifisku pienākumu, kas vārtziņiem būs jāievēro, un tiem arī aizliegts iesaistīties noteiktās darbībās, kas iekļautas pienākumu un aizliegumu sarakstā.

Digitālo tirgu akts arī pilnvaro Komisiju veikt tirgus izpēti šādos nolūkos: i) pēc kvalitatīviem kritērijiem noteikt uzņēmumiem vārtziņa statusu, ii) kad nepieciešams, atjaunināt vārtziņu pienākumus, iii) izstrādāt tiesiskās aizsardzības līdzekļus sistemātisku Digitālo tirgu akta pārkāpumu izbeigšanai.

Sīkākai uzziņai

Nekonfidenciāla lēmumu redakcija būs pieejama Komisijas DTA vietnē, tiklīdz būs atrisinātas konfidencialitātes problēmas.

Akts “ES Oficiālajā Vēstnesī”

Digitālo tirgu akts. Jautājumi un atbildes 

Digitālo tirgu akts. Faktu lapa

Par vārtziņiem

Citāti

Lielāka izvēle patērētājiem, mazāk šķēršļu mazākiem konkurentiem – tā DMA atvērs interneta vārtus. Šodiena beidzot iegrožojam 6 vārtziņu ekonomisko ietekmi, dodot patērētājiem plašāku izvēli un radot jaunas iespējas mazākiem novatoriskiem tehnoloģiju uzņēmumiem, pateicoties, piemēram, sadarbspējai, sānielādei, reāllaika datu pārnesamībai un taisnīgumam. Eiropai bija pienācis laiks noteikt spēles noteikumus, lai nodrošinātu, ka digitālie tirgi ir taisnīgi un atvērti.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons - 06/09/2023

 

Digitālo tirgu akts palīdzēs radīt vienādus noteikumus visiem uzņēmumiem, kuri konkurē Eiropas digitālajā tirgū, jo nodrošinās tirgos lielāku sāncensību un atvērtību. Šodien noteicām pirmos sešus vārtziņus, kuriem jāievēro jaunie DTA noteikumi.

Komisārs Didjē Reinderss - 06/09/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 6. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā