Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 11. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

“DiscoverEU” šoruden piešķir jauniešiem 35 000 vilciena biļešu

Discover EU

Šodien Komisija izsludina iniciatīvas “DiscoverEU” rudens pieteikšanās kārtu, kas dos iespēju 35 000 jauniešu saņemt dzelzceļa karti ceļošanai pa Eiropu un tās bagātīgās kultūras iepazīšanai.

Jaunieši no programmas “Erasmus+” valstīm pieteikumus var iesniegt no šodienas plkst. 12.00 līdz 25. oktobra plkst. 12.00. Lai iegūtu ceļošanas karti, jaunieši tiek aicināti pieteikties Eiropas Jaunatnes portālā, atbildēt uz pieciem viktorīnas jautājumiem un vienu papildjautājumu. Kandidāti, kuri dzimuši laikā no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un būs sekmīgi izpildījuši atlases viktorīnu, laikposmā no 2023. gada 1. marta līdz 2024. gada 29. februārim varēs līdz pat 30 dienām ceļot pa Eiropu.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela:

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, un tas ir izšķirošs brīdis Eiropas vēsturē. Mums jākoncentrējas uz jaunākajām paaudzēm, piedāvājot tām iespēju paplašināt redzesloku, lai veidotu savienotāku un iecietīgāku pasauli. Tas ir “DiscoverEU” mērķis. Jaunieši ceļojot varēs iepazīt mūsu daudzveidību, kā arī uzzināt, ka pastāv arī daudz līdzību.

Saistībā ar Eiropas Jaunatnes gadu 2022 ir piešķirts lielāks ceļošanas karšu skaits. Šogad kopumā ir pieejamas 70 000 ceļošanas kartes. “DiscoverEU” tagad ir daļa no programmas “Erasmus+”, tāpēc var pieteikties arī jaunieši no Islandes, Lihtenšteinas, Ziemeļmaķedonijas, Norvēģijas, Serbijas un Turcijas.  

Dalībnieki saņems arī atlaižu karti, kas vairāk nekā 40 000 vietās dos iespējas saņemt atlaides sabiedriskajā transportā, kā arī apmeklējot kultūras pasākumus, norēķinoties par naktsmītni un pārtiku, piedaloties sporta pasākumos un saņemot citus pakalpojumus, kas pieejami visās atbalsttiesīgajās valstīs.

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros Komisija ir sākusi pamatiniciatīvu “Jaunieši iepazīst kultūru, pateicoties “DiscoverEU” 2022. gadā”. Tāpēc 2022. gada 25. maijā tika izveidoti “DiscoverEU” kultūras ceļi. Tie apvieno dažādus galamērķus un kultūras nozares, to vidū arhitektūru, mūziku, mākslu, teātri, modi, dizainu u. c. “DiscoverEU” ceļotāji var apmeklēt Eiropas kultūras galvaspilsētas, galamērķus, kas iekļauti prestižajā UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, vai vietas, kas saņēmušas Eiropas mantojuma zīmi. Turklāt tie var piestāt vietās, kam piešķirta Pilsētas pieejamības balva. Tās ir pilsētas, kas ir rīkojušās plašāk un darījušas vairāk, lai kļūtu piekļūstamākas ikvienam neatkarīgi no vecuma, mobilitātes vai spējām.

“Erasmus+” valstu aģentūras, rīkojot informatīvas sanāksmes, atbalsta jauniešus pirms došanās ceļā un palīdz sagatavoties ceļojumam. Ar šo sanāksmju starpniecību “DiscoverEU” mērķis cita starpā ir veicināt diskusijas par ilgtspēju, kultūru un Eiropas identitāti. Turklāt Eiropas Jaunatnes gada ietvaros aģentūras organizē “DiscoverEU” tikšanās. Tā ir iniciatīva, kas tika sākta 2022. gada vasarā un ko veido aizraujoša vienu līdz trīs dienas ilga kultūras programma visās programmas “Erasmus+” valstīs. Līdz šim ir notikušas 49 tikšanās, un šīs iniciatīvas pasākumi turpināsies arī turpmākajos gados.

Tā kā sociālā iekļaušana ir viena no programmas “Erasmus+” galvenajām prioritātēm, dalībniekiem ar invaliditāti vai veselības problēmām ceļojumos līdzi var doties kāda pavadošā persona. Šādiem dalībniekiem tiek segti ne vien ceļa izdevumi, bet arī sniegta papildu individuālā palīdzība. Šogad “Erasmus+” valstu aģentūras uzsāk arī “DiscoverEU” iekļaušanas pasākumu, kas ļauj pieteikties dotācijai tām organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Komisija aicina ceļot ilgtspējīgi, proti, ar vilcienu. Jauniešiem no tālākajiem reģioniem, aizjūras zemēm un teritorijām, kā arī attāliem apgabaliem un salām ir pieejami īpaši noteikumi.

Vispārīga informācija

Komisija iniciatīvu “DiscoverEU” sāka 2018. gada jūnijā pēc Eiropas Parlamenta sagatavošanās darbības. Šī iniciatīva tagad ir iekļauta jaunajā programmā “Erasmus+” 2021.–2027. gadam.

Kopš 2018. gada uz 165 000 pieejamajām ceļošanas kartēm ir pieteikušies gandrīz 754 000 kandidātu. Saskaņā ar aptauju par ceļošanas pieredzi 66 % no tiem pirmo reizi ceļoja ar vilcienu ārpus savas dzīvesvietas valsts. Daudziem šī arī bija pirmā reize, kad viņi ceļo bez vecākiem vai citiem pieaugušajiem, un lielākā daļa norādīja, ka kļuvuši patstāvīgāki.

“DiscoverEU” pieredze dalībniekiem sniegusi plašāku izpratni par citām kultūrām un Eiropas vēsturi. Uzlabojušās arī dalībnieku svešvalodu prasmes. Divas trešdaļas atzina, ka bez “DiscoverEU” atbalsta paši nevarētu atļauties samaksāt par ceļojuma biļetēm. Dalībnieki tiek aicināti kļūt par “DiscoverEU” vēstniekiem iniciatīvas veicināšanai. Turklāt viņi tiek mudināti sazināties ar citiem ceļotājiem oficiālajā “DiscoverEU” grupā tiešsaistē, lai dalītos ar pieredzi un padomiem, jo īpaši par kultūru vai to, kā ceļot digitāli un ilgtspējīgi.

Lai pieteiktos, atbilstīgajiem kandidātiem ir jāatbild uz vispārīgiem jautājumiem ar atbilžu variantiem par Eiropas Savienību un citām uz jauniešiem orientētām ES iniciatīvām. Papildjautājumā kandidāti tiek aicināti mēģināt uzminēt, cik jauniešu, kuri ir dzimuši otrdienā, būs pieteikušies šajā kārtā. Jo minējums ir tuvāks pareizajai atbildei, jo vairāk punktu kandidāts saņem. Tas ļaus Komisijai sakārtot kandidātus noteiktā secībā. Komisija visas pieejamās ceļošanas kartes piedāvās kandidātiem atkarībā no vietas šajā sarakstā.

Sīkākai uzziņai

DiscoverEU

Eiropas Jaunatnes portāls

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 11. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā